Správní rada nadace Wikimedia/Výzva pro zpětnou vazbu: Volby do správní rady

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Problém k vyřešení

Wikimedia Foundation a hnutí se za posledních deset let rozrostly, ale správní rada zůstala z velké části stejná jak ve složení, tak i v procesech. V přehledu správy z roku 2019 byla kapacita, výkon a nedostatečné zastoupení v rozmanitosti hnutí zaznamenány jako obavy.

V roce 2021 byly některé z těchto obav projednány během Výzvy pro zpětnou vazbu: Místa v komunitní radě. Volby do správní rady v roce 2021 zahrnovaly aktualizované postupy, kterými by se začaly výše uvedené obavy řešit. Pro splnění kapacitní potřeby představenstva, byla přidána další dvě místa. Jedno převoditelné hlasování bylo použito ke zlepšení příležitosti k reprezentaci rozmanitosti hnutí. Správci se podělili o své dovednosti a požádali kandidáty, aby se také podělili o své a aby informovali voliče. Hledali jsme kandidáty a voliče v širokém a vícejazyčném dosahu, v mnoha komunitách na mnoha komunikačních kanálech.

Doufáme, že během této výzvy k vyjádření zpětné vazby v roce 2022 najdeme další řešení, která budou ve správní radě odrážet rozmanitost hnutí. Kromě toho chceme využít této příležitosti k tomu, abychom se od komunity dozvěděli o jednání s kandidáty během volebního procesu.

Zavolejte s návrhem zpětné vazby

S touto výzvou ke zpětné vazbě zaujímáme jiný přístup, který zahrnuje zpětnou vazbu komunity z procesu 2021. Namísto předkládání návrhů se výzva zaměřuje na klíčové otázky. Záměrem je inspirovat kolektivní konverzaci a společný vývoj návrhů.

Děkujeme, že jste si našli čas a zúčastnili se této výzvy k vyjádření zpětné vazby a pomohli vytvořit rozmanitější a výkonnější správní radu.

Klíčové otázky

  1. Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit rozmanitější zastoupení mezi zvolenými kandidáty?
  1. Jaká jsou očekávání kandidátů během voleb?
  1. Jak se mají pobočky účastnit voleb?

Diskutujte o hlavních otázkách

Jak se zúčastnit

Zaměstnanci oddělení strategie a řízení hnutí jsou schopni podporovat konverzace v mnoha jazycích. Diskuse jsou vítány v jakémkoli jazyce, i když se možná budeme muset spolehnout na dobrovolné překladatele, kteří nám pomohou shrnout jazyky, které nemáme k dispozici. Odkazy na rozhovory v mnoha jazycích najdete v tabulce na stránce Diskuse o klíčových otázkách. Konverzaci najdete na chatu Telegram Board selection chat. Kontaktujte moderátora ve svém regionu a naplánujte komunitní konverzaci nebo poskytněte zpětnou vazbu.

Časová osa

  • 23. prosince: Vyhlášení výzvy k předkládání připomínek
  • 10. ledna: Zahájení výzvy k předkládání připomínek
  • 16. února: Uzávěrka výzvy k předkládání připomínek
  • 26. února: Zveřejnění závěrečné zprávy z výzvy ke zpětné vazbě

Každý týden tým pro strategii a správu hnutí zveřejní týdenní zprávu, která zachycuje zpětnou vazbu a diskusi, jež proběhla během předchozího týdne.

Užitečné základní informace

Správní rada je řídícím orgánem Nadace Wikimedia, organizace s 450 zaměstnanci, která podporuje mezinárodní hnutí tvořené stovkami projektů, komunit a poboček. Jediným úkolem správní rady je dohlížet na řízení Nadace Wikimedia. To zahrnuje:

  • Podílet se na stanovení dlouhodobé strategie nadace Wikimedia.
  • Sledování činností a financí s cílem zajistit, aby byly finance v pořádku, odpovídaly poslání a byly v souladu s právními závazky.
  • Najímání personálu, řízení, poradenství a stanovení platu pro generálního ředitele nadace Wikimedia.

Více informací naleznete v Příručce pro radu.

Viz také