Wikimedia Taiwan/Wikidata Taiwan/OpenDataDay Taiwan 2023/Hiān-sî pinayuanan tī Wiki Mûi-thé bīn-téng ê èng-iōng í-ki̍p bī-lâi ê hoat-tián

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Hiān-sî pinayuanan tī Wiki Mûi-thé bīn-téng ê èng-iōng í-ki̍p bī-lâi ê hoat-tián.排灣語目前在維基媒體上的應用以及未來發展[edit]

  • Open Data Day Taiwan 2023 主題演講
  • 講者:Bo̍k-chêng sī Paiwan Wiki Siā-thoân (kinateveteveljan a venecek ta wiki a pinayuanan) ê hú-tō-oan Kán Ûi-iū
  • 時間:2023/3/4 11:10 - 12:10
  • 地點:國立臺北大學三峽校區公共行政大樓 119 會議廳
Hiān-sî pinayuanan tī Wiki Mûi-thé bīn-téng ê èng-iōng í-ki̍p bī-lâi ê hoat-tián.排灣語目前在維基媒體上的應用以及未來發展 講座封面
Hiān-sî pinayuanan tī Wiki Mûi-thé bīn-téng ê èng-iōng í-ki̍p bī-lâi ê hoat-tián. 排灣語目前在維基媒體上的應用以及未來發展

參考資料[edit]