Jump to content

Wikimedia Vakfı Yönetim Kurulu duyuru panosu/Ocak 2021 - Tüzük değişikliklerinin onaylanması ve yeni mütevellilerin seçimi hakkında geri bildirim için çağrı

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wikimedia Vakfı Yönetim Kurulu, 9 Aralık ve 8 Ocak tarihlerindeki son iki toplantıda Kurulun yönetim yapısı ve süreçlerindeki bazı iyileştirmeleri görüştü ve onayladı. Wikimedia Vakfı'nın yönetim kurulu olarak, kapasitemizi, performansımızı ve harekete dayanarak çeşitlilik temsilini geliştirmek istiyoruz. Bu amacı desteklemek için Tüzükte değişiklik yaptık.

Yeni tüzük bu esas değişiklikleri içermektedir:

  • Kurul üyelerinin sayısını maksimum 16 mütevelliye çıkarılması (şimdiye kadar 10'du). Mütevelli rolü gönüllü ve ücretsiz. Kurul, yüzlerce proje ve topluluktan oluşan uluslararası bir hareketi destekleyen +450 kişilik bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı'nı yönlendirmek için gereken birçok uzmanlık alanını yeterli şekilde kapsayacak şekilde daha fazla mütevelliye ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
  • Topluluk ve harekete bağlı kuruluşlar tarafından seçilen mütevellileri tek bir kategoride birleştirmek. Topluluk tarafından seçilen belirli bir sayı ve harekete bağlı kuruluş tarafından seçilen belirli sayıda sandalye yerine, Kurul, 16 sandalyeli Kurulda 8 sandalyenin "topluluk ve harekete bağlı kuruluş tarafından seçilmiş" koltuklar olacağını belirlemiştir. Bu süreçler tüzükte tanımlanmamıştır ve bunları ayrı ayrı sonra konuşacağız. Kurul, doğrudan yedi sandalyeye kadar üye atar. Topluluk Kurucu Mütevelli üye olarak, Jimmy Wales'in statüsü değişmeden kalmıştır. Başlangıçta önerdiğimiz “topluluk kaynaklı” (community-sourced) terimini kullanmadık ve bunun yerine şimdi bunlara “topluluk ve harekete bağlı kuruluş tarafından seçilmiş” koltuklar diyoruz.
  • Topluluk ve harekete bağlı kuruluş tarafından seçilen üyeler ile Kurul tarafından atanan üyeler arasında bir denge sağlamak. Kurula atanan üye sayısı, topluluk ve harekete bağlı kuruluşların seçtiği üye sayısından daha fazla olması anlamına geliyorsa, Kurul tarafından atanan bir üyenin eklenmemesini sağlamak için bir koruma önlemi ekledi. Kurul, güçlü bir topluluk temsilini sağlamaya kararlıdır.

Diğer değişiklikler, mütevelli heyetinin şartları ve üyelerin yenilenme süresiyle ilgili, ayrıca diğer personel ve yönetim üyelerinin Kurul'a katılmadan önce istifası ve isteğe bağlı ikinci bir Başkan Yardımcısı rolünün oluşturulması ile ilgilidir. Yönetim Kurulu güvene dayalı görevi, CEO'nun toplantılardaki rolü, Sayman'ın görevleri ve Kurul tarafından Kurul'a son atamaları yapması için yasal gereklilik ile ilgili dokümanları açıklığa kavuşturduk - bir topluluğun/harekete bağlı kuruluşlar tarafından aday belirleme süreci.

Vakfın Wiki'sindeki Tüzük sayfası bu değişiklikleri içerecek şekilde güncellendi (kontrol edin).

Başlangıçta “Aday değerlendirme listesi” olarak sunulan Kurul adaylarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için Mütevelli Değerlendirme Formu, Kurul tarafından onaylanmıştır.

Topluluktan mütevelliyi seçmek için ve süreçleri konuşmak üzere çok dilli bir geri bildirim çağrısı düzenliyoruz. Kurul, temsilcilerin seçilmesine yönelik güçlü topluluk süreçleri hedefini ve nihayetinde atanan adaylarda gelişmiş beceriler, nitelikler ve çeşitlilik hedefini karşılamayı amaçlayan bir dizi değerlendirme ve müzakere seçeneği sunacaktır. Bu çağrı 1 Şubat'ta başlayacak ve 14 Mart'a kadar devam edecek. Vakıf, hareket genelinde geniş bir farkındalık, katılım ve temsil sağlamak için bir fasilitasyon ekibi hazırlıyor.

Geri bildirim çağrısının sonuçları, Yönetim Kurulu'nun Mart-Nisan aylarında gelmesi beklenen bu süreçler hakkındaki kararı için kullanılacaktır. Kurul inceleme ve nihai seçim yolunun onaylanması için toplanacaktır. Seçim yolu onaylandıktan sonra, süresi dolmuş üç topluluk mütevelli heyet üyesi için yeniden seçimi ve buna ek olarak üç yeni mütevelli daha atanması sürecini başlatmayı planlıyoruz.

Yönetim Kurulu adına,

María Sefidari, Yönetim Kurulu Başkanı