Jump to content

Wikimedia Sverige/Styrelsen/Årsmötet 2008/Verksamhetsplan

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Verksamhetsplan 2008 (2009) för Wikimedia Sverige

Inledning

[edit]

Denna plan bygger på lärdomar från

  • den återkoppling vi fått från institutioner och individer i den svenska samhället när vi från styrelsen mfl diskuterat intresse mm för Wikimediaprojekten.
  • observationer av hur Wikimediaprojekten används av de i Sverige boende, och erfarenhet från andra länders användning och framgångsrika insatser.
  • den mycket värdefulla diskussionen som pågått inom svenska Wikipedia om behov av satsningar.

Kvalitetssatsning inom svenska Wikipedia -"Wikipedia 2.0"

[edit]

Svenska Wikipedia är flaggskeppet bland Wikimediaprojekten för de i Sverige boende och extra viktigt då det är det projekt som oftast används som måttstock för att bedöma värdet av hela Wikimediasatsningen. Både i Sverige och i världen kan vi se att Wikipedia i dag ses som en seriös aktör med en stor mängd användare, inte minst elever, och att både täckning och kompletthet uppfattas som jämförbart med andra encyklopedier. Däremot anses kvalitén i materialet sämre och därmed tillförlitligheten. Och även om svenska Wikipedia jämfört med den engelska och tyska har mycket kvar att gå när det gäller täckning och kompletthet så är det viktigt att vi också nu satsar på den bredare utmaningen - höjningen av kvalitén - så vi kan utvecklas likvärdigt med våra större kollegor.

Bas för denna satsning kan ses vara Lennarts 10 punkter om kvalité och det nyligen uppsatta projektet på svenska Wikipedia Wikipedia 2.0.

Detta initiativ syftar till att aktivera den akademiska världen till Wikipedia. Wikimedia Sverige planerar ett tvådagaraevenemang vid Lunds Universitet i början av november.

Initiativet är av såpass stor omfattning att finansiering via extern bidragsgivare kommer vara nödvändigt.

Det finns även förslag på att deltagare i de olika projekten på svenskspråkiga Wikipedia kan agera bryggor mellan Wikipedia och forskare inom de olika projektens område.

Biblioteken som lotsar till Wikipedia

[edit]

Detta initiativ syftar till att aktivera skolbiblioteken ooh de allmänna biblioteken och dess bibliotekarier så att de på bästa sätt kan hjälpa sina besökare att utnyttja och lägga in information i Wikipedia.

Detta initiativ är planlagt att bedrivas från oktober 2008 till juni 2009, primärt i tre län, och också av en så stor omfattning att extern bidragsgivning är nödvändigt för genomförande.

Wikipedia 2.0

[edit]

På svenska Wikipedia är redan detta projekt sjösatt. Wikimedia Sverige vill på bästa sätt stödja detta initiativ. Tiden för visa om det kan behövas någon form av mindre prispengar, uppmärksamhet i pressreleaser eller annat.

Satsning på andra Wikimediaprojekt som används av boende i Sverige

[edit]

Medan det blir naturligt Wikipedia får mest uppmärksamhet så vill vi i Wikimedia Sverige också verka för att stödja andra projekt. Ett exempel på ett bra initiativ vi kommer stödja är

Wikinews för journaliststuderande

[edit]

Jan Ainali från styrelsen tillsammans med andra som är aktiva på Wikinews har för avsikt att försök intressera och engagera journaliststuderande att skriva om nyheter på Wikinews.

Donationer och sponsring

[edit]

De globala Wikimediaprojekten finansieras av donationer och sponsring. Vi i Sverige är förhållandevis små både i utnyttjande av dessa globala resurser men än mindre är vi idag som bidragsgivare. Wikimedia Sverige vill därför aktivt arbeta med att få in donationer via sponsring och öka intäkter, dels för att möjliggöra mer aktiviteter inom föreningens regi men också för att kunna bidra till den grundläggande infrastrukturen för Wikimediaprojekten. Vi har en ambition att ge bidrag till detta med cirka 10 000 kronor 2009 och med 50 000 2010.

Vi måste under 2008 lära oss att arbeta på ett strukturerat och professionellt sätt med donationer och sponsring.

Föreningens grundläggande verksamhet

[edit]

Som förening kommer vi fortsätta med vår grundläggande roll - att informera om Wikimeda projekten och att uppmuntra till användning av projeken och dess teknik.

Förutom de initiativ dom nämns ovan så innebär det

  • Hålla kontakt med media
  • Medverka vid mässor som är bra för att vi skall kunna komma ut med vårt budskap
  • Hålla kontakter med nyckelpersoner av intresse, söka strategisk partnering med andra organisationer med likartade mål.
  • Säkra att grundläggande material (trycksaker etc) om projekten finns
  • Informera och hålla nära kontakt med våra medlemmar och användare från Sverige på Wikimediaprojekten. - En ny hemsida är här en direkt aktivitet vi kommer arbeta med.
  • Hålla kontakt och inhämta erfarenhet från Wikimedia Foundation och de andra lokala stödföreningarna.