Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
การเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2009 และจะไม่รับลงคะแนนอีก
ผลการเลือกตั้งได้ถูกประกาศแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2009.
การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการประจำปี 2009
การจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ (Board of Trustees) ประจำปี 2009 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2009 สมาชิกของประชาคมวิกิมีเดียมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2011 คณะกรรมการจัดการคือผู้ที่มีอำนาจปกครองในระดับสูงในมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนตามมาตรา 501(c)(3) ของกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา มูลนิธิวิกิมีเดียมีโครงการย่อยที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น วิกิพีเดีย และ คอมมอนส์

การเลือกตั้งจะถูกดำเนินการอย่างระมัดระวังบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเพื่อซอฟต์แวร์สาธารณะ (Software in the Public Interest) การลงคะแนนเสียงจะเป็นไปโดยลับ และมีเพียงบุคคลที่เลือกไว้เพื่อการตรวจสอบและนับผลคะแนนเท่านั้นที่จะสามารถเห็นการลงคะแนนได้ ผู้ลงคะแนนจะเลือกลงคะแนนให้กับผู้สมัครโดยการลงหมายเลขให้ผู้สมัครเรียงลำดับจากที่ชอบมากที่สุดไปยังชอบน้อยที่สุด และผลคะแนนจะถูกคำนวนโดยใช้วิธีของ Schulze ในการจัดอันดับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ประกาศผลการเลือกตั้งก่อนหรือ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2009 โดยจะแสดงผลการเลือกตั้งอย่างละเอียดในวันดังกล่าว เวลาทั้งหมดที่ปรากฏในหน้านี้คือเที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT+0 ซึ่งตรงกับเวลา 7.00น. ตามเวลาประเทศไทย)

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนน[edit]

คุณสมบัติของผู้ลงคะแนน[edit]

คุณสามารถลงคะแนนโดยใช้ชื่อบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการวิกิต่างๆ ของวิกิมีเดีย (คุณจะลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะมีชื่อบัญชีอยู่หลายชื่อก็ตาม) ชื่อบัญชีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้:

 • ไม่ถูกระงับหรือห้ามการใช้งาน
 • ไม่ใช่บอต
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขหน้าในวิกิใดๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 600 ครั้งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2009 (การแก้ไขในวิกิที่แตกต่างกันสามารถนับจำนวนการแก้ไขรวมกันได้ถ้าชื่อบัญชีของคุณได้เป็นชื่อบัญชีสากลแล้ว)
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขหน้าในวิกิใดๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 50 ครั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม 2009

ข้อยกเว้นพิเศษ: บุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามด้านบน:

 • ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ของมูลนิธิวิกิมีเดียโดยมีคำสั่งเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์
 • เจ้าหน้าที่ที่มูลนิธิวิกิมีเดียได้จัางก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2009
 • เคยเป็นคณะกรรมการจัดการในอดีด หรือเป็นคณะกรรมการจัดการในปัจจุบัน

วิธีการลงคะแนน[edit]

ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์เลือกตั้ง:

 1. อ่านรายละเอียดผู้สมัครรับเลือกตั้ง และตัดสินใจเลือกผู้ที่คุณต้องการสนับสนุน
 2. ไปยังวิกิหน้า "Special:Securepoll" ในวิกิโครงการใดๆ ที่คุณได้รับสิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ถ้าคุณใช้งาน meta.wikimedia.org/ มากที่สุด ให้ไปที่ meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อมูลสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง[edit]

รายละเอียดของหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการสามารถอ่านได้ที่คู่มือคณะกรรมการ

ขอบข่ายความรับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการจัดการ[edit]

การที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรเล็กๆ อย่างมูลนิธิวิกิมีเดีย ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายนั้น เป็นงานที่ต้องใช้เวลา ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่อาสาเข้ารับตำแหน่งและไม่รับเงินค่าจ้างใดๆ มูลนิธิไม่ได้คาดหวังว่าสมาชิกคณะกรรมการจะต้องนำเงินส่วนตัวมาบริจาคแก่องค์กร แต่ก็ยังสามารถช่วยองค์กรในการเพิ่มยอดเงินบริจาคได้

มูลนิธิคาดหวังให้สมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปี, เข้าร่วมงานวิกิมาเนีย (การประชุมประจำปีของมูลนิธิ) และเข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์และการลงคะแนนตามวันและเวลาที่นัดไว้ คณะกรรมการจะติดต่อกันอย่างใกล้ชิดผ่านทางอีเมล์, วิกิต่างๆ และ ไออาร์ซี กรรมการจัดการแต่ละคนอาจจะเข้าร่วมในการประชุมเชิงกลยุทธ์กับองค์กรและบริษัทอื่นๆ และนำผลการประชุมส่งมายังคณะกรรมการจัดการ

สมาชิกคณะกรรมการจัดการแต่ละคนสมควรที่จะร่วมมือในบางกิจกรรม (เช่น การระดมเงินบริจาค, งานวิกิมาเนีย, หรืองานตรวจสอบบัญชี) และช่วยในการร่างนโยบาย, กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว

เนื่องจากสมาชิกคณะกรรมการมีภารกิจโดยตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีตำแหน่งที่รับเงินค่าจ้างในมูลนิธิวิกิมีเดียต้องออกจากตำแหน่งนั้นๆ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติที่จำเป็นในการลงสมัคร[edit]

เพื่อให้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณจะต้อง:

 • ได้เข้าร่วมแก้ไขในหน้าของวิกิเป็นจำนวนอย่างน้อย 600 ครั้งก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2009 โดยใช้ชื่อบัญชีใดๆ หนึ่งชื่อ (การแก้ไขในวิกิที่แตกต่างกันสามารถนับจำนวนการแก้ไขรวมกันได้ถ้าชื่อบัญชีของคุณได้เป็นชื่อบัญชีสากลแล้ว) และ
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขในหน้าของวิกิเป็นจำนวนอย่างน้อย 50 ครั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2009 และ 1 กรกฎาคม 2009 และ
 • เปิดเผยชื่อจริงของคุณต่อที่สาธารณะในหน้ารายละเอียดของผู้สมัคร (เนื่องจากหลักฐานแสดงตัวของสมาชิกคณะกรรมการเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบันทึกต่อสาธารณชน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการโดยไม่ออกนามหรือใช้นามแฝง) และ
 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และถือว่าบรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ
ข้อยกเว้นพิเศษ: ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการในปัจจุบันสามารถลงสมัครได้โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามด้านบน

วิธีการลงสมัครรับเลือกตั้ง[edit]

ถ้าคุณมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณสามารถลงสมัครได้โดยวิธีการดังนี้:

 1. เขียนถ้อยแถลงความยาวไม่เกิน 1200 ตัวอักษร บรรยายถึงสิ่งที่คุณจะทำถ้าได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการจัดการ รวมไปถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์การทำงาน, และรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้อง คุณจะต้องไม่ใช้ถ้อยแถลงนี้กล่าวหรืออ้างถึงผู้สนับสนุนของคุณและหน้าอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าของมูลนิธิฯ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่สังกัดกับผู้สมัครคนอื่นๆ อีกด้วย
 2. ส่งถ้อยแถลงของคุณ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2009 เวลา 0:00 น. (ตามเวลามาตรฐานกรีนิช หรือวันเดียวกันในเวลา 7:00 น. ตามเวลาประเทศไทย) และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 23:59 น. (หรือวันที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 6:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่รับผู้ลงสมัครเพิ่มเติมอีก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงสมัครเดิมทำการแก้ไขรายละเอียดถ้อยแถลงบางประการเล็กน้อยหรือทำการแปลถ้อยแถลง ข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่งมาหลังจากเวลาสิ้นสุดดังกล่าวจะถูกลงเวลาไว้ และจะปรากฏแยกส่วนออกมาจากถ้อยแถลงเดิม และจะแสดงให้กับผู้ลงคะแนนเห็นก็ต่อเมื่อได้รับการแปลภาษาเป็นภาษาเดียวกันกับถ้อยแถลงเดิม
 3. ส่งรายการยืนยันการมีตัวตนของคุณไปที่ Cary Bass (ผู้อาสาประสานงาน) ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2009 จากนั้นคุณจะได้รับการติดต่อกลับโดยส่วนตัวจากสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีคุณสมบิตืลงสมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ปรากฏด้านบนจะถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร

การจัดการเลือกตั้ง[edit]

กำหนดการ[edit]

 • 01–30 มิถุนายน 2009: เริ่มต้นในการแปลภาษา; อนุกรรมการร่วมมือและประชาสัมพันธ์การแปลภาษาอย่างเต็มที่
 • 06–27 กรกฎาคม 2009: รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการ
 • 27 กรกฎาคม 2009: วันสุดท้ายในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตน (หากส่งช้ากว่านี้ หรือส่งไม่ครบตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร)
 • 28 กรกฎาคม–10 สิงหาคม 2009: เลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ
 • 10–12 สิงหาคม 2009: ตรวจสอบผลการลงคะแนน
 • 12 สิงหาคม 2009: ประกาศผลการเลือกตั้ง

ผู้ร่วมแปล[edit]

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลส่วนมากในประชาคมวิกิมีเดียได้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการแปลการแจ้งการเลือกตั้ง และรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหลายๆ ภาษามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าต้องการช่วยเราแปล กรุณาไปที่หน้าการแปลภาษา