விக்கிமீடியா சிறப்பம்சங்கள், பிப்ரவரி 2015

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, February 2015 and the translation is 12% complete.

இங்கு பிப்ரவரி 2015 இல் Wikimedia blog பதிவுகளின் சிறப்பம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, இதில் விக்கிமீடியா அமைப்பின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளும் விக்கிமீடியா இயக்கத்தின் முக்கியமான நிகழ்வுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

விக்கிகளின் மீதான காதல்

Lead image
3D Love: This mathematically-defined heart shape is one of the many ways that love is represented on Wikimedia sites.
Photo By Chiph588, CC0
.

For Valentine’s Day, we asked Wikimedians to share their favorite articles or images about love, from Wikipedia and sister projects. Together, we collected a wide range of insightful articles, images, videos, sounds, quotes and websites on the many different ways this topic is represented in our wikis: from platonic to fraternal, divine or romantic love.

A WikiLove story

Lead image
Avner and Darya fell in love while touring Israel with other Wikipedians. Here they are at Mount Eitan.
Photo by Deror Avi, CC-BY-SA 4.0

Wikipedians Avner and Darya fell in love while volunteering with Wikimedia Israel. They were engaged soon after, thanks to a shared passion for knowledge. Their moving love story was published on Valentine's Day.

Who links to Wikipedia?

Lead image

Here are the top external sites that link to Wikipedia, based on overall link volume for all Wikipedia languages and all top-level domains.
Graph by Gianluca Demartini, CC-BY-SA 4.0

To learn more about who links to Wikipedia, the research team at the University of Sheffield analyzed the structure of links that point to Wikipedia pages from external websites, looking specifically at which top-level domains dominate the link volume for each Wikipedia language.

What is Wikipedia Zero? (VIDEO)

What is Wikipedia Zero? This short video explains the Wikipedia Zero program, in under two minutes. You can also view it on Vimeo.com here and YouTube.com here.
Video by Victor Grigas (WMF), CC-BY-SA 3.0

Learn how mobile carriers waive data charges for accessing Wikipedia, around the world. Here is a short video, which explains the Wikipedia Zero program, in under two minutes.

Join the Wikimedia strategy consultation

Lead image
The Wikimedia movement works because it brings together many different perspectives to solve complex problems. The Wikimedia Foundation hosted a community consultation to discuss the movement's strategy.
Group photo of Wikimania 2014 participants by Ralf Roletschek, licensed under CC-BY-SA 3.0

The Wikimedia Foundation invited community participation in a two-week consultation to discuss the future of Wikimedia. This online discussion was very productive and will help shape the future of Wikimedia.

Black History Month edit-a-thons tackle Wikipedia’s multicultural gaps

Group editing Wikipedia at the Schomburg Center in New York City
For Black History Month, many new Wikipedia articles about black culture were created in edit-a-thons across the United States, such as this at the "BlackLivesMatter" event at the Schomburg Center in New York City.
Photo by Terrence Jennings, CC BY-SA 4.0

Edit-a-thons took place throughout the United States in February 2015, to honor black history and help fill the multicultural gaps in Wikipedia. Many new articles about black culture were created as a result.

Wiki Loves Africa photo contest announces winning pictures


A plate of koshary, the most popular food in Egypt. This picture was taken for "Wiki Loves Africa Cuisine", a photo contest about african food.
Photo by Dina Said, CC BY-SA 4.0

The "Wiki Loves Africa" photo contest about "Cuisine" resulted in over 6,000 image uploads to Commons. See the jury-selected prize winners.

Andrew Sherman, Digital Communications Intern, Wikimedia Foundation