Jump to content

Capítols de Wikimedia/Requisits

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Requirements and the translation is 100% complete.
Aquesta pàgina detalla els requisits i expectatives dels capítols de Wikimedia tal com van ser establerts pel Comitè d'Afiliacions. Els capítols són organitzacions independents, sense ànim de lucre, establertes per donar suport i promoure els projectes de Wikimedia en una àrea geogràfica específica.


Requisits pel reconeixement

Els requisits per establir un capítol de Wikimedia reconegut oficialment estan dissenyats per facilitar als grups conèixer quines seran les expectatives del moviment un cop siguin reconeguts.

 1. Missió de suport de Wikimedia
  La missió de l'organització ha d'estar en línia amb la missió i la visió de la Fundació Wikimedia, així com els principis rectors de la Fundació Wikimedia i els principis dels afiliats al moviment. Independentment de la forma legal o mètode d'incorporació escollit, el capítol ha de tenir objectius similars als de la Fundació Wikimedia i les seves activitats no s'han d'allunyar-ne.
 2. Focus geogràfic
  El capítol està basat/ancorat geogràficament en una jurisdicció legal. A diferència de projectes, que estan basats en llengües, els capítols són entitats que necessiten una base geogràfica. Això implica que han d'estar ancorats en un país/jurisdicció que els ofereix una base per la seva estructura legal. Aquesta base ha d'estar en la regió a la qual vulguin servir. Mentre que poden haver múltiples grups d'usuaris servint a una sola àrea geogràfica, només hi pot haver un capítol cobrint aquesta àrea geogràfica focal determinada.
 3. Estructura legal
  El capítol ha de tenir una estructura legal/corporativa que sigui legalment independent de la Fundació Wikimedia. Els capítols han de donar una estructura de vida real als projectes que podrien aparèixer de contribuïdors o tercers externs en línia amb les metes de la Fundació Wikimedia. No obstant això, els capítols no estan pensats per operar projectes de Wikimedia ni per ser legalment responsables pel contingut dels projectes. Per aconseguir això, cal que l'estructura legal triada per a la creació d'un capítol sigui clarament independent de la Fundació Wikimedia. Els documents fundacionals de l'organització, generalment els estatuts, han de ser revisats i aprovats pel Comitè d'Afiliacions.
 4. Massa crítica de participació de contribuïdors actius de Wikimedia
  El capítol ha d'involucrar el mínim deu, preferiblement vint, col·laboradors actius dels projectes Wikimedia. Un col·laborador es defineix com a membres amb 300 o més contribucions a un projecte Wikimedia amb un compte registrat fa més de 6 mesos en bons termes amb la comunitat (el que vol dir que no estigui actualment suspès o impedit de participar-hi). Mentre que els capítols haurien acollir l'aportació de persones que no siguin col·laboradores actives dels projectes Wikimedia, no haurien d'estar massa lluny de la comunitat. La participació activa de col·laboradors als projectes Wikimedia és necessària perquè el capítol sigui capaç de portar iniciatives de la vida real relacionades amb els projectes Wikimedia a concretar-se. Els membres inicials haurien de reflectir l'àmbit esperat, l'àrea d'activitat geogràfica i les llengües d'operació elegides de l'organització.
 5. Almenys dos anys d'activitats
  Els grups han de tenir dos anys d'activitat programàtica demostrable abans de postular-se ser reconeguts com a capítols. Idealment aquestes activitats haurien de ser fetes com un grup d'usuaris de Wikimedia reconegut. Aquestes activitats i els seus resultats han de ser documentats a la wiki, idealment la pàgina Meta-Wiki del grup. Calen esforços amplis per potenciar la participació a l'inici de l'organització. Les activitats haurien de ser una barreja d'activitats en línia i físiques dissenyades per potenciar la participació dels projectes Wikimedia. El grup hauria d'estar al dia en l'activitat i els informes financers abans de ser considerats per al seu reconeixement.
 6. Capacitat, o capacitat planejada, per complir amb les expectatives futures
  Una cosa que diferencia els capítols i les organitzacions temàtiques dels grups d'usuaris són les majors expectatives. El seu grup té la capacitat de complir les expectatives dels capítols una vegada rebi el reconeixement? Això és una cosa que tant el Comitè d'Afiliacions com la Junta Directiva consideraran al revisar la vostra sol·licitud. Si el vostre grup no té un historial d'activitats que demostri que compliran amb èxit amb aquestes expectatives, la vostra sol·licitud pot ser rebutjada. Es consideraran les circumstàncies financeres del grup, demandes realistes en l'àrea d'interès del grup i els plans per assegurar el finançament per complir les expectatives.


Comparació de requisits per als models d'afiliació
Requisits Capítols Organitzacions temàtiques Grups d'usuaris de Wikimedia
Editors actius mínims 10 10 3
Membres mínims suggerits 20 20 10
Focus Geogràfic Temàtic Qualsevol que faci avançar Wikimedia
Missió alineada amb la Fundació Wikimedia
Compliment de les directrius de denominació i de la política de marques comercials
Informació sobre el grup publicada en una wiki de Wikimedia
Plan d'activitats o esforços per avançar en els projectes de Wikimedia
Permet nous membres
Dos contactes designats per a la Fundació Wikimedia
Legalment incorporat
Estatuts modificables aprovats pel Comitè d'Afiliacions
Dos anys d'activitats abans de presentar la sol·licitud
Requereix l'aprovació de la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia
Junta de govern elegida pels membres, inclosos els nous membres
Informes financers i d'activitat publicats regularment a Meta-Wiki
Capacitat per representar el moviment Wikimedia a l'àrea d'interès
Temps típic de desenvolupament 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Temps previst per a l'aprovació 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Expectatives més enllà del reconeixement

Més enllà dels requisits per al reconeixement, que segueixen sent els requisits per als grups després de ser reconeguts, hi ha una sèrie d'expectatives de la comunitat Wikimedia sobre les activitats i operacions d'un capítol.

 • Informes financers i d'activitat publicats periòdicament a la wiki
  Els capítols han de publicar un informe detallat de les seves activitats i de les seves finances com a mínim un cop a l'any a la pàgina d'informes a Meta-Wiki. La comunitat ha vist que els signes d'una organització sana també inclouen informes durant tot l'any i un pla anual publicat per l'organització. Tot i que no es requereix un pla anual ni informes periòdics per a l'estat d'afiliació, poden ser necessaris per a beques i són una expectativa de la comunitat.
 • Notificar canvis de lideratge i de documentació de governança
  Els estatuts són revisats i aprovats inicialment pel Comitè d'Afiliacions. L'acord amb els capítols requereix que notifiquin la Fundació Wikimedia de qualsevol canvi en aquests documents. La comunitat també espera que l'òrgan de govern actual de l'organització s'identifiqui a Meta-Wiki.
 • Diverses activitats presencials i en línia cada trimestre
  L’objectiu fonamental del model d’afiliats del moviment Wikimedia és promoure la col·laboració en els projectes Wikimedia. S'espera que els afiliats realitzin diversos esdeveniments, tant en línia com fora de línia, per ajudar a donar suport a aquest objectiu.
 • Monitoritzar i respondre temes de comunicacions relacionats amb l'àmbit del grup
  S'espera que un capítol tingui la capacitat de supervisar i, quan sigui necessari, respondre als problemes de comunicacions relacionats amb el seu àmbit temàtic. Això inclou el seguiment de la cobertura mediàtica del seu tema quan es tracta de Wikimedia i distribuir informació sobre les activitats de Wikimedia als membres i a la xarxa del grup. S'espera que els capítols es coordinin amb el Departament de Comunicacions de la Fundació Wikimedia mentre realitzen aquestes tasques.
 • Monitoritzar i respondre temes de política pública en àrees relacionades a l'abast del grup.
  S'espera que un capítol tingui la capacitat de supervisar i, quan sigui necessari, respondre a qüestions de política pública relacionades amb l'abast del grup. S'espera que totes les organitzacions de Wikimedia utilitzin una estratègia d'efecte quan realitzin aquestes tasques i no es comprometin amb problemes fora de l'àmbit de la missió de Wikimedia. Es recomana als afiliats del moviment que se centrin en cinc àrees principals que la Fundació Wikimedia ha identificat per a les activitats de polítiques públiques de Wikimedia. Se'ls recomana que utilitzin el lloc de polítiques públiques mantingut i desenvolupat per la Fundació Wikimedia i es coordinin amb el Departament Jurídic de la Fundació Wikimedia mentre realitzen aquestes tasques.
 • Compliment amb les polítiques i principis de govern del moviment
  Els afiliats del moviment Wikimedia estan obligats a mantenir el compliment de les polítiques i principis de govern del moviment. Entre els exemples principals es troben els principis rectors de la Fundació Wikimedia, els principis d'afiliació, la política de marques comercials, les directrius d'identitat visual, i la política d'espai amigable.
 • Mantenir accessible l'expertesa en l'àmbit del grup per a la comunitat Wikimedia
  S'espera que els capítols mantinguin l'expertesa en l'àmbit geogràfic del grup i que facin accessible aquesta experiència al moviment més ampli de Wikimedia. Aquesta important funció de recursos ajuda els voluntaris que treballen en els projectes de Wikimedia a tenir bases de coneixement documentades per contactar per obtenir ajuda en la realització de tasques de Wikimedia.
 • Col·laborar amb altres afiliats i projectes de voluntaris
  S'espera que els capítols de Wikimedia tinguin un paper de coordinació dins del seu enfocament temàtic respectiu, i aquest és un paper distintiu que tenen entre les organitzacions de Wikimedia. Tot i que hi pot haver diversos afiliats que treballin dins del focus geogràfic del grup, només hi haurà un capítol. Les entitats que treballen en un enfocament geogràfic no es troben en una jerarquia, però han d'acordar com conviuen per racionalitzar la seva comunicació i evitar la duplicació de treballs.
 • Representar Wikimedia en esdeveniments públics relacionats amb l'abast del grup
  Basant-se en la seva expertesa en l'enfocament geogràfic i en utilitzar la seva capacitat de comunicació, s'espera que els capítols tinguin la capacitat de representar el moviment Wikimedia i els seus interessos en esdeveniments públics quan se'ls demani.
 • Fonts de finançament diverses
  S'espera que els capítols busquin finançament de diverses fonts. Es recomana als capítols que facin servir el programa de beques de la Fundació Wikimedia. Tanmateix, també s'espera que els capítols explorin altres mitjans de finançament, com ara quotes de membres, subvencions externes o activitats tradicionals de recaptació de fons.


Comparació de les expectatives dels models d'afiliació
Expectatives Capítols Organitzacions temàtiques Grups d'usuaris de Wikimedia
Activitats presencials i en línia per donar suport a Wikimedia
Múltiple cada trimestre

Múltiple cada trimestre

Com a mínim un cop l'any
Notificació de canvis als documents governamentals o de lideratge
Compliment de les polítiques i principis rectors del moviment
Col·laboració amb altres afiliats i projectes
Informe anual publicat a Meta-Wiki
Detallat

Detallat

Resum
Mantenir l'experiència en l'àmbit del grup perquè sigui accessible per a la comunitat Wikimedia
Informes regulars d'activitats i finances publicats a Meta-Wiki
Supervisar i participar en temes de comunicació relacionats amb l'abast del grup
Supervisar i participar en qüestions de política pública relacionades amb l'abast del grup
Representar Wikimedia en esdeveniments públics relacionats amb l'abast del grup
Diversificar fonts de finançament