Jump to content

Wikimedia Suomi answer to POL-2014-7540 (draft)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Sivun sisältö lyhyesti.

10.6.2014 Poliisihallitus lähetti Wikimedia Suomelle lausuntopyynnön POL-2014-7540 liittyen Wikimedia Foundatioinin tekemään rahankeräykseen, jossa se tiedusteli Wikimedia Suomen suhdetta Wikimedia Foundationiin ja sitä onko yhdistys saanut rahaa Wikimedia Foundationilta. Lausuntopyynnön alkuperäinen vastausaika oli 30.6.2014, mutta siihen pyydettiin jatkoaikaa 14.7.2014 saakka. Tämä sivu sisältää Wikimedia Suomen vastauksen luonnoksen kommentointia varten.

In brief.

10.6.2014 National Police Board of Finland sent inquiry POL-2014-7540 to Wikimedia Suomi which is Finnish Wikimedia chapter related to WMF's Finnish fundraising. Topic of the inquiry was that what is WMF's relation to Wikimedia Suomi and if Wikimedia Suomi have any financial support from WMF. The original deadline of the answer was 30.6.2014 by the inquiry but the time to answer is extended to 14.7.2014. This page contains draft of the Wikimedia Suomi's answer to National Police Board for the comments purpose.

Aikajana / Timeline
  • 7.2.2014, Poliisihallituksen lausuntopyyntö POL-2014-548 WMF'n rahankeräyksestä suomessa / Inquiry of WMF's fundraising in Finland by National Police Board of Finland to WMF.
  • 28.2.2014 Wikimedian vastaus lausuntopyyntöön / WMF's Statement to the National Police Board (lehdistötiedote)
  • 19.3.2014 Poliisihallituksen lausunto POL-2014-548 perustuen WMF:n vastaukseen / National Police Board's statement based on WMF's answer.
  • 10.6.2014 Poliisihallituksen lausuntopyyntö POL-2014-7540 Wikimedia Suomelle / National Police Board's inquiry to the Wikimedia Suomi ry.
Mediaseuranta / Media tracking page in Finnish

Vastaus[edit]

Lausuntomme rahankeräysasiassa[edit]

Lausuntopyynnössänne pyysitte Wikimedia Suomi ry:tä selvittämään suhdettaan yhdysvaltalaiseen Wikimedia Foundationiin. Pyyntönne taustalla on Wikimedia Foundationin aiempi lausunto, jossa todettiin että yhdistyksemme on hallinnollisesti itsenäinen eikä toimi heidän haaranaan tai edustajanaan Suomessa. Tässä lausunnossa pyrimme vastaamaan esittämiinne kysymyksiin.

Onko yhdistyksellänne yhteyksiä Wikimedia Foundationiin ja jos on, millaista yhteistoimintanne on?[edit]

Wikimedia-liike koostuu erillisistä ja itsenäisistä organisaatioista, jotka edistävät eri tavoin Wikimedian päätarkoitusta: antaa maailman ihmisille yhdessä mahdollisuus kerätä ja kehittää ilmaista ja käyttöoikeuksiltaan vapaata opetuksellista sisältöä sekä levittää sitä tehokkaasti ja maailmanlaajuisesti.

Wikimedia Suomi ry on paikallisyhdistys (Local Chapter), joka on vapaan tiedon aktiivien perustama itsenäinen yhteisö. Se ei ole Wikimedia Foundationin omistama eikä Wikimedia Suomella ole suoraa edustusta tai päätäntävaltaa Foundationissa. Wikimedia Foundationin ja paikallisyhdistysten yhteistyö perustuu sopimukselle (Chapter Agreement), joka muun muassa velvoittaa paikallisyhdistyksen toimimaan Wikimedian arvojen mukaisesti ja tekemään toiminnastaan julkisia raportteja. Eräs sopimuksen tarkoituksista on varmistaa, että Wikimedian identiteettiä käytetään liikkeen arvojen mukaisesti. Wikimedia Suomi ry:n sopimus säätiön kanssa hyväksyttiin vuonna 2009.

Wikimedia Foundationin antama rahallinen tuki myönnetään Wikimedia Suomen tekemän hakemuksen perusteella. Hakuprosessissa eri hankkeet kilpailevat rajallisesta määrästä myönnettävää tukea ja Foundation tekee päätöksen sen mukaan, mitkä hankkeet edistävät parhaiten sen aatteellisia päämääriä. Yhdistyksemme ei ole erityisasemassa muihin hakijoihin verrattuna, ja prosessi on avoin myös yksityishenkilöille riippumatta heidän yhteydestään Wikimedia Foundationiin. Vastaanottaessaan rahoitusta Wikimedia Suomi ry on yksin vastuussa tuetun toiminnan toteutumisesta. Wikimedia Foundation osallistuu hankkeeseen ainoastaan rahallisesti alkuvaiheessa ja silloin, kun Wikimedia Suomi ry lähettää heille seurantaraportin rahoitettujen toimien päättyessä, jotta Wikimedia Foundation voi täyttää velvollisuutensa seurata kulujaan voittoa tavoittelemattomana organisaationa. Loppuraporttivaatimus on luonteeltaan samanlainen kuin monella muulla hankerahoitusta myöntävällä toimijalla ja raportti on julkisesti kenen tahansa luettavissa.

Wikimedia Suomi ry toimii samoin myös muiden organisaatioiden kanssa, jotka myöntävät rahoitusta hankkeiden ja toiminnan tukemiseen. Olemme esimerkiksi hakeneet ja saaneet rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta ja toimimme pitkälti samanlaisin ehdoin kaikessa rahoituksen hankinnassa: esitämme erittelyn toiminnan vaatimista kustannuksista ja myöntävä taho tekee sen mukaan päätöksen rahoituksesta. Tältä osin Wikimedia Foundationin suhde yhdistykseemme on samanlainen kuin niilläkin rahoituksen myöntäjillä, jotka eivät kuulu Wikimedia-liikkeeseen.

Wikimedia Foundation kannustaa Wikimedian projektien kannattajia osallistumaan säätiön toimintaan ja päätöksentekoon, jotta sen hankkeet kehittyisivät yhteisön toiveiden mukaisesti. Yksittäiset Wikimedia Suomi ry:n jäsenet voivat näin ollen tehdä suoraan yhteistyötä säätiön kanssa, mutta tällainen toiminta ei ole yhdistyksemme päätösvallassa. Sama pätee kaikkien maiden paikallisyhdistyksiin ja niiden jäseniin. Säätiö voi myöntää rahoitusta yksityishenkilölle tämän hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella, eikä sen perusteella, onko kyseisellä yksilöllä yhteyksiä oman maansa paikallisorganisaatioon.

Onko yhdistyksenne vastaanottanut Wikimedia Foundationin lausunnossaan mainitsemasta Suomesta kertyneestä tuotosta rahaa? Jos on, kuinka paljon?[edit]

Wikimedia Suomi ry on hakenut ja saanut rahoitusta Wikimedia Foundationilta. Wikimedia Foundation kuitenkin kokoaa kaikki maailmanlaajuisesti keräämänsä rahat yhteen. Sen vuoksi on mahdotonta sanoa, onko Wikimedia Suomi vastaanottanut rahaa juuri Suomesta kertyneestä tuotosta.

Wikimedia Foundationin vapaaehtoisista koostuva Grant Advisory Committee arvioi ja jakaa rahoitusta Wikimedian missiota tukeville ryhmille ja yksilöille maailmanlaajuisista varoista, jotka on kerätty kaikista valtioista. Komitean jäsenet eivät kuulu Foundationin henkilökuntaan. Rahoituksen myöntämisprosessissa ei oteta huomioon, mistä maasta rahat on kerätty. Sen sijaan jokainen rahoituserä arvioidaan sen perusteella, mikä rahoitettavan toiminnan tavoite on ja kuinka se tukee Wikimedia-liikkeen missiota.

Wikimedia Suomi on saanut kahdesti rahoitusta näistä varoista: kerran Wikimediaan liittyvien aineistojen painattamiseksi suomeksi opetuskäyttöä varten (vuonna 2012, summa 1750 €, tarkempi kuvaus) ja vuonna 2014 tapahtumia ja projekteja varten, joista suurin osa Wikimaps Nordic -karttahankkeeseen (vuonna 2014, summa 63552 €, tarkempi kuvaus).

Jos varoja on siirretty yhdistyksellenne, mihin varat on käytetty tai tullaan käyttämään?[edit]

Wikimedia Foundationin Wikimedia Suomelle myöntämät varat menevät rahoitushakemuksessa esitetyn toiminnan toteuttamiseen. Suunnitellut erittelyt löytyvät aiemmin tässä lausunnossa mainituista hakemuksista. Tähän mennessä toteutuneista ja käynnissä olevista hankkeistamme saa lisätietoa perehtymällä säätiölle annettuun väliraporttiin sekä vuosikertomukseemme.

Lisätietoja tähän lausuntoon kuuluvista asioista voitte pyytää sähköpostitse: tommi (a) wikimedia.fi ja puhelimitse numerosta 050 4411880.

Ystävällisin terveisin,

  • Tommi Kovala
  • puheenjohtaja
  • Wikimedia Suomi ry