Wikimedia Norge/Årsmøte 2008/Referat

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Referat fra Wikimedia Norges årsmøte 2008[edit]

Hans Rosbach innleder[edit]

Hans Rosbach redegjør for styret[edit]

Styret kom aldri ordentlig i gang; det ble fort innsett at styrets hovedoppgave ville bli å få til en godkjenning som lokalavdeling fra Chapters Committee. For å kunne bli godkjent var det en del vedtektsendringer som måtte gjøres. Man fikk midlertidig tillatelse til å registrere seg i Brønnøysundregisteret, men det var problemer med dette.

Styret har i praksis fungert som et interimstyre. Ett styremedlem har trukket seg fra det. Styret var for stort og spredt, så det ble vanskelig å få til møter hvor styret var vedtaksdyktig.

John Erling Blad redegjør for møte med FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet)[edit]

FAD ville ha møte om hvordan Wikipedia fungerer. De har lyst til å støtte Wikipedia, men trenger konkrete prosjekter å støtte. De var nysgjerrige på hvordan Wikipedia fungerer i forhold til andre sosiale nettverk. Møtet la et grunnlag for fremtidig kontakt (Mona Solvoll). Bruk av wikiteknologi (Nina Aldin Thune og Frode Inge Helland). I samarbeid med FAD vil styret være de som tilrettelegger, mens det er enkeltbidragsytere som står for selve prosjektene; Wikimedia Norge vil fungere som et kontaktpunkt mellom bidragsyterne og FAD.

Frode Inge: Wikimedia Norge er et verktøy man skal bruke, en juridisk person.

Mulige prosjekter FAD kan støtte er wikikurs.

Harry Wad redegjør for valg- og kontrollkomiteen[edit]

Fortalte litt om retningslinjene til komiteen. Komiteen har gitt innstilling til styret om innsyn. Samarbeidet innad i komiteen har vært bra, men samarbeidet med styret har fungert dårlig. Komiteen har ikke fått svar på skriftlige forespørsler.

(Må gjøre endringer i vedtektene for å passe med realitetene, og bli godkjent av ChapCom.)

Vedtektsendringer[edit]

 • Forslag: Stryke §1b -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §2a -- VEDTATT (dersom det skulle være misforståelser så forstås «norsk» i denne sammenhengen som «nynorsk og bokmål»)
 • Forslag: Endre §2a5 -- VEDTATT («være en høringspart»)
 • Forslag: Stryke §2a6 -- VEDTATT
 • Forslag: Nytt §2a6: «Formålene er ikke begrensende» -- ikke vedtatt
 • Forslag: Endre §3c -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §4e -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §5a -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §5f -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §7b -- VEDTATT

Valg[edit]

 • Antall styremedlemmer: 7
 • Antall varamedlemmer: 3


 • Leder:
  • Marius Helgå
 • Nestleder:
  • Nina Aldin Thune
 • Styremedlemmer:
  • John Erling Blad
  • Herman Ferre
  • Pål Giørtz
  • Jon Harald Søby
  • Trond Trosterud
 • Varamedlemmer:
  • Philip A. Gabrielsen
  • Lars Simonsen
  • Ranveig Thattai
 • Enstemmig vedtatt
 • Valg- og kontrollkomite:
  • Hans-Petter Fjeld
  • Johannes Kaasa
  • Kjetil Ree
  • Hans Rosbach

Retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen ble også vedtatt.