Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2010-01-31

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
 • Nærværende dokument: Godkendt referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - fysisk
 • Tid og sted: 31. januar 2010, kl. 14:00,
Kulturhuset Indre By – lokale 2
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Åbning af mødet[edit]

Valg af referent[edit]

Sekretær Victor Valore.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]

 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Thomas Bredøl, Victor Valore, Jan Friberg, Simon Van Studinski
 • Fraværende med afbud: Finn Nielsen, Nils Larsen (Suppleant), Thyge (Revisor)
 • Fraværende:
 • Mødet er beslutningsbygtigt.

Godkendelse af dagsorden[edit]

Den følgende dagsorden blev godkendt.

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
  • Takkeside
  • Matching grant med dansk fond
 • Aktiviteter
  • Samarbejde med det Kongelige Bibliotek
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Wiki-Fotodøgn
  • WikiWednesday
 • Indkomne forslag
  • dk.wikimedia.org
  • intern.wikimedia.dk
  • Open Source Days 2010
  • Henvendelse fra Lars WM-SE
  • Wiki Books
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[edit]

Kommende møder fastsat til:

 • Online møde - tirsdag den 16. marts 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - søndag den 9. maj 2010 kl. 14.00 på Grønjordskollegiet.
 • Online møde - tirsdag den 22. juni 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - lørdag den 14. august 2010 kl. 14.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

Referat af mødet den 28. december, lagt på Meta af Victor Valore den 28. december kl. 21.54 blev godkendt.

Formandens orientering[edit]

Ole Andersen orienterer:

Økonomi og medlemmer[edit]

Thomas Bredøl orienterer:

 • Ingen bevægelser siden sidst, hverken på økonomi eller medlemmer

Vi bør have fokus på at hverve medlemmer. Vi kunne f.eks. skrive i Wikipedia Journalen. Vi kan ligeledes søge om lov til at bruge en site-notice. Alternative er udsendelse af folder via DBC til bibliotekerne.

Takkeside[edit]

Opfølgning, Thomas Bredøl orienterer. Siden er lavet på http://dk.wikimedia.org/wiki/Bidragsydere.

Matching grant med dansk fond[edit]

Punktet debatteres i forlængelse af forrige møde. Tuborgs Grønne Fond er aktiv i 2010 og der kan søges indtil 15.000 kroner. Thomas undersøger.

Aktiviteter[edit]

Samarbejde med det Kongelige Bibliotek[edit]

Opfølgning på Niels Larsens email. Niels foreslås at kaste sig ud i det, jf. sit forslag.

Victor har fået kontakt til en fotograf som har et par hundrede Carlsberg relaterede billeder, hvilket kan løftes til en "case" med Commons skabelon og evt. pressemeddelelse.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[edit]

Opfølgning, ad-hoc udvalget orienterer.

Arbejde pågår, opfølgning på næste møde.

Wiki-Fotodøgn[edit]

Opfølgning, Victor Valore & Rainer Lippold orienterer.

Rainer har talt med KFAK og Selskabet for Dansk Fotografi or har skabt kontakter begge steder. Der skal holdes møde med Selskabet for Dansk Fotografi, hvilket bliver Rainer og Ole. Simon opfordres til at bidrage med rådgivning af fotografer omkring teknik og licensbrug.

WikiWednesday[edit]

Ole Andersen orienterer. Har været afholdt, med indlæg om Open Street View. Var annonceret på landsbybrønden. Næste gang bliver den 17/2, herefter den første onsdag i hver måned.

Indkomne forslag[edit]

dk.wikimedia.org[edit]

Forslag mangler, så det udskydes til næste møde.

Eventuel ændringer til forsiden, herunder menuen til venstre kan laves af den enkelte så længe det ikke er drastiske ændringer.

intern.wikimedia.dk[edit]

Er klar og skal tages i brug til interne ting. Alle fik oprettet konti under mødet. De som ikke var tilstede på mødet kontakter Jan for oprettelse.

Open Source Days 2010[edit]

Open Source Days 2010 på IT Universitetet, 5./6. marts 2010. Deltagelse er værd at overveje. Hvad koster det? Hvad kunne Wikipedia/Wikimedia få ud af det? Nils Larsen 09:33, 11 January 2010 (UTC)[reply]

Vi er formentlig for sent ud med at lave en præsentation til i år, men dette kan overvejes til næste år. Vi bør nøje vurdere om vores "målgruppe" er vidensbearbejding til den bagved liggende software.

Henvendelse fra Lars WM-SE[edit]

Ole skriver et svar retur til svenskerne. Lad os holde dialogen. Vi kan eventuelt etablere en kalender efter svensk forbilled.

Wiki Books[edit]

Rainer er eksperimenteret med "Create a Book" funktionen på den tyske wiki og for under 10€ kunne han generere enbog på omkring 100 sider on "Dänemark für Anfanger".

Vi bør overveje om det kan enables for den Danske Wiki.

Ole skal spørge via Bugzilla om vi kan få det enablet.

Eventuelt[edit]

 • Rainer: Vi skal være opmærksom på deadline for at søge penge fra WMF til konkrete projekter.
 • Jan: DTU bibliotek anbefaler gratis kurser om ophavsret som udbydes sammen med AC. Forskningsnettet