Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-10-20

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
#Wikimedia-se
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 10:26, 22 October 2007 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 09:19, 21 October 2007 (UTC)

Närvarande och plats[edit]

Plats: Filmsalen på Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm
Närvarande ledamöter: Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten, Joakim Larsson, Lars Aronsson
Övriga närvarande: Jan Ainali

1 Mötets öppnande[edit]

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

2 Val av mötessekreterare[edit]

att välja Joakim Larsson till mötessekreterare

3 Val av kassör och firmatecknare[edit]

att välja Anders Wennersten till Wikimedia Sveriges kassör

att välja Anders Wennersten, XXXXXX-XXXX, till firmatecknare för Wikimedia Sverige

4 Vice ordförande[edit]

att välja Joakim Larsson till Wikimedia Sveriges vice ordförande

5 Adjungerand ledamot[edit]

att utse Jan Ainali till adjungerad ledamot av styrelsen

6 Mötesordförande resa[edit]

att bekosta Lage Rahms resa till mötet

7 Wikfika[edit]

att bekosta fikan på årsmötet

8 Bidragssökande[edit]

Att ge Lars Aronsson och Anders Wennersten i uppdrag att undersöka vilka bidrag som finns att söka

9 Bokmässan[edit]

Bokmässan diskuterades, ärendet är brådskande.

10 Maillista[edit]

Att Joakim Larsson skaffar föreningens maillista och domän från Wikimedia Foundation

11 Utåtriktat arbete[edit]

Att Jan Ainali tar fram förslag kring material till utåtriktat arbete

12 Nästa möte[edit]

Att ge Joakim Larsson i uppdrag att undersöka vilka tekniska mötesmöjligheter som finns

Att ha nästa möte måndagen den 29 oktober via Skype 20:00-21:00

Att på nästa möte ta upp årsmötesprotokoll, bokmässan, konkretsera verksamhetsplanen, internetdagarna och arbetet med Wikimedia Foundation.

13 Mötets avslutande[edit]