Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-02-04

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 08:41, 5 February 2008 (UTC)
Sekreterare Jan Ainali 21:00, 4 Februari 2008 (UTC)

4 februari 20:30-, via Skype

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali, Lars Aronsson, Anders Wennersten

INLEDNING[edit]

Mötets öppnande[edit]

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

Rapportering och beslut[edit]

Wikimedia Foundation[edit]

 • Lennart informerade om att Wikimedia Schweiz frågat om hur vårat röstningsförfarande i föreningen går till. Lennart har svarat.

Nyhetsbrev, uppföljning[edit]

 • Lennart informerade om att alla som står på listan har skickats nyhetsbrev. Ingen engelsk version denna gång.

Årsmötet[edit]

Information på hemsidan[edit]

 • Lennart informerade om att information har lagts upp på meta och i wikiträffarmallen.

Möteshandlingar[edit]

 • Lennart tar kontakt med Joakim och Suz för att samordna det som ska göras.

Valprocess[edit]

 • Frågan tas upp med valberedningen.

Ev logistikfrågor[edit]

 • Jan gör en affisch som Göteborgs Stadsbibliotek kan sätta upp.
 • Erfarenheter från förra årsmötet diskuterades.
 • Lennart tar kontakt med Wikimedia Norge med syfte att se om de vill komma på årsmötet.

Hemsidan[edit]

 • Lennart tar kontakt med Joakim för att se status på ärendet.

Wikipedia Academy[edit]

Beslut om plats och tid[edit]

 • Ansatsen för det fortsatta arbetet är att WA blir i Lund helgen den 8-9 november.
 • Frågan ställs till Lunds bibliotek för att se om datumet 8-9 november passar.

Kontakter med Lunds bibliotek och tillsättande av arbetsgrupp[edit]

 • Lars etablerar kontakt med nyckelperson i Lund.

Bidragsansökningar[edit]

 • Anders informerade om att II-fonden kan vara en bra bidragsgivare för WA.
 • Lars informerade om Stiftelsen framtidens kultur.

Ekonomi mm[edit]

Sponsorärendet[edit]

 • Frågan bordlades.

Webshop[edit]

 • Jan informerade om antalet beställningar och var besökarna kom ifrån.
 • Jan gör banner för användning på webben.
 • Diskussion fördes om andra alternativ.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

 • Anders informerade om det ekonomiska läget.

Verksamhetsplanering[edit]

Fler pressmeddelanden[edit]

 • Frågan diskuterades.

Användning av mediaWiki inom SKL[edit]

 • Lennart lämnade över ärendet till Anders.

Samarbetsprojekt[edit]

Bibliotek[edit]

 • Jan informerade om att han håller föreläsning på Karlstads universitetsbibliotek på fredag.
 • Lennart informerade om BibCamp.
 • Lennart informerade om Internet Librarian International 2008.

Andra saker runt användning och wikiprojekt[edit]

 • Frågan bordlades.

Svenskt näringsliv[edit]

 • Anders informerade om kontakten med Svenskt Näringsliv.

Partnerskap[edit]

FSF[edit]

 • Inget nytt att rapportera.

Mässor och seminarier[edit]

 • Lars informerade om Biblioteksdagarna.

Initiativ för vår wikicommunity[edit]

Aktivering av medlemmar[edit]

 • Frågan om hur vi får medlemmar aktiverade vid olika evenemang diskuterades.

Lennarts idé om tävlingar med belöning[edit]

 • Frågan diskuterades.

Film om hur man redigerar på WP[edit]

 • Inget nytt att rapportera.

Avslutning[edit]

Nästa möte[edit]

25/2 20:00- på Skype

Övriga frågor[edit]

 • Lennart tar kontakt med skaparen av WikipediaVision (beta) för att få en version för sv:wp.