Jump to content

Halalan ng Pundasyong Wikimedia, 2015

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2015 and the translation is 93% complete.
Info The election ended 31 Mayo 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 Hunyo 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.
Ang botohan para sa 2015 Pundasyong Wikimedia ay gaganapin sa Mayo, taong kasalukuyan. Ang mga kabilang sa pamayanang Wikimedia ay mayroong pagkakataong maghalal mula sa mga kandidato para sa Lupon ng mga Katiwala, Funds Dissemination Committee aatFunds Dissemination Committee Ombudsperson.

Proseso

The elections will be held securely using SecurePoll software. Votes are secret, and no one from the Election Committee, the Board, or anyone on the Wikimedia Foundation staff has access to them. The encryption key for the election is held by an independent third party; once activated, the election is halted. Some personally identifiable data on voters (for instance, IP address, user agent, and other data that is substantially similar to that obtained by the Checkuser tool) is viewable by a select few persons who audit and tally the election (the election committee). Voters submit votes using a Support/Neutral/Oppose system. The votes will be tallied and the candidates will be ranked by percentage of support, defined as the number of votes cast in support of the candidate divided by the total number of votes cast for the candidate ("neutral" preferences are not counted, so this is the sum of support and oppose votes). The candidates with the highest percentage of support will be recommended to the Board of Trustees for appointment.

Halalan para sa Komite sa Pamamahagi ng Pondo

Mula ika-3 hanggang ika-10 ng Mayo 2015, ang mga kabilang sa pamayanang Wikimedia ay magkakaroon ng pagkakataong makaboto sa halalang Komite para sa Pagpapamudmod ng Pondo ( Funds Dissemination Committee) para:

Ipaaalam ng komite sa halalan ang resulta sa o bago ang 15 Mayo 2015. Magkakaroon din ng detalyadong resulta.

Halalan ng konseho ng mga tagapangalaga

Mula 17 hanggang 30 ng Mayo 2015, ang mga kabilang sa pamayanang Wikimedia ay magkakaroon ng pagkakataong bumoto sa halalang Lupon ng mga Katiwala para sa:

 • Tatlong kinatawan para sa Board of Trustees na magsisilbi ng dalawang-taong termino na magtatapos sa 2017. Ang Lupon ng mga Katiwala ay ang pinakamataas na namumunong makapangyayari ng Pundasyong Wikimedia, isang 501(c)(3) non-profit organization na nakarehistro sa Estados Unidos. Pundasyong Wikimedia ang namamahala sa iba't ibang proyekto kagaya ng Wikipedia at Commons. a and Commons.

Ipaaalam ng Lupon sa halalan ang resulta sa o bago sumapit ang 5 Hunyo 2015. Magkakaroon ng detalyadong resulta.

Pagkakilanlan ng mga botante

Paraan ng pag-boto

Kung kuwalipikado kang bumoto:

 1. Basahin ang mga pahayag ng mga kandidato at mamili sa kung sino sa mga kandidato ang iyong isusuporta.
 2. Pumunta sa pahinang SecurePoll ng pagboto.
 3. Sundan ang mga tuntunin.
May problema ka pa ba pagboto? Tingnan mo rito.

Kakailanganin

Mga patnugot

Maaring bumoto sa pamamagitan ng isang rehistradong account na iyong pag-aari sa Wikimedia wiki. Isang beses lamang maaring bumoto, kahit ilan pa ang bilang ng iyong mga account. Upang maging karapat-dapat bumoto ang isang account na ito ay dapat

 • na hindi blocked sa higit sa isang proyekto;
 • at huwag maging bot;
 • and have made at least 300 edits before 15 April 2015 across Wikimedia wikis (edits on several wikis can be combined if your accounts are unified into a global account);
 • and have made at least 20 edits between 15 October 2014 and 15 April 2015.

AngAccountEligibility toolay maaring magamit upang tiyakin ang kuwalipikasyon ng isang patnugot sa pagboto.

Mga tagapagpaunlad

Ang mga developers ay maaring makaboto kung sila ay:

 • Tagapamahala sa server ng Wikimedia na mayroon shell access;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 15 October 2014 and 15 April 2015.
Mga kawani at kontratista ng Pundasyong Wikimedia

Current Wikimedia Foundation staff and contractors qualify to vote if they have been employed by the Foundation as of 15 April 2015.

Ang mga kabilang sa lupon ng Wikimedia Foundation, mga kabilang sa lupon ng Tagapayo, mga kabilang sa kumite ng FDC

Ang mga kasalukuyan at nakaraang kasapi ng Lupon ng mga Katiwala ng Pundasyong Wikimedia, ng Lupong Tagapayo ng Pundasyon, at ng Komite sa Pamamahagi ng Pondo ay maaring bumoto.

Impormasyon para sa mga magnonomina

May kilala ka bang kung sino na sa palagay mo ay magiging isang magaling na kandidato? Kung gayon, maari mo silang i-nominate para sa posisyon!

Impormasyon para sa mga kandidato

All candidates must meet the requirements for voters, as well as role–specific requirements. Multiple candidacies are not permitted.

Pagsasaayos

Guhit-panahon

Halalan para sa Komite sa Pamamahagi ng Pondo

 • 30 Abril 2015: Taning sa pagpasa ng kandidatura at pagpapatunay sa pagkakakilanlan
 • 30 Abril – 2 Mayo 2015: Mga tanong at talakayan sa pagitan ng mga kandidato at ng pamayanan
 • 3–10 Mayo: Botohan
 • 11–15 Mayo: Pagberipika ng boto
 • 15 Mayo: Itinakdang pagpapabatid ng resulta

Mga halalan ng Lupon ng mga Katiwala

 • 5 Mayo: Taning sa pagpasa ng kandidatura at ng pagpapatunay sa pagkakakilanlan
 • 5–16 Mayo: Mga tanong at talakayan sa pagitan ng mga kandidato at pamayanan
 • 17–31 Mayo: Botohan
 • 1–5 Hunyo: Pagberipika sa boto
 • 5 Hunyo: Takdang pag-aanunsiyo ng mga resulta

Tingnan din