Wikimedia Thailand/Digital Security

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

ข้อพึงพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับชาววิกิมีเดีย

ความปลอดภัยทางดิจิทัลบนแพลตฟอร์มวิกิมีเดียเป็นสิ่งสำคัญที่ชาววิกิมีเดียควรตระหนักถึง เพื่อป้องกันการแทรกแทรงจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง ดังนั้น ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับชาววิกิมีเดีย จึงได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายมอบหมายอำนาจและความปลอดภัยทางกฎหมายของมูลนิธิวิกิมีเดีย ต่อมาแผนกดังกล่าวจะจัดการอบรมในเรื่องของข้อพึงพิจารณาเหล่านี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การอบรมด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล โดย มูลนิธิวิกิมีเดีย ร่วมกับ Security Matters (SecM)[edit]

ลำดับความเป็นมา[edit]

โดยสรุปคือมีความกังวล (และเหตุการณ์จริง) ในชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทย (และโครงการพี่น้อง) เกี่ยวกับการคุกคามหรือความปลอดภัยของอาสาสมัครมาเป็นระยะ ปัญหานี้สะสมต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในรอบล่าสุดนี้อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นกลางปี 2565 มีความพยายามเขียนข้อความเตือนบนวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่าจะต้องเขียนอย่างไร ประกาศอย่างไร ทั้งนี้ได้มีการติดต่อไปยังมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเขียนข้อความรวมถึงการดำเนินการอื่นได้

(เช่นเดียวกับชุมชนอาสาสมัครที่มีความเห็นไปในหลายแนวทาง) ข้อเสนอของมูลนิธิวิกิมีเดียมาจากหลายฝ่ายและหลายแนวทางในเวลาต่างกัน ประกอบไปด้วยการะงับการแก้ไขด้วยไอพีและการจัดอบรมให้ความรู้ การระงับการแก้ไขชุมชนไม่อาจลงความเห็นตอบรับได้ ส่วนการจัดอบรมก็ต้องลองจัดดูเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือต่อไป ในเบื้องต้นทดลองจัดโดยให้มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังด้วยเป็นผู้ฟังพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นได้โดยมีผู้ฟังจำนวนที่เหมาะสมแก่การเชิญวิทยากรมา

ระหว่างช่วงการจัดงานมีประเด็นเพิ่มเติมที่ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับบทบาทของ Wikimedia Thailand และการใช้หน้าประกาศของวิกิพีเดียภาษาไทย จึงไม่มีการใช้หน้าประกาศดังกล่าว แต่ใช้ช่องทาง social media ในการประชาสัมพันธ์ หนึ่งวันก่อนจัดงานไม่พบผู้ลงทะเบียน จึงส่งข้อความโดยตรงถึงผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ดูแลระบบล่าสุด ผู้ดูแลระบบปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องกับการอภิปรายในหน้าที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ทั้งนี้เลือกใช้การส่งข้อความผ่านหน้าพูดคุยสาธารณะเพื่อความโปรงใสชัดเจน

การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการอบรม[edit]

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับชาววิกิมีเดีย สามารถลงทะเบียนได้โดยการลงชื่อผู้ใช้ของท่านในรายชื่อด้านล่างนี้ (Zoom Link จะส่งทางวิกิเมล ท่านต้องเปิดรับอีเมลบนวิกิมีเดียเมทาจึงจะรับลิงก์ได้ ลิงก์สองวันแตกต่างกัน)

 1. Taweethaも (talk) 03:08, 24 February 2023 (UTC) Done ส่งลิงก์ทางอีเมลแล้ว[reply]
 2. Minarin[talk] 03:45, 24 February 2023 (UTC) Done ส่งลิงก์ทางอีเมลแล้ว[reply]
 3. Athikhun.suw (talk) 05:31, 24 February 2023 (UTC) Done ส่งลิงก์ทางอีเมลแล้ว[reply]
 4. Tvcccp (talk) 05:32, 24 February 2023 (UTC) Done ส่งลิงก์ทางอีเมลแล้ว[reply]
 5. G(x) (talk) 03:44, 25 February 2023 (UTC) Done ส่งลิงก์ทางอีเมลแล้ว[reply]
 6. User:Azoma / Direct request to Athikhun.suw

ฝากคำถามล่วงหน้า[edit]

 • ภาษาไทยในวันเสาร์/English on Sunday
 • สำหรับผู้ที่เข้าร่วมได้จะถาม-ตอบในเวลา โดยอาจไม่มีการบันทึกสรุปหรือบันทึกย่อ (หรือท่านจะเป็นผู้ช่วยบันทึกคำตอบของท่านลงมาให้เองในหน้าอภิปรายก็ได้)
 • สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมอาจจะตอบไว้เป็นข้อความในภายหลังหากเวลาไม่พอ (หากมีเวลาพอจะอ่านคำถามคำตอบให้ในงานด้วย)
 • กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าท่านจะถามคำถามแบบเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม หากเข้าร่วมจะเข้าร่วมในวันใด
 • คำถาม ชื่อผู้ใช้ การเข้าร่วม (วันเสาร์)
 • Question Username Participation (Sunday)
 1. Question คำถามแบบไม่เข้าร่วม: – การคุกคามที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร (โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบ) หลายครั้งมีลักษณะเป็นการ doxing เพื่อให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำต่อบทความที่เฉพาะเจาะจง ชุมชนควรมีมาตรการเฉพาะ ในการปรับปรุงหน้าบทความที่เป็นปัญหาหรือไม่ เช่น ไม่เผยแพร่รุ่นแก้ไขล่าสุดทันทีแต่ต้องรอการตรวจสอบจากผู้ใช้อื่นก่อน (ซึ่งปัจจุบันมีการกระทำลักษณะนี้ในโครงการภาษาอื่น) และท่านคิดว่ามาตรการลักษณะนี้ช่วยลดการคุกคามได้บ้างหรือไม่ – Siam2019 (talk) 04:04, 25 February 2023 (UTC) (ไม่ได้เข้าร่วม - ถามให้วันเสาร์/คำถามเป็นภาษาไทย)[reply]
 2. Comment Comment While WMF suggests that problematic content can be removed using Oversight (which will only be available to the user with that right and Steward), the question above did not touch upon the use of Pending Changes. It should be noted that while WMF discouraged the use of same username or username that may be potentially linked to the established identity/real-life identity elsewhere, it will also not entertain the request to have the account renamed due to doxing.
  Question Question: What other measures WMF can take to assist the people who has been harassed/doxed elsewhere due to their action on Wikimedia projects? Would WMF be willing to provide support to the volunteers if the volunteers were subject to the unlawful administrative action by the governmental authorities? If so, what is the extent to have WMF stepped in, and how will WMF supports its volunteers? --G(x) (talk) 06:32, 25 February 2023 (UTC) (Participating on both days)[reply]
 3. Question คำถามแบบไม่เข้าร่วม: การที่ผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแต่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการใช้งานในวิกิพีเดีย ข้อมูลส่วนตัวอย่างน้อยที่สุดที่พึงต้องเปิดเผยเพื่อการใช้งานวิกิพีเดียมีข้อมูลประเภทใดบ้าง และควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้มากน้อยเพียงใด (คำถามจากผู้ใช้ @ZeroSixTwo: เมื่อ 19:27, 25 กุมภาพันธ์ 2566 (+07))

วันและเวลา[edit]

มูลนิธิวิกิมีเดียร่วมกับ Security Matters (SecM) ได้วางแผนจัดการอบรมไว้สองวัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การอบรมในวันแรกจะจัดเป็นภาษาไทย และในวันที่สองจะจัดเป็นภาษาอังกฤษ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อนำข้อมูลไปประเมินผลความคาดหมายและความต้องการที่จะรับการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป (ถ้าจำเป็น)

เวลาของการอบรมทั้งสองวันคือ 12:00 น. - 13:00 น. มีตารางกิจกรรม ดังนี้

เวลา กิจกรรม
12:00 น. - 12:05 น. เกริ่นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิคุณ สุวรรณขันธ์ จากวิกิมีเดียประเทศไทย
12:05 น. - 12:25 น. ช่วงการอบรมโดยคุณ Darika (ภาษาไทย) หรือคุณ Ivan (ภาษาอังกฤษ) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เรื่องสิทธิทางดิจิทัลและแนวทางความปลอดภัยทางดิจิทัลในประเทศไทย ความปลอดภัยทางดิจิทัลคืออะไรและสำคัญอย่างไร และการจัดการตัวตนทางดิจิทัล
12:25 น. - 12:40 น. รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้ดิจิทัลอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมด้วยข้อพึงพิจารณาพิเศษสำหรับวิกิมีเดีย
12:40 น. - 13:00 น. ช่วงถามตอบหรือการพูดคุยในเรื่องที่สนใจอย่างละเอียด

สถานที่[edit]

การอบรมจะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom ผู้ที่ลงชื่อไว้จะได้รับลิงก์สำหรับเข้าการอบรมออนไลน์ทาง Special:EmailUser โปรดตั้งค่ารับอีเมลเอาไว้ในวิกิมีเดียเมทาเพื่อการรับลิงก์ด้วย