Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Thanh tra Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ/Ứng viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Trang này chứa các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Ủy ban Phân bổ nguồn quỹ năm 2017. Thành viên của 2017 Ủy ban Bầu cử Wikimedia, hoặc nhân viên của Tổ chức Wikimedia sẽ xác minh yêu cầu ứng cử viên. Nhân viên của Tổ chức Wikimedia sẽ xác minh nhận dạng và sau đó xác minh các yêu cầu ứng tuyển ngoại tuyến. Việc xác minh các yêu cầu dựa trên wiki và nhận dạng sẽ được xác định trên trang này. Yêu cầu ứng viên ngoại tuyến sẽ được xác minh ở giai đoạn sau.

Các tuyên bố của những ứng cử viên không đủ điều kiện tham gia trong cuộc bầu cử này sẽ được lưu trữ trên một trang con.

Các tuyên bố của bất kỳ ứng viên nào rút lui sẽ được lưu trữ tại đây.

Kirill Lokshin (Kirill Lokshin)

Kirill Lokshin (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
Presenting at WikiConference North America 2016 in San Diego
 • Cá nhân:
  • Tên: Kirill Lokshin
  • Tuổi: 33
  • Nơi ở: Washington, DC, United States
  • Ngôn ngữ: en-N, ru-N, fr-1
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực: en.wp, meta
Phát biểu Sau hai năm làm việc với vai trò là Thanh tra FDC- và đã làm việc với nhiều khoản hỗ trợ kế hoạch hàng năm của Wikimedia cho cả người đánh giá lẫn người được trợ cấp-tôi có các kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các khiếu nại về quá trình FDC một cách hiệu quả.
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
Tôi đã làm việc với các kế hoạch hàng năm - và các khoản trợ cấp kế hoạch hàng năm - từ cả hai phía vấn đề. Trong vai trò của tôi trong hội đồng quản trị của Wikimedia DC, tôi đã làm việc rất nhiều trong quá trình hoạch định hàng năm của chương, chuẩn bị các kế hoạch hàng năm và các ứng dụng tài trợ liên quan cũng như chỉ đạo các chương trình như là một phần của việc thực hiện các kế hoạch đó. Đồng thời, tôi đã tham gia Ủy ban Tài trợ Hàng năm đơn giản, trong đó tôi đã có cơ hội để đánh giá nhiều kế hoạch hàng năm khác của các tổ chức Wikimedia.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
Tôi là một người tham gia lâu năm trong thế giới tài trợ của Wikimedia, từng phục vụ trong Ủy ban Tư vấn Grant, Ủy ban Tài trợ Tham gia Cá nhân, Ủy ban Tài trợ Hàng năm Đơn giản, và Ủy ban Tài trợ Dự án. Kết quả là, tôi rất quen thuộc với các quy trình cấp vốn, kỳ vọng của người tham gia, và các hành động thực tiễn tốt nhất.

2. Bạn nghĩ vai trò của Thanh tra viên sẽ là gì?

Thanh tra sẽ nhận và khiếu nại các khiếu nại và thông tin phản hồi khác về quá trình FDC từ những người tham gia và những người khác. Ngoài ra, người Thanh tra cũng phải sẵn sàng giúp Hội đồng và FDC điều tra các khiếu nại chính thức khi yêu cầu đánh giá độc lập.

3. Có một số khiếu nại trong quá trình bạn làm FDC mà bạn tin rằng có thể nó đã được ghi nhận bởi Thanh tra viên. Bạn giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trong hai năm mà tôi đã phục vụ với vai trò là Thanh tra của FDC, tôi đã không nhận được bất cứ khiếu nại nào; Mặc dù điều này rõ ràng làm cho nhiệm kỳ của tôi trở nên không hấp dẫn, tôi nghĩ rằng nó nói về tính chuyên nghiệp của tất cả mọi người tham gia vào quá trình này, bao gồm các thành viên của FDC, nhân viên WMF hỗ trợ họ và nhiều người được cấp trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khi nhiều tổ chức tham gia vào quá trình FDC trong những năm tới, luôn luôn có khả năng là sẽ có khiếu nại, hoặc là do nhầm lẫn hoặc liên lạc sai giữa các bên liên quan hoặc một số vấn đề nghiêm trọng hơn. Vai trò của người thanh tra là chuẩn bị cho sự kiện xảy ra tình huống đó, và để đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nếu có.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện: Đã xác minh
Được xác minh bởi: KTC (talk) 23:06, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Xác nhận: Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 07:28, 27 May 2017 (UTC)[reply]