Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-03-15

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 13:41, 27 March 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 11:48, 16 March 2008 (UTC)

15 mars 16:30-16:55, i Göteborgs Stadsbibliotek

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Andreas Vilén, Anders Wennersten

Inledning[edit]

Mötets öppnande[edit]

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

Konstituerande av den nya styrelsen[edit]

Val av vice ordförande[edit]

 • Posten som vice ordförande utgår.

Val av kassör[edit]

 • Anders valdes

Ev val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

Ev inval av adjungerad styrelseledamot[edit]

Frågan bordlades.

Övriga frågor[edit]

Deltagande i möte Nederländerna[edit]

 • Anders deltar för egen kostnad.

Utskick av nyhetsbrev[edit]

 • Lennart ansvarar för att nyhetsbrev skickas ut senast 31 mars.

Ev pressmeddelande[edit]

 • Inget pressmedellande skickas ut med anledning av årsmötet.
 • Diskussion om framtida pressmeddelanden och deras innehåll.

Avslutning[edit]

Nästa möte[edit]

 • 27 mars 19.30 via Skype.

Övriga frågor[edit]

Ev resa till Wikipedia Academy i Berlin i juni[edit]

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande[edit]

 • Mötet avslutades.