Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Volby skončily 10. srpna 2009. Další hlasy se již nepřijímají.
Výsledky byly oznámeny 12. srpna 2009.
Volby do Správní rady 2009
organizace

Volby do Správní rady 2009 se budou konat v termínu 28. července - 10. srpna 2009. Členové komunity Wikimedie mají příležitost zvolit celkem tři své kandidáty na dvouleté funkční období, které skončí v roce 2011. Správní rada je nejvyšším orgánem nadace Wikimedia Foundation, což je nezisková organizace, registrovaná ve Spojených státech amerických. Nadace Wikimedia Foundation spravuje mnoho různých projektů, jakými jsou například Wikipedie, nebo Wikimedia Commons.

Volby budou probíhat na zabezpečených serverech Software in the Public Interest. Hlasování je tajné a odevzdané hlasy budou zobrazeny pouze několika osobám, které prověřují a vyhodnocují volby. Hlasující své preference vyjádří očíslováním kandidátů. Hlasy pak budou sečteny a vyhodnoceny pomocí Schulzovy metody, ve které se u každého kandidáta hodnotí, jaká část hlasujících ho preferuje před všemi ostatními kandidáty.

Volební výbor oznámí výsledky voleb před 12. srpnem 2009. Budou k dispozici i detailní výsledky. Všechna data na této stránce se vztahují k 00:00 (půlnoci) časového pásma UTC.

Informace pro hlasující

[edit]

Požadavky

[edit]

Můžete hlasovat z libovolného uživatelského účtu registrovaného na wiki nadace Wikimedia (můžete hlasovat pouze jednou, bez ohledu na počet účtů, které vlastníte). Abyste z účtu mohl(a) hlasovat, tento účet:

 • nesmí být botem; a zároveň
 • musí mít nejméně 600 editací před 1. červnem 2009 na příslušné wiki (editace z různých wiki lze sčítat, má-li uživatel zaveden jednotný účet); a zároveň
 • musí mít nejméně 50 editací mezi 1. lednem a 1. červnem 2009.

Zvláštní výjimky: následující uživatelé smějí hlasovat bez ohledu na výše uvedené požadavky:

 • Správci serverů Wikimedia s přístupem do shellu;
 • placení zaměstnanci Wikimedia Foundation, kteří začali pracovat před 1. březnem 2008;
 • současní a dřívější členové Správní rady.

Jak hlasovat

[edit]

Pokud jste oprávněn(a) hlasovat:

 1. Přečtěte si prezentace kandidátů a rozhodněte se, které kandidáty chcete podpořit.
 2. Na wiki, na které jste oprávněni hlasovat, přejděte na stránku „Special:SecurePoll“. Pokud jste například nejaktivnější na české Wikipedii, přejděte na cs.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll.
 3. Dále následujte tam uvedené pokyny.

Informace pro kandidáty

[edit]

Na stránce Board Manual lze najít podrobný popis a povinnosti členů Správní rady.

Povinnosti členů správní rady

[edit]

Povinnosti členů malé organizace, jakou je nadace Wikimedia Foundation, která se věnuje mnohým úkolům, mohou být časově náročné. Pozice, která je předmětem hlasování, je dobrovolná a nejedná se o placenou práci. Přestože se od členů Rady neočekává, že budou do organizace přinášet své vlastní peníze, je získávání finančních prostředků vítáno.

Od členů správní rady se očekává, že navštíví minimálně 3-4 setkání osobně za rok, zúčastní se Wikimanie (tedy naší každoroční konference) a navštíví i ostatní virtuální setkání a budou se účastnit i online hlasování. Rada komunikuje intenzivě prostřednictvím e-mailů, wiki a IRC. Jednotliví členové rady se někdy účastní strategických setkání s dalšími organizacemi a společnostmi a výsledky těchto setkání předávají zpět Radě a zaměstnancům.

Očekává se, že se jednotliví členové rady budou podílet na určitých aktivitách (jako je fundraising, Wikimania, nebo kontrola) a pomáhat tvořit zásady, smlouvy a rozhodnutí v těchto věcech.

Jelikož je Správní rada vázána povinnostmi vyplývajícími z její pozice, musí kandidáti, kteří jsou aktuálně na placených pozicích v nadaci Wikimedia, rezignovat na své pozice předtím, než se mohou stát členy Správní rady. Účelem tohoto opatření je vyhnout se případnému střetu zájmů.

Požadavky na kandidáty

[edit]

Opravněn ke kandidatuře je každý, kdo:

 • Vykonal nejméně 600 editací do 1. května 2009 na jakémkoliv registrovaném účtu (editace z více wiki mohou být sloučeny, používá-li uživatel jednotný účet)
 • Vykonal nejméně 50 editací v období od 1. ledna do 1. července 2009
 • Veřejně uvedl své skutečné jméno v příslušné kandidatuře (neboť identita členů Správní rady je veřejnou záležitostí a není možné obsadit tuto funkci anonymně, nebo pod pseudonymem)
 • dosáhl věku alespoň 18 let a dosáhl zletilosti v zemi, kde je občanem.
Výjimky: Současní členové Správní rady mohou být kandidáty nehledě na výše uvedené požadavky

Jak kandidovat

[edit]

Jste-li oprávněni, můžete podat svou kandidaturu následujícím způsobem:

 1. Napište krátký text nepřesahující délkou 1200 znaků o tom, co byste chtěli dělat, kdybyste byli zvoleni do Správní rady, doplněný vašimi konkrétními názory a zkušenostmi a čímkoliv dalším, co považujete za relevantní. Neměli byste tento text využívat k odkazování na seznamy potvrzení nebo stránky z jiných platforem, ani vytvářet spřízněné skupiny s ostatními kandidáty.
 2. Žádost můžete podat mezi 6. červencem, 00:00 UTC a 27. červencem, 23:59 UTC. Tato žádost již nebude moci být změněna, vyjma drobných úprav, mezi které patří například drobné opravy, či překlad. Jakékoliv úpravy vložené po termínu, který je uveden výše, budou označeny časovou značkou a uvedeny zvlášť oproti původnímu textu. Voličům budou tyto úpravy prezentovány pouze po jejich přeložení do všech jazyků, do kterých byl přeložen i původní text.
 3. Odešlete potvrzení Vaší identity na Cary Bass (koordinátor dobrovolníků) před 27. červencem 2009. Budete soukromně kontaktováni členem Volební komise s dodatečnými informacemi o požadavcích na Vás jako kandidáta.

Kandidáti, kteří nebudou splňovat výše uvedené požadavky a časové lhůty, budou diskvalifikováni.

Organizace

[edit]

Harmonogram

[edit]
 • 01.–30. červen 2009: fáze primárního překladu; podvýbor aktivně řídí a propaguje překlad.
 • 06.–27. červenec 2009: podání kandidátů.
 • 27. červenec 2009: termín pro zaslání potvrzení identity (pozdější nebo chybějící podání budou diskvalifikována).
 • 28. července - 10. srpna 2009: volby
 • 10.–12. srpen 2009: kontrola hlasů.
 • 12. srpna 2009: zveřejnění výsledků.

Překladatelé

[edit]

K zajištění účasti reprezentativního vzorku komunity Wikimedia v těchto volbách je nutné přeložit upozornění na volby a prohlášení kandidátů do tolika jazyků, kolik je jen možné. Chcete-li pomoci s překladem, podívejte se na stránku překladů.