וויקימעדיע הויכפונקטן, מערץ 2014

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, March 2014 and the translation is 49% complete.

הויכפונקטן פונעם וויקימעדיע פונדאציע באריכט און דעםוויקימעדיע אינזשעניריע באריכט אויף מערץ 2014, מיט אן אויסקלייב פון אנדערע וויכטיקע געשעענישן פון דער וויקימעדיע באוועגונג

וויקימעדיע פונדאציע הויכפונקטן

Screenshot of a Hovercard (a preview of the article en:Claude Monet displayed in en:Camille Doncieux)

New Beta feature: Hovercards show article previews

Hovercards are brief previews of a Wikipedia article or other wiki page, displayed when the reader hovers over a link to that page. The preview consists of the lead paragraph and first image of the article. Users can enable this feature by logging into their account and clicking the "Beta" link at the top right. Hovercards were inspired by the Navigation popups gadget used by many experienced Wikimedians on the English Wikipedia and elsewhere, and modify the idea to make it more suitable for casual readers.

Typography refresh: A new look for text on Wikimedia sites

At the end of March, an update to the typography on the desktop version of Wikimedia sites was announced. The typography refresh is based on four requirements: 1. Readability, 2. a consistent look across multiple devices, 3. availability of the typefaces across various platforms (Mac OS X, Windows, Linux, and mobile operating systems), and 4. accessibility (even for those readers with visual impairments).

The most visible change is that headings are now displayed in a serif font instead of a sans-serif font. Among the other modifications: The text color is now a very dark grey instead of pure black, while the background color remained pure white. Also, the body font size was increased.

The changes were scheduled to be rolled out in April, with adjustments based on user feedback.

Sue Gardner discussing the WMF FDC proposal

Draft annual plan published for feedback from the community and the FDC

In March, the Foundation worked to prepare its 2014/15 annual plan for publication in draft form, as a proposal to the FDC (Funds Dissemination Committee). The feedback from the FDC and the community review period (April 1 to April 30) will be taken into account while the plan is being finalized. As part of the FDC proposal, the Foundation published a new comprehensive overview of ongoing, long-term work that WMF staff and contractors are carrying out in support of the Wikimedia projects.

דאטן און טענדענצן

גלאבאלע איינציקע באזוכער פאר פעברואר:

474 million (-4.28% compared with January; -1.83% compared with the previous year)
(comScore data for all Wikimedia Foundation projects; comScore will release March data later in April)

Page requests for March:

21.042 billion (+0.2% compared with February; -2.3% compared with the previous year)
(Server log data, all Wikimedia Foundation content projects including mobile access, but excluding Wikidata and the Wikipedia main portal page.)

Active Registered Editors for February 2014 (>= 5 mainspace edits/month, excluding bots):

75,958 (-6.80% compared with January / -2.06% compared with the previous year)
(Database data, all Wikimedia Foundation projects.)

Report Card (integrating various statistical data and trends about WMF projects):

http://reportcard.wmflabs.org/

(Definitions)

פינאנציעלן

וויקימעדיע פונדאציע הכנסות און הוצאות קעגן פלאן זייט אנהייב יאר ביזן 28סטן פעברואר 2014
וויקימעדיע פונדאציע הוצאות זייט אנהייב יאר לויט פונקציעס ביזן 28סטן פעברואר 2014

(פינאנציעלע אינפארמאציע נאר פאראן ביז פעברואר 2014 אין דער צייט פון דער באריכט.)

All financial information presented is for the Month-To-Date and Year-To-Date February 28, 2014.

הכנסה 39,242,310
הוצאות:
 אינזשעניריע גרופע 10,750,112
 געלטשאפן גרופע 2,739,036
 סטיפענדיע גרופע 1,078,075
 פראגראמען גרופע 1,205,135
 סטיפענדיעס 3,887,562
 פארוואלטונג גרופע 469,783
 Legal/Community Advocacy/Communications Group 2,425,548
 פינאנץ/HR/אדמיניסטראציע גרופע 4,542,676
סה"כ הוצאות 27,097,927
סה"כ עודף (12,144,383)
אין אמעריקאנער דאלארן
  • Revenue for the month of February is $1.07MM versus plan of $0.01MM, approximately $1.06MM or 18,244% over plan.
  • Year-to-date revenue is $39.24MM versus plan of $45.05MM, approximately $5.81MM or 13% under plan.
  • Expenses for the month of February is $4.35MM versus plan of $4.41MM, approximately $63K or 1% under plan, primarily due to lower personnel expenses, capital expenses, internet hosting, outside contract services, and travel expenses partially offset by higher legal fees, grants, and payment processing fees.
  • Year-to-date expenses is $27.10MM versus plan of $31.80MM, approximately $4.70MM or 15% under plan, primarily due to lower personnel expenses, capital expenses, internet hosting, legal fees, payment processing fees, staff development expenses, and travel expenses partially offset by higher outside contract services, grants, and recruiting fees.
  • Cash position is $52.44MM as of February 28, 2014.

אנדערע הויכפונקטן פון דער וויקימעדיע באוועגונג

בילד פונעם יאָר 2013

בילד פונעם יאָר 2013

The results from the "Picture of the Year 2013" vote on Wikimedia Commons were announced in March. 952 featured pictures from 2013 were eligible for the award. In two rounds, 4070 users voted for their favorite image, setting a new record in participation. The winning image, by German Wikimedian Stefan Krause, is an artistic illustration showing a lightbulb with its filament burning because oxygen has entered through the lightbulb's cracked surface.

Wikimedia Russia achieves changes to Russian copyright laws

On March 12, several changes to Russia's civil code were signed into law which will benefit Wikimedia projects. They include a legal basis for free licenses which will enable Wikipedia editors to better defend their authors’ rights, and freedom of panorama rule for objects in public places (like buildings or gardens), which will allow the restoration of hundreds of images on Commons that had to be deleted earlier. The Russian Wikimedia chapter had been advocating for such changes since 2009.

See also