Jump to content

Wikimedia Foundation val/2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017 and the translation is 97% complete.
Info The election ended 11 juni 2017. No more votes will be accepted.
The results were announced on 19 juni 2017. Please consider submitting any feedback regarding the 2017 election on the election's post mortem page.

2017-års Wikimedia Foundation val kommer att hållas mellan April och Juni 2017. Medlemmar av Wikimedia-gemenskapen har då möjlighet att rösta på kandidater för posterna: förtroendevalda styrelsemedlemmar, Pengautdelingskommitéen och Pengautdelningskommitéens ombudsperson.

Tillvägagångssätt

Valen hålls säkert med hjälp av SecurePoll-mjukvaran. Alla röster är hemliga, och ingen från valkommittén, styrelsen, eller någon annan av Wikimedia Foundations anställda har tillgång till dem. Krypteringsnyckeln för valet hålls av en oberoende tredje part; och när den aktiveras stannas röstningen. Vissa personliga uppgifter om de som röstar (till exempel, IP-adress, användar-agent, och annan data som liknar det som kan nås med Checkuser-verktygen) är synlig för ett urval av personer som granskar och räknar rösterna (valkommittén).

Väljarna lämnar sin röst med hjälp av att Stödjer/Neutral/Motsätter-system. Rösterna räknas ihop och kandidaterna rankas efter procentandel stöd, fastställt som det antal stödjande röster för kandidaten delat med det totala antalet röster för kandidaten ("neutrala" röster räknas inte, så detta är alltså totalen av stödjande och motsättande röster). De kandidater med högst procent stöd rekommenderas sedan till Wikimedia Foundation styrelsen för att tillsättas som styrelsemedlemmar.

Voters submit votes using a Support/Neutral/Oppose system. The votes will be tallied and the candidates will be ranked by percentage of support, defined as the number of votes cast in support of the candidate divided by the total number of votes cast for the candidate ("neutral" preferences are not counted, so this is the sum of support and oppose votes). The candidates with the highest percentage of support will be recommended to the Board of Trustees for appointment.

Val till Wikimedia styrelsen

Från och med 1:a Maj 2017 (00:00 UTC) har medlemmar av Wikimedia-gemenskapen möjligheten att rösta på förtroendevalda till:

 • Tre medlemmar till Wikimedia styrelsen som tjänar tre-åriga mandatperioder vilka avslutas år 2020. Wikimedia-styrelsen står för den grundläggande styrningen av Wikimedia Foundation, en skattebefriad (501(c)(3)) idéel organisation registrerad i USA. Wikimedia Foundation står för underhåll och sköter om många olika projekt, såsom Wikipedia och Commons.

Valkommittén tillkännager resultaten på eller innan den 21:e Maj 2017. Detaljerade resultat kommer att finnas tillgängliga.

Val till kommittén för utdelning av ekonomiska medel

Från och med den 3:e Juni 2017 (00:00 UTC) kan medlemmar av Wikimedia-gemenskapen rösta i valet för medlemmar till kommittén för utdelning av ekonomiska medel:

Valberedningen kommer att annonsera resultatet före eller under den 16 juni 2017. Detaljerade resultat kommer då att finnas tillgängliga.

Väljarinformation

Krav

Redigerare

You may vote from any one registered account you own on a Wikimedia wiki. You may only vote once, regardless of how many accounts you own. To qualify, this one account must:

 • not be blocked on more than one project;
 • and not be a bot;
 • and have made at least 300 edits before 1 April 2017 across Wikimedia wikis;
 • and have made at least 20 edits between 1 October 2016 and 1 April 2017.

The AccountEligibility tool can be used to quickly verify basic editor voting eligibility.

Utvecklare

Developers qualify to vote if they:

 • Are Wikimedia server administrators with shell access;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 1 October 2016 and 1 April 2017.
Wikimedia Foundation anställda och kontraktanställda

Current Wikimedia Foundation staff and contractors qualify to vote if they have been employed by the Foundation as of 1 April 2017.

Wikimedia rörelse affilierade anställda och kontraktanställda

Current Wikimedia Chapter, thematic organization or user group staff and contractors qualify to vote if they have been employed by their organization as of 1 April 2017.

Wikimedia Foundation board members, Advisory board members, FDC committee members

Current and former members of the Wikimedia Foundation Board of Trustees, the Wikimedia Foundation Advisory Board and the Funds Dissemination Committee are qualified to vote.

Kandidatinformation

Alla kandidater måste uppfylla kraven för att få rösta samt vissa rollspecifika krav.

Organisation

Tidslinje

Val av förtroendevalda

 • April 20: Slutdatum för nya kandidater och identitetsverifiering
 • April 21 & ndash; maj 1: Frågo- och diskussionsperiod mellan kandidater och gemenskapen
 • Maj 1–14 : Valperiod
 • Maj 15–19 : Rösträkning
 • Maj 20: Måldatum för medgivande av resultatet

Val till kommittén för fördelning av ekonomiska medel

 • Maj 28: Sista datum för kandidater att lämna in ansökan och identitetsverifiering
 • Maj 29 – juni 2: Fråge- och diskussionsperiod mellan kandidater och gemenskap
 • 3:e–11:e juni: Valperiod
 • 12–14 juni: Rösträkning
 • 15 juni: Måldatum för resultattillkännagivande