Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2012-09-23

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 23. september 2012

Referat (foreløbigt)[edit]

Tilstede: Ole Palnatoke Andersen, Finn Årup Nielsen, Steen Thomassen, Jan Friberg og de to suppleanter Kim Bach, Henrik Sørensen. Mangler Simon Studinski.

Simon Studinski valgt som kasserer. Steen Thomassen valgt som næstformand. Finn Årup Nielsen valgt som sekretær.

Ole ansøger om at få lov til at beholde midlerne fra Wikimedia Foundation grant.

Mødedatoer:

  • Online mandag den 1. oktober. 21:00
  • Fysisk onsdag den 24. oktober 2012 19:00. Ole finder sted.