Wikimedia Sverige/Styrelsen/Årsmötet 2008/Budget

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Budget för Wikimedia Sverige 2008 (2007+2008)[edit]

2008 2007+2008 Kommentar
INTÄKTER
Medlemsavgifter 3 800 12 000
Gåvor 3 920 6 000
Donationer 15 000 15 000 Spekulativa intäkter
Bidrag Redovisas separat
UTGIFTER
Adm omkostnader 937 1 000
Årsmöten 1 750 4 000
Infomaterial 3 800 6 000
Reseersättningar 5 000 5 000
Mässor (inträde, monter) 2 000 2 000
Kostnader för projekt Redovisas separat
Extra utgifter 7 500 7 500 Blir bara aktuella om intäkter från donationer
RESULTAT
Basverksamheten - 5 767 0
Donationsverksamhet +7 500 +7 500 Spekulativa intäkter
Bidrag/projektverksamhet Redovisas separat

Bidragsfinansierade projekt[edit]

Under 2008 sker ansökan från nedanstående instutitioner där medel kan erhållas under 2008

Framtidens Kultur[edit]

En ansökan har lämnats in den 29 februari på en summa 70 000 för att genomföra ett projekt Att göra biblioteken till lotsar till världens störst encyklopedi - wikipedia. Eventuella pengar blir tillgängliga i slutet av september och ett eventuellt projekt kommer att pågå från oktober 2008 till juni 2009.

Internetfonden (II-stiftelsen)[edit]

Till sista mars kommer en ansökan lämnas in för att möjliggöra en finansiering av ett projekt för att genomföra Wikipedia Academy vid Lunds Universitet. Diskussioner pågår om vilken summa att ansöka om och ambitionsnivå och tid för själva evenemanget.