Избори на Фондация Уикимедия/2017/ Омбудсман на Комитета за разпределение на средства

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee Ombudsperson and the translation is 100% complete.
Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Изборите през 2017 г. за омбудсман на Комитета за разпределение на средства ще се проведат от 3 до 11 юни 2017 г. Членовете на уикимедианската общност имат възможност да изберат един кандидат за двугодишен мандат, който ще изтече през 2019 г. Целта на омбудсмана на КРС е да получава и документира оплакванията относно процеса на КРС и да предоставя обратна връзка и препоръки към Съвета на настоятелите за това как може да се подобри процесът на КРС.

Изборният комитет ще обяви резултатите на 16 юни 2017 г. или по рано. Ще бъдат достъпни подробни резултати.

Информация за избирателите

Изисквания

Редактори

Можете да гласувате от която и да е регистрирана Ваша сметка в уикито на Уикимедия. Може да гласувате само веднъж, независимо от броя на сметките, които притежавате. За да изпълни условията за гласуване, тази сметка трябва да:

 • да не е блокиран в повече от един проект;
 • и са направили най-малко 300 редакции преди 1 април 2017 г. в уикитата на Уикимедия;
 • и са направили най-малко 20 редакции между 1 октомври 2016 и 1 април 2017 г.

Можете да използвате инструмента AccountEligibility за проверка на основните изисквания спрямо гласуващите участници.

Разработчици

Разработчиците отговарят на изискванията, ако:

 • Са администратори на сървърите с shell достъп в Уикимедия;
 • Или да e дал достъп и да е направил най-малко един обединяване на достъпи от git към Фондация Уикимедия, между 1 октомври 2016 г. и 1 април 2017 г.
Служители и изпълнители на Фондация Уикимедия

Настоящите служители и изпълнители на Фондация Уикимедия отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от Фондацията преди 1 април 2017 г.

Служители и изпълнители на филиали от уикимедианското движение

Настоящите служители и изпълнители на сдружение на Уикимедия, тематична организация или потребителска група и могат да гласуват, ако са били наети на работа от тяхната организация до 1 април 2017 г.

Членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, членове на Консултативния съвет, членове на Комитета за разпределение на средства

Настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, Консултативния съвет на Фондация Уикимедия и Комитета за разпространение на средства са квалифицирани да гласуват.

Информация за кандидатите

Роля и отговорности на омбудсмана на КРС

От портала на КРС

Омбудсманът на КРС играе някои важни роли в процесите на КРС:

 • Да получава и публично документира оплаквания относно процеса на КРС;
 • Да подкрепя разследванията на жалби (само когато това е поискано официално от представителите на Съвета на КРС);
 • Да публикува годишен доклад до Управителния съвет, който обобщава обратната информация, която получава, и прави препоръки за това как може да се подобри процесът на КРС
Вижте още...

Критерии за омбудсман на КРС

За да отговаря на условията за ролята на омбудсман, физическото лице:

 • Трябва да са навършили 18 години и да са навършили пълнолетие в страната си;
 • Трябва да могат да работят ефективно на английски (въпреки че не се изисква пълно владеене на езика);
 • Трябва да са били активни в уикимедианската общност за период от поне 2 години;
 • Да имат достатъчно време и отдаденост в ангажирането с процеса;
 • Трябва да имат опит в конструктивната ангажираност в обсъжданията в общността и в ориентацията към съвместно решаване на проблеми; и
 • Трябва да могат да оставят настрана конфликтите на интереси и да работат за постигането на целите на мисията на уикимедианското движение, без да обмислят индивидуалните си или организационни интереси.
Вижте още...

Предварителни изисквания за кандидатстване

Изискванията за допустимост за кандидатите са същите като за избирателите (вижте изисквания за гласуване) плюс следните допълнителни изисквания:

 • Не трябва да сте били осъждани за тежко престъпление или престъпление, включващо непочненост или измама; и
 • Не трябва да сте били отстранявани от длъжност в организация с нестопанска цел или друга компания поради лошо управление или неправомерно поведение; и
 • По време на назначаването или избора ви, не трябва да ви е налагана забрана или да сте блокирани от който и да е проект на Уикимедия за период от 30 дни или повече; и
 • Трябва да сте навършили 18 години и да сте пълнолетни във вашата страна; и
 • Трябва да представите доказателство за самоличността си на Фондация Уикимедия (вижте по-долу).

Процес на кандидатиране

Ако отговаряте на условията, можете да изпратите кандидатурата си, като направите следното:

 1. Напишете кратко изявление с не повече от 1 200 знака (без интервали), като посочите какво бихте направили, ако сте избрани в Комитета за разпределение на средства, вашите съответни мнения и опит и всичко останало, което според вас е релевантно. Не можете да използвате вашите изявления на кандидат, за да ги свържете със списъци с одобрения или други страници на платформи, и не можете да се договаряте с други кандидати.
 2. Изпратете резюмето си между 00:00 ч. на 15 май 2017 г. (UTC) и 23:59 ч. на 28 май 2017 г. (UTC). Вашето изявление може да бъде променено само в рамките на 3 дни след подаването или до 28 май, в зависимост от това кое от двете настъпи първо, с изключение на малки корекции (например корекция на правописа) или превод. Всяко добавяне или промяна в съдържанието, подадено след този краен срок, ще бъде с времева маркировка и ще бъде представено отделно от оригиналното резюме. То ще бъде представено на избирателите само ако бъде преведено на всички езици, на които е оригиналното резюме. Трябва да имате предвид, че по-ранните изявления дават време за превод на повече езици и че подадените на крайната дата или непосредствено предхождащи я документи няма да могат да бъдат преведени на толкова езици.
  Моля, имайте предвид: За да позволите на избирателите да се ангажират с кандидатите, ще бъдат изпращани за професионален превод бързи изявления в рамките на 48 часа след подаването. Докато първият превод ще бъде на 24-часов ред, бъдещите актуализации ще бъдат групирани заедно и могат да отнемат повече време.
 3. Като част от кандидатурата си, трябва да отговаряте на стандартни въпроси. Отговорите на тези въпроси няма да се считат за символи към вашето резюме. Стандартните въпроси са:
  1. Какъв ваш опит смятате, че ще подобри процеса на работа и препоръки на КРС?
   1. спрямо насочването и/или оценяването на годишните планове и програми?
   2. спрямо грантовете?
  2. Какво разбирате под роля на омбудсмана?
  3. Кои са някои от потенциалните оплаквания относно процеса на КРС, които смятате, че могат да бъдат документирани от омбудсмана и как можете да се справите с тях?
 4. Изпратете доказателство за самоличността си на Фондация Уикимедия преди 23:59 ч. на 28 май (UTC). С вас лично ще се свърже член на Изборния комитет с допълнителна информация относно това изискване, когато се регистрирате като кандидат.

Кандидатите, които не спазват горните изисквания и срокове, ще бъдат дисквалифицирани.

Изпращане на доказателство за самоличност до Фондация Уикимедия

Кандидатите за тази позиция трябва да представят доказателство за самоличност и доказателство за пълнолетие като условия за кандидатстване. Това доказателство може да бъде предоставено по един от следните начини:

 • Копирана или сканирана шофьорска книжка.
 • Копиран или сканиран паспорт.
 • Копиран или сканиран друг официален документ, показващ истинското име и възраст.

Това може да бъде предоставено на ФУ по един от следните начини:

 • Чрез имейл до secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • Чрез факс до +1 (415) 882-0495
 • По пощата (обикновена поща) до:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • Имайте предвид, че обикновената поща не се препоръчва. Ако документацията на кандидата не е пристигнала в офисите на ФУ до крайния срок от 23:59 ч. UTC на 28 май 2017 г., изключения няма да бъдат правени.

Организация

График

 • 28 май 2017 г .: Краен срок за подаване на кандидатурите и проверка на идентификациите
 • 29 май – 2 юни 2017 г.: Въпроси и дискусия между кандидатите и общността
 • 3–11 юни: Гласуване
 • 12–14 юни: Проверка на гласовете
 • 15 юни: Целева дата за обявяване на резултатите