Jump to content

Wikimedia Foundation elections/2022/Apply to be a Candidate/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Apply to be a Candidate and the translation is 97% complete.

Dziękujemy za podjęcie tego ważnego kroku, by dowiedzieć się więcej o kandydowaniu do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation.

Wikimedia jest ruchem globalnym i poszukuje kandydatów z szerszej społeczności. Idealni kandydaci są rozważni, pełni szacunku, zorientowani na społeczność i zgadzają się z misją Wikimedia Foundation. Kandydaci powinni zastanowić się, jakie doświadczenia i perspektywy wniosą do Rady.

Kandydaci powinni przeczytać Wikimedia Foundation Board Handbook i zapoznać się z prawnymi obowiązkami Powierników przed zgłoszeniem swojej kandydatury. Mogą również umówić się na indywidualną sesję z obecnym lub byłym członkiem Rady Powierniczej.

Pożądane umiejętności i doświadczenie

Rada Powiernicza chciałby znaleźć perspektywy i głosy, które są istotne, ale niedostatecznie reprezentowane w naszym ruchu. Dlatego też w tym roku Rada będzie prosiła wszystkich kandydatów o dołączenie do zgłoszenia oświadczeń, które mówią o ich doświadczeniach w prawdziwym świecie oraz w Ruchu Wikimedia.

Regionalne doświadczenia

Wielu członków czpołeczności i afiliantów zwróciło uwagę na brak reprezentacji różnorodności naszego ruchu w Radzie Powierniczej. Aby wypełnić luki w historycznej i obecnej reprezentacji w Radzie, mamy nadzieję, że zachęcimy do składania podań zwłaszcza osoby z doświadczeniem w następujących regionach: Afryka i MENA, Azja Południowa, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia oraz Pacyfik, Ameryka Łacińska i Karaiby. Pożądane doświadczenie regionalne nie jest wymogiem, ale czynnikiem dodatkowym. Nie są to cechy obowiązkowe, ale ważne, które Rada Powiernicza prosi, by Analysis Committee, afilianci i wyborcy wzięli pod uwagę.

Perspektywy

Rada rozumie, że jest możliwe, iż niektórzy kandydaci z regionów o niższym priorytecie wnoszą lepsze spojrzenie na różnorodność niż kandydaci z regionów o historycznie wyższym priorytecie, którzy nie są zaznajomieni z kwestiami różnorodności. Kandydaci powinni podzielić się tym, w jaki sposób te doświadczenia przygotowały ich do promowania różnorodności, sprawiedliwości i integracji w Ruchu Wikimedia.

W swoich zgłoszeniach kandydaci odpowiedzą na następujące stwierdzenia:

 • Wkład w projekty Wikimedia, członkostwo w organizacjach afiliowanych, działalność jako organizator ruchu Wikimedia lub uczestnictwo w organizacji sprzymierzonej z ruchem Wikimedia. (maksymalnie 100 słów)
 • Doświadczenia życiowe. Jesteśmy szczególnie zainteresowani przeczytaniem o doświadczeniach z życia w regionach Afryki, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Pacyfiku, a także Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wierzymy, że doświadczenie z tych regionów może pomóc w rozszerzeniu zdolności Rady do realizacji celów Strategii Ruchu, jakimi jest bardziej sprawiedliwe uczestnictwo, chociaż zdajemy sobie sprawę, że inne doświadczenia mogą również stanowić ważny wkład. (maksymalnie 250 słów)
 • Biegłość kulturowa i językowa w zakresie regionów i języków dodatkowych w stosunku do regionu i języka ojczystego. Świadomość międzykulturowa pomaga budować mosty w naszej wielokulturowej społeczności. (maksymalnie 250 słów)
 • Doświadczenie w roli rzecznika tworzenia bezpiecznych i sprzyjających współpracy przestrzeni dla wszystkich i/lub doświadczenie w sytuacjach lub kontekstach cenzury, represji lub innych ataków na prawa człowieka. (maksymalnie 250 słów)
 • Doświadczenie w odniesieniu do (lub jako członek, w zakresie, w jakim zdecyduje się Państwo tym podzielić) grupy, która doświadczyła historycznej dyskryminacji i niedostatecznej reprezentacji w strukturach władzy (w tym, ale nie tylko, kasty, rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, pochodzenia narodowego, narodowości, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, wieku, religii, języka, kultury, wykształcenia, zdolności, dochodów i środowiska). (maksymalnie 250 słów)

Umiejętności

Obszary doświadczenia, które Rada wskazała jako najbardziej potrzebne wśród nowych powierników, to:

 1. Strategia i zarządzanie organizacją
 2. Technologia platformy na poziomie przedsiębiorstwa i/lub rozwój produktu
 3. Polityka publiczna i prawo
 4. Nauki o danych społecznych, analiza big data i machine learning

Kandydaci odpowiedzą na powyższe umiejętności w swoich zgłoszeniach w 150 słowach lub mniej.

Role i odpowiedzialność członków Rady

Rada Powiernicza nadzoruje działania Fundacji Wikimedia. Jej członkowie zapewniają dobre zarządzanie Fundacją - bezpośrednio przez dyrektora wykonawczego, pośrednio przez pracowników Fundacji. Członkowie Rady nie zajmują się codziennymi działaniami Fundacji, zamiast tego podejmując decyzje wysokiego szczebla, monitorując działania i kierując Fundacją.

Oto kilka przykładów

 • Podejmowanie decyzji z uwzględnieniem strategii oraz celów i polityk organizacyjnych;
 • Monitorowanie wyników, ryzyka, finansów i zgodności z przepisami Wikimedia Foundation;
 • doradzanie Chief Executive Officer i starszemu personelowi z wykorzystaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; oraz
 • Komunikowanie się ze społecznością Wikimedia w sprawie roli i obowiązków Rady.

Rada stanowi prawny i etyczny "kręgosłup" organizacji. Jest też odpowiedzialna za zapewnienie i utrzymanie różnorodności w swoich szeregach. Członkowie Rady muszą zawsze działać w interesie Fundacji. Mogą oni pochodzić z nominacji społeczności, acz po wstąpieniu w szeregi Rady nie są przedstawicielami społeczności.

Dowiedz się więcej o roli Rady Powierniczej w Wikimedia Foundation Board Handbook.

Kwalifikowalność

Kandydaci muszą wypełniać obowiązki wynikające ze służby w Radzie i jej komisjach. Obejmuje to analizowanie istotnych kwestii, podejmowanie świadomych decyzji oraz uczestniczenie w spotkaniach rady. Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów są takie same, jak dla wyborców, z wyjątkiem tych dodatkowych wymagań:

 • Nie możesz być skazany za poważne przestępstwo, ani za przestępstwo związane z nieuczciwością lub oszustwem. W tym momencie nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt;
 • Nie możesz być usunięty ze stanowiska w organizacji non-profit lub firmie z powodu złego zarządzania lub niewłaściwego postępowania;
 • W momencie nominacji lub wyboru nie możesz być wykluczony lub zablokowany w żadnym projekcie Wikimedia na okres 30 dni lub dłużej;
 • Jeśli spełniasz wymagania kwalifikacyjne jako redaktor, twoja pierwsza edycja musi mieć miejsce przed 18 kwietnia 2020 roku;
 • Musisz ujawnić swoje prawdziwe imię i nazwisko w swojej aplikacji;
Członkostwo w Radzie Powierniczej pod pseudonimem nie jest możliwe, gdyż dane członków Rady są publiczne.
 • Musisz mieć ukończone 18 lat i być pełnoletni w kraju, w którym posiadasz prawo stałego pobytu;
 • Musisz przedstawić Wikimedia Foundation dowód swojej tożsamości i wieku; oraz
 • Jeśli zostaniesz wybrany i powołany do Rady Powierniczej, musisz zrezygnować z innych stanowisk w zarządzie, kierownictwie lub płatnych funkcji w Wikimedia Foundation, afiliantach, organizacjach tematycznych i grupach użytkowników.

Wymagania dotyczące aplikacji

 1. Nie możesz umieszczać w swoim zgłoszeniu lub oświadczeniach linków do list poparcia lub innych stron platformy. Nie możesz startować wspólnie z innymi kandydatami.
 2. Zgłoszenia przyjmowane między 00:00 18 kwietnia 2022 (UTC) a 23:59 16 maja 2022 (UTC). Możesz zmienić swoje zgłoszenie tylko do 3 dni po jego wysłaniu lub do zamknięcia okresu nominacji o 23:59 16 maja 2022 (UTC). Drobne poprawki ortograficzne lub tłumaczeniowe są dopuszczalne poza tymi terminami.
 3. Musisz dostarczyć dowód swojej tożsamości do Wikimedia Foundation przed godziną 23:59 16 maja 2022 roku (UTC). Członek Komisji Wyborczej skontaktuje się z Tobą w tej sprawie po Twoim zgłoszeniu.

Jak złożyć dokument potwierdzający tożsamość

Kandydaci na członków Rady muszą przedstawić dokument stwierdzający tożsamość i pełnoletniość. Dopuszcza się okazanie kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • Prawo jazdy
 • Paszport
 • Inne oficjalne dokumenty wskazujące prawdziwe imię i nazwisko oraz wiek

Kopię dokumentu przesłać należy pocztą elektroniczną na adres $email.

Jeśli jesteś jednym z wybranych kandydatów, Wikimedia Foundation może poprosić o dodatkowe informacje w celu przeprowadzenia prześwietlenia kandydata przed powołaniem go do Rady.

Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych i ram czasowych zostaną zdyskwalifikowani.

Jak zgłosić swoją kandydaturę

Jeśli spełniasz wymagania, możesz zgłosić swoją kandydaturę. Zasoby dla kandydatów są dostępne, by wspierać kandydatów podczas wyborów w 2022 roku. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z zespołem Movement Strategy and Governance.

Zobacz też