Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2012-01-09

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Online Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark mandag den 9. januar 2012

Tilstede Ole, Simon, Thomas, Steen, Finn, Jan Afbud: Henrik

 1. Dagsorden
 2. Åbning
 3. Godkendelse af referat fra forrige møde
 4. Formandens orientering
  1. WLM-kalendere
  2. Open Source Days er flyttet til den 10-11. marts.
 5. Økonomi og medlemmer
 6. Aktiviteter
  1. Nationalmuseet
  2. Statens Arkiver
  3. Kongelige Bibliotek
  4. Fotodag til efteråret
  5. Statens Museum for Kunst
  6. Wiki X, Lokale, Teknik, Program, Bespisning, Invitation,
  7. Formidlerkorps
  8. WikiWednesday, Februar: Information
   1. Lektie fra januar mht. Facebook
  9. Wikimedia Conference 30. marts til 1. april i Berlin
 7. Indkomne forslag
 8. Næste møder
 9. Eventuelt

Åbning[edit]

Referent: Finn

Tilstede Ole, Simon, Thomas, Steen, Finn, Jan

Afbud: Henrik

Beslutningsdygtige

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

Referat godkendt [1]

Formandens orientering[edit]

 • Ole har spurgt OpenSourceDays for en lightning talk. Diskussion om en stand: Simon vil spørge Wikimedianere, om de har lyst til at stå ved OpenSourceDays-stand.
 • WLM-kalendere skulle være på vej.

Økonomi og medlemmer[edit]

Efter 4 indmeldinger i november: 18 betalende medlemmer. En 19. har givet kontingent. Wikimedia Sverige har refunderet deltagelsen i FSCONS. Omvekslet til danske kroner og fratrukket gebyr, er der indbetalt ca. 2.000 DKK - nogenlunde modsvarende udlægget. Vi har nu 3.300 kroner på kontoen.

Ole formulerer forslag til regler for residentlegatet om eligibilitet og legatstørrelse til næste møde.

Aktiviteter[edit]

 • Nationalmuseet: Julefotodagen var en succes (se forrige referat). Der er nu lagt op til sommerfotodag på Frilandsmuseet.
 • Statens arkiver: De afventer stadig den første fotodag
 • Kongelige Bibliotek: Ole havde møde med nationalbibliotekaren og andre. Det foreslås at de lægger en "bunke" bøger ud som så kan fotograferes til en fotodag i efteråret.
 • Statens Museum for Kunst: Ole skal mødes med SMfK.
 • WikiX: På Nationalmuseet lørdag den 28. 2012 klokken 11:00. Regnestykke: Udgifter, film 600. kage 575. diverse 125. sum 1300. Indtægter?
 • WikiWednesday: Næste møde på Dagbladet Information. Ole annoncerer det både på *siden* og *facebook* gruppen.

Næste møder[edit]

 • Nyt online møde mandag den 5. marts klokken 21.00.
 • Nyt fysisk møde søndag den 15. april klokken 14:00. Steen booker hos kulturhus i Valby.
 • Nyt online møde mandag den 7. maj klokken 21.00.

Eventuelt[edit]

Intet.