Wikimedia Sverige/Styrelsen/Årsmötet 2008/Verksamhetsberättelse

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Verksamhetsberättelse för Wikimedia Sverige 2007[edit]

Föreningens första år blev mycket händelserikt trots att denna verksamhetsberättelse enbart sträcker sig från oktober till december.

Etablering av föreningen[edit]

Det första årsmötet för Wikimedia Sverige ägde rum den 20:e oktober på Naturhistoriska riksmuseet. Vi var 51 personer, varav 40 registrerade deltagare och 11 gäster, vilket väl måste sägas vara rekord för Wikimedia Sverige. Gäst från Wikimedia Foundation var Delphine Ménard, som koordinerar alla lokalföreningar.

Ett företag registrerat hos skatteverket, bankkonto, bankgiro och postbox fanns redan före årsmötet. Det formella godkännandet av föreningen av Wikimedia Foundation Board blev klart i december och alla formaliteter runt etableringan av föreningen var klara till årsskiftet.

Föreningens inre arbete[edit]

Styreslen har bestått av:

  • Lennart Guldbrandsson, ordförande
  • Joakim Larsson, Vice ordförande
  • Anders Wennersten, Kassör
  • Lars Aronsson
  • Johan Schiff
  • Jan Ainali (adjungerad)

Styrelsen har under 2007 haft fem protokollförda sammanträden.

Den preliminära hemsidan på meta har hållits uppdaterad och en egen arbetsyta för styrelsen arbetsmaterial har satts upp. En e-postlista för diskussioner runt föreningen har etablerats.

Ett första e-postbaserat nyhetsbrev till medlemmar skickades ut i mitten av november.

Vid slutet av året hade föreningen 82 betalande medlemmar.

Evenemang och kontakter[edit]

Styrelsens ledamöter har som föreningens representanter varit med på olika evenemang, hållit föredrag och tagit kontakter med olika föreningar och individer. De största insatserna skedde vid mässorna Internetdagarna 5-6 nov och FSCONS 7-8 dec.

Internetdagarna, som anordnas av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, är Sveriges största mässa om Internets utveckling. Våra representanter delade ut broschyrer och värvade medlemmar. Styrelseledamoten Lars Aronsson tog emot Stora IP-priset, för sina insatser med Susning, Projekt Runeberg och Wikimedia Sverige.

FSCONS är en nystartad konferens för fri programvara och anordnas av Free Software Foundation Europé. Wikimedia Sverige fick flera nya medlemmar och Lars Aronsson höll ett anförande. Wikimedia Sverige var en av bara två organisationer som fick eget rum på konferensen.

Under året har Wikimedia Sverige också fått en del nyttiga kontakter, inte minst inom Wikimedia Foundation och svenskspråkiga Wikipedia. Resultaten av dessa kontakter och diskussioner som senare har intensifierats kan ses i föreningens verksamhetsplan för 2008.

Sedan föreningen startats har den förekommit i media ett par gånger, främst vid bildandet av föreningen. Lennart Guldbrandsson, som har varit svenskspråkiga Wikipedias presskontakt sedan 2006, har fortsatt i denna roll.

Under året har också affischer, broschyrer och "knappar" har tryckts upp.