Jump to content

Plan roczny Wikimedia Foundation

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
De Groene Verbinding
De Groene Verbinding

Plan roczny Wikimedia Foundation to plan pracy Wikimedia Foundation na każdy rok. Działania te są zaplanowane na rok podatkowy Wikimedia Foundation, który rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca następnego roku. Tworzenie planu może być czasami określane jako proces planowania rocznego lub APP.

Lista planów rocznych

Często zadawane pytania (FAQ)

 1. Co to jest plan roczny?
  Plan roczny to wysokopoziomowa mapa drogowa tego, co organizacja chce osiągnąć w nadchodzącym roku. Plany takie zazwyczaj nakreślają kluczowe priorytety, potrzeby w zakresie zasobów i pożądane wyniki, które są współtworzone z Ruchem Wikimedia i mieszczą się w szerszych ramach naszych wieloletnich zobowiązań i strategicznego kierunku Ruchu Wikimedia.
  W Wikimedia Foundation plan roczny ma na celu zapewnienie kierownikom i zespołom wskazówek kierunkowych poprzez kształtowanie projektów, nad którymi pracują przez cały rok. Nie ma to być lista projektów funkcji technicznych, ponieważ te ewoluują w ciągu roku. Plan roczny zawiera priorytety i hipotezy wysokiego poziomu, które prowadzą zespoły do badań, projektowania, testowania i wdrażania różnych strategii. Głównymi odbiorcami planu rocznego są wewnętrzne działy, zespoły i poszczególni pracownicy, którzy wykorzystują go do kierowania swoją pracą przez cały rok, co znajduje odzwierciedlenie w tonie, języku i strukturze planu. Jest on tworzony w drodze współpracy i co roku upubliczniany najpierw w wersji roboczej, a następnie jako produkt końcowy, aby zapewnić przejrzystość i uzyskać opinie od wikimedian.
 2. Jakie są główne części planu rocznego?
  9Począwszy od roku podatkowego 2023-2024, Fundacja zaczęła publikować dedykowane sekcje dla czterech głównych obszarów docelowych zakorzenionych w kierunku strategicznym: Infrastruktura, Równość, Bezpieczeństwo i integralność oraz Skuteczność. Plan roczny zazwyczaj zawiera również informacje o głównych trendach zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na naszą pracę, a także o naszych działaniach, funkcjach działów, budżecie, przyznawaniu dotacji i wzorcach przychodów.
 3. Dlaczego Fundacja ma plan roczny?
  Plan roczny pomaga Fundacji połączyć działania, które pracownicy wykonują na co dzień, z naszą misją i szerszą wizją, tym, czego potrzebuje od nas świat, a także strategicznym kierunkiem Wikimedia. Jest to czas, w którym liderzy Fundacji rozważają konkurujące ze sobą priorytety dotyczące tego, jak ich zespoły powinny spędzać czas w nadchodzącym roku i upewniają się, że spełniamy złożone i zmieniające się potrzeby czytelników, współtwórców, darczyńców i naszej platformy. Daje to również pracownikom Fundacji możliwość sprawdzenia tych priorytetów i ulepszenia sposobów pracy z wolontariuszami, podmiotami afiliowanymi, Radą Powierniczą oraz ze sobą nawzajem w zespołach i działach.
 4. Jakie są ramy czasowe planu rocznego?
  Wikimedia Foundation działa według kalendarza fiskalnego lipiec-czerwiec. Oznacza to, że rok podatkowy 2024-2025 obejmuje okres od lipca 2024 do czerwca 2025. W ciągu tego roku zazwyczaj dzielimy naszą pracę na cztery kwartały, każdy o długości trzech miesięcy.
 5. Jak powstaje plan roczny?
  Proces ten zmienia się nieco z roku na rok, ale w ciągu ostatnich kilku lat nieustannie ewoluowaliśmy i ulepszaliśmy proces planowania oparty na współpracy.
  Dyskusje nad planem na rok 2024-2025 rozpoczęły się od Talking:2024 - rozmów między pracownikami Fundacji, liderami, członkami zarządu i Wikimedianami z całego świata. Informacje zwrotne z tych rozmów wpłynęły na priorytety określone w celach planu rocznego. Po Talking:2024 nastąpiło zaproszenie od Chief Product & Technology Officer Seleny Deckelmann do udziału w proponowanych celach dotyczących produktów i technologii Fundacji w przyszłym roku. Cele te opierają się na trwających rozmowach w ramach Talking:2024, które podkreśliły znaczenie ciągłego koncentrowania się na potrzebach naszej platformy i współpracowników online. Kluczowe wyniki dotyczące produktów i technologii zostały opublikowane pod koniec marca, a następnie 11 kwietnia 2024 opublikowano pełne materiały dotyczące planu rocznego. Kluczowe rezultaty dla Produktu i Technologii zostały opublikowane pod koniec marca, a pełny szkic planu rocznego powstał 11 kwietnia 2024.
  We welcomed ideas over a two-month period on-wiki, in community channels and through live discussions in co-created community spaces in many languages. Wikimedians shared their take on the proposed plans and about their own goals for the upcoming year. Inspired by what so many others are doing in their own work, we continue to find opportunities to collaborate and learn from the planning processes and work of others in the Wikimedia movement as well as other partners. Throughout the period changes were made to the plan - see edit histories and a summary of feedback, engagement statistics and changes to the annual plan will be available over the next few weeks like in previous years. As the annual plan is not meant to be a list of projects or technical features, which evolve throughout the year some of the conversations started during the annual plan will continue to be live conversations.
 6. Co wpływa na kształt planu rocznego?
  Istnieje kilka czynników, które kształtują to, co trafia do rocznego planu Wikimedia Foundation. Zaczynamy od zastanowienia się, "czego potrzebuje od nas świat". Oznacza to przyjrzenie się globalnym trendom, takim jak wzrost dezinformacji, sztuczna inteligencja, zmiany w trendach wyszukiwania i globalne zmiany regulacyjne.
  Następną rzeczą, o której myślimy, jest "czego potrzebują od nas nasi odbiorcy?". Na bardzo podstawowym poziomie nasi odbiorcy to współtwórcy, czytelnicy i inne osoby korzystające z naszych treści oraz darczyńcy. Przez współtwórców rozumiemy każdego, kto poświęca swój czas na rozwijanie lub ulepszanie treści w projektach Wikimedia, w tym redaktorów (na wszystkich poziomach doświadczenia), osoby przesyłające treści i programistów-wolontariuszy. Druga kategoria obejmuje wszystkich, od indywidualnych czytelników, przez badaczy akademickich, po duże organizacje, które korzystają z treści Wikimedia i ponownie je wykorzystują. W przypadku darczyńców mamy na myśli każdego, kto udziela wsparcia finansowego dowolnej wielkości i za pomocą dowolnej metody. Zastanawiamy się nad tym, co słyszeliśmy przez cały rok od Ruchu Wikimedia na temat globalnych trendów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, potrzeb w zakresie infrastruktury i oprogramowania, wyzwań prawnych i regulacyjnych oraz tego, co świat powinien wiedzieć o naszej wspólnej pracy.
  Wreszcie, ważną częścią planu rocznego jest to, czego w nim nie ma. Podczas planowania rocznego pracownicy i liderzy Fundacji muszą rozważyć ważne kompromisy dotyczące przyszłości naszych produktów i programów. Częściowo wynika to z faktu, że co roku podnosimy nasz roczny budżet operacyjny; zasadniczo możemy wydać tyle, ile zbierzemy w danym roku, przy czym niewielka część całkowitych zebranych funduszy trafia również do naszych rezerw finansowych (na nieprzewidziane zdarzenia) i Wikimedia Endowment (dla bardziej stabilnych długoterminowych przychodów). To, co jesteśmy w stanie zaplanować, jest kształtowane przez budżet i prognozy przychodów na dany rok, a także nasze zobowiązanie do utrzymania wysokiego wskaźnika wydatków programowych.
  Dla niektórych osób istnienie kompromisów w wydatkach wydaje się niemożliwe, biorąc pod uwagę wielkość naszego rocznego budżetu, ale jako planiści musimy myśleć bardzo praktycznie o tym, w jaki sposób nasz budżet jest wykorzystywany do wspierania infrastruktury technicznej, którą możemy utrzymać. Z tego punktu widzenia Wikimedia Foundation jest wyjątkowa: nie ma innych dużych organizacji technicznych na świecie z porównywalnym ruchem na stronie internetowej, śladem online, możliwościami wielojęzycznymi i ponownym wykorzystaniem danych, które działają w oparciu o budżet non-profit i nie wyświetlają reklam ani nie sprzedają danych. W rezultacie pytania, nad którymi się zastanawiamy, zazwyczaj nie brzmią "co należy naprawić?", ale "jaka jest najważniejsza okazja lub problem, na którym należy się skupić w tym roku? Czy nasze zespoły mogą wywrzeć znaczący wpływ w tym obszarze dzięki zasobom, którymi dysponujemy?".
 7. Czym są "OKR" i "hipotezy"?
  Zaczęliśmy używać tego języka planowania bardziej konsekwentnie w planie rocznym na rok 2023-2024 i będziemy to robić w najbliższej przyszłości.
  Dobre planowanie strategiczne oznacza rozpoczęcie od wpływu lub zmiany, którą mamy nadzieję wprowadzić - rzeczy takie jak zwiększenie wykrywalności treści Wikimedia, skrócenie czasu ładowania strony w określonej części świata, zwiększenie retencji nowych użytkowników, usprawnienie pracy moderatorów lub ochrona przed określonym rodzajem zagrożenia prawnego. Te rzeczy są wyrażane jako "cele" lub oświadczenie, które oddaje szeroki wpływ, jaki mamy nadzieję osiągnąć.
  Następnym krokiem jest zidentyfikowanie kilku mierzalnych stwierdzeń, które pomogą nam osiągnąć te szerokie, ambitne cele. Są one znane jako "kluczowe wyniki" (KR) i reprezentują wysokopoziomowe sposoby, w jakie możemy wymiernie pokazać, czy osiągnęliśmy nasze cele. Następnie tworzymy hipotezy reprezentujące sposób, w jaki zespoły wierzą, że mogą przyczynić się do osiągnięcia KR. Hipotezy są miejscem, w którym wykonujemy szczegółową pracę potrzebną do osiągnięcia naszych celów. Informacje o hipotezach można znaleźć na stronach projektów poszczególnych zespołów.
  Wreszcie, (O)KR nie mają na celu uchwycenia wszystkiego, co robimy. Istnieje wiele zadań związanych z utrzymaniem, na które pracownicy Wikimedia Foundation poświęcają dużo czasu w ciągu roku, w tym zarządzanie znakami towarowymi i marką, konserwacja oprogramowania i poprawki błędów, niezawodność i bezpieczeństwo witryny oraz public relations i zarządzanie reputacją.
 8. Dlaczego wszystko brzmi tak niejasno?
  Plan roczny szeroko odzwierciedla to, co mamy nadzieję zmienić lub osiągnąć w danym roku podatkowym. Gdy te priorytety są już ustalone, zespoły Fundacji spędzają rok na opracowywaniu sposobów osiągnięcia tej zmiany, takich jak nowa funkcja produktu, system danych, przepływ pracy inżynierów, strategia prawna, kampania komunikacyjna lub program społecznościowy, a następnie ich wdrażanie.
 9. W jaki sposób Wikimedia Foundation ocenia i udostępnia postępy i wpływ?
  Plan roczny zawiera sekcję dotyczącą wskaźników, których używamy do mierzenia naszego wpływu i postępów w stosunku do planu. Rutynowo publikujemy te informacje. Zobacz przykłady z przeszłości w poście Diff "Wzmacnianie więzi w Ruchu Wikimedia" oraz aktualizację postępów w realizacji planu na rok 2023-24 w poście Diff "Postępy w realizacji planu: Jak Wikimedia Foundation osiągnęła postęp w realizacji celów planu rocznego".
 10. Czy plan roczny to to samo co raport roczny?
  Nie. Plan roczny jest dokumentem planowania zamierzonej pracy na nadchodzący rok. Głównymi odbiorcami tego dokumentu są pracownicy, a także wolontariusze, darczyńcy i czytelnicy. Raport roczny jest dokumentem retrospektywnym, mającym na celu podkreślenie naszego wpływu na świat, a jego głównymi odbiorcami są darczyńcy i opinia publiczna.

Zobacz także