Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-11-26

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:57, 7 January 2008 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 20:20, 26 November 2007 (UTC)


Mötets öppnande[edit]

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

Val av ordförande[edit]

Att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande

Val av sekreterare[edit]

Att välja Joakim Larsson till mötessekreterare

Wikimedia Foundation[edit]

Status formellt godkännande som Local Chapter mm[edit]

Lennart informerade

Aktuella diskussioner inom WMF (internal list)[edit]

Lennart informerade

Övriga frågor och kontakter[edit]

Inget behandlades under punkten

Domännamn[edit]

Joakim informerade

Kontakter med andra lokalavdelningar och ledamotskap i Chapcom[edit]

Anders informerade

Enkät till oss i styrelsen från Delphine[edit]

att ge Lennart och Anders i uppdrag att lämna in enkäten enligt bilaga 1

Sponsorärendet[edit]

att bordlägga frågan

Rapportering från bokmässan i Karlstad[edit]

Jan rapporterade

Edit wikipedia week (Wikipediaveckan)[edit]

  • Joakim rapporterade, pressmeddelande på gång.
  • att Lennart informerar om veckan på Bybrunnen

FSCONS[edit]

  • FSCONS står för uppsättande av affischer, affischer, bord och seminarielokal.
  • att godkänna affischen enligt bilaga
  • Att anse FSCONS som en av våra samarbetespartners

Årsmöte, plats och tid mm[edit]

att bordlägga frågan

Hemsidan[edit]

Joakim informerade

Ekonomisk lägesrapport[edit]

Vi har 69 medlemmar. FSCONS ser inte ut att innebära några kostnader.

Verksamhetsförslag och idéer[edit]

Events framöver där vi kan tänkas vilja vara med[edit]

Vi diskuterade kalendariet. Närmast är inskicket av enkäten till WMF, FSCONS samt flera saker i mars/april. Juni-Augusti ser det ganska tomt ut.

Kampanjer[edit]

Lennart informerade

Levande verksamhetsberättelse[edit]

att Jan startar en sida för en levande verksamhetsberättelse på meta

Nästa möte[edit]

att ha nästa möte den 17 december 20:00 via Skype

Övriga frågor[edit]

Webbshop för t-shirts osv[edit]

att Jan utreder lämplig webshop för Wikimedia Sverige

Icke-svensk medlem[edit]

Vi observerar att vi har fått vår första medlem icke boende i Sverige

Mötets avslutande[edit]