Jump to content

การเลือกตั้งมูลนิธิวิกิมีเดีย/2022/การประกาศ/อีเมลสำหรับผู้ลงคะแนนคณะกรรมการฯ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Board voter email and the translation is 100% complete.

ร่วมลงคะแนนเสียงของท่านในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย 2022

เรียน คุณ $USERNAME

เราติดต่อคุณเนื่องจากคุณมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย 2022 ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นไปไม่นานนี้

มูลนิธิวิกิมีเดียคือผู้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่าง $ACTIVEPROJECT ซึ่งนำโดยคณะกรรมการของมูลนิธิ (Board of Trustees) โดยเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดอนาคตของมูลนิธิวิกิมีเดียในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิ

ในปีนี้จะเป็นการเลือกผู้สมัคร 2 ที่นั่งจาก 6 คนจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละท่านในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ 2022

นี่คือสาเหตุว่าเพราะเหตุใดคุณและสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ อีก 67,000 คนจึงได้รับเชิญให้ลงคะแนน การเลือกตั้งจะเริ่มต้นเวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย หรือ 00:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด) ของวันที่ 23 สิงหาคม จนถึงเวลา 06:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 7 กันยายน (23:59; 6 กันยายน UTC) โดยสามารถไปที่[$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2022 หน้า SecurePoll บน $ACTIVEPROJECT]เพื่อลงคะแนนเสียง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้


ลงชื่อ

กลยุทธ์ขบวนการและการกำกับดูแล ข้อความนี้ถูกส่งในนามของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง


อีเมลนี้ถูกส่งถึงคุณเนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนอีเมลไว้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย หากต้องการลบคุณเองออกจากการแจ้งเตือนการเลือกตั้งในครั้งถัด ๆ ไป โปรดเพิ่มชื่อของคุณที่รายชื่อไม่รับอีเมลวิกิมีเดีย

Plain text version

เรียน $USERNAME

เราติดต่อคุณเนื่องจากคุณมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย 2022 ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นไปไม่นานนี้

มูลนิธิวิกิมีเดียคือผู้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่าง $ACTIVEPROJECT ซึ่งนำโดยคณะกรรมการของมูลนิธิ (Board of Trustees) โดยเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดอนาคตของมูลนิธิวิกิมีเดียในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิ: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Overview>

ในปีนี้จะเป็นการเลือกผู้สมัคร 2 ที่นั่งจาก 6 คนจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนในการเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ 2022: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2022/Candidates>

นี่คือสาเหตุว่าเพราะเหตุใดคุณและสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ อีกคน 67,000 จึงได้รับเชิญให้ลงคะแนน การเลือกตั้งจะเริ่มต้นเวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย หรือ 00:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด) ของวันที่ 23 สิงหาคม จนถึงเวลา 06:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 7 กันยายน (23:59; 6 กันยายน UTC) โดยไปที่หน้า SecurePoll บน $ACTIVEPROJECT เพื่อลงคะแนน: <$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2022>

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2022>

ลงชื่อ

กลยุทธ์ขบวนการและการกำกับดูแล
ข้อความนี้ถูกส่งในนามของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

อีเมลนี้ถูกส่งถึงคุณเนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนอีเมลไว้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย หากต้องการลบคุณเองออกจากการแจ้งเตือนการเลือกตั้งในครั้งถัด ๆ ไป โปรดเพิ่มชื่อของคุณที่รายชื่อไม่รับอีเมลวิกิมีเดีย
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>.