Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/Email/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Chào username,

Bạn có đủ tư cách bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Ban Quản trị Quỹ Wikimedia năm 2008. Quỹ Wikimedia giữ gìn các dự án như name of project where most active. Ban Quản trị là hội đồng thảo luận chịu trách nhiệm về sự tồn tại dài hạn của Quỹ Wikimedia, nên chúng tôi chú trọng sự tham gia rộng rãi vào việc lựa chọn các ủy viên quản trị.

Để đọc thêm chi tiết, xin hãy xem http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/vi . Để không nhận các thông báo tương tự vào tương lai, xin hãy thêm tên đăng ký của bạn tại http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .

Thân mến,
emailer's full name (emailer's user name)