Jump to content

Wikimedia komiteleri

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia committees and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Bu sayfa Wikimedia Vakfı ve Wikimedia topluluğu tarafından oluşturulan komiteleri açıklar. Her komitenin yapısı ve işlevlerini tarif eden tüzükleri bulunur.

Etkin komiteler

Mütevelli Heyeti komiteleri

Komite Dayanak Amaç
Yönetim Komitesi Tüzük "Wikimedia Vakfı ("Vakıf") Mütevelli Heyeti'nin ("Heyet") yasal ve itibari yükümlülüklerini yerine getirdiğini temin etmek ve yönetimi, verimliliği ile etkinliğini zamanla geliştirmesini sağlamak"
Denetim Komitesi Tüzük "Wikimedia Vakfı ("Vakıf") Mütevelli Heyeti'ne ("Heyet"), Vakıf'ın yıllık planı ile bütçesel planlamasını, muhasebe ve finansal raporlama süreçlerini, mali tabloların denetimini ve iç kontrol ile denetim mekanizmalarının genel denetiminde yardımcı olur."
Yetenek ve Kültür Komitesi Tüzük "Makul ücretlendirme ve personel politikası ve uygulamalarının uygulanması yoluyla Heyet'e gözetim sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olmak."
Ürün ve Teknoloji Komitesi Tüzük "Wikipedia'nın ve tabi diğer Wikimedia projelerinin bir platform olarak dünya çapındaki topluluklarına ve kullanıcılarına verdiği değeri daimi şekilde geliştirmek için mevcut ve gelecekteki ürün geliştirme çalışmalarını değerlendirmek ve keşfetmek."
Topluluk İştirakleri Komitesi Tüzük "WMF'nin, topluluklarımızın ve dünya çapındaki kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını ele alırken, Wikimedia Hareketinin misyonu ve vizyonunu başarmak için birlikte çalışmanın yanı sıra WMF ile geniş topluluğu arasındaki ilişkileri daimi şekilde geliştirme ana hedefiyle, anlaşmazlıkları çözümlemek ve rehberlik sunmak için hem WMF personeliyle hem de Wikimedia topluluğuyla birlikte çalışacak, [...] mevcut ve gelecekteki toplulukla ilgili çalışmaları belirlemek, keşfetmek ve irdelemek."

Topluluk-çapındaki komiteler

Ocak 2009 Mütevelli Heyeti - Wikimedia komiteleri hakkındaki kararına göre, "genel olarak bir topluluk üyesinin liderlik ettiği ve topluluktan, danışman heyetinden, personelden ve heyetten veya harici danışmanlardan temsilciler içerebilen" komitelerdir.

Komite Dayanak Amaç
İştirakler Komitesi Tüzük "Wikimedia hareketi iştirakleri ekosisteminin (Bölümler, Tematik Organizasyonlar ve Kullanıcı Grupları) genel sağlığını desteklemek ve Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti'ne ("Heyet") iştiraklerin tanınması ve iştirak ekosistemine ilişkin konularda tavsiyelerde bulunmak."
Dil Komitesi Tüzük "Aşağıdakilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi:
  • proje gelişimi için otomatikleştirilmiş ve süreçle birlikte, yeni dil vikilerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için açık ve net, adım adım bir politika (sayısal göstergelere dayanan)
  • betik ve yerelleştirmeyle ilgili sorunlar için destek ve politika geliştirme,
  • istikrarlı bir büyüme oranına doğru yeni dil topluluklarını destekleyici belgeleme
  • diller arası projeler için destek ve koordinasyon, daha küçük topluluklara kaynak paylaşımı ve sonuçlarını maksimize etmelerinde yardımcı olmak,
  • yerelleştirme söz konusu olduğunda program altyapısını yükseltmek için gereken geliştirme miktarını azaltmak amacıyla farklı MediaWiki kurulumları arasında uyumluluğu sürdürmek üzere destek ve koordinasyon, ve

Mevcut Wikimedia projelerinin yeni dil alt sunucuları için açılan taleplerin işlenmesi, Wikimedia Mütevelli Heyeti'ne talebi onaylamadan dört gün önce bildirilmesinin sağlanması."

Wikimania Komitesi Tüzük "Her yıl Wikimania'yı gözetlemek ve yönlendirmek, her konferansın bireysel düzenleyici ekibini desteklemek ve onlara kaynak, deneyim ve tavsiyeler sağlamak"

Personel komiteleri

Ocak 2009 Mütevelli Heyeti - Wikimedia komiteleri hakkındaki kararına göre, "genel olarak bir personelin liderlik ettiği ve topluluktan, danışman heyetinden, personelden ve heyetten veya harici danışmanlardan temsilciler içerebilen" komitelerdir.

Komite Dayanak Amaç
İletişim Komitesi Mütevelli Heyeti kararı (2006) Wikimedia Vakfı, genel toplum, medya ve çeşitli Wikimedia projelerinin toplulukları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak

Hareket yönetimi komiteleri

Komite Dayanak Amaç
Seçim Komitesi Tüzük "Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyetinin ("Heyet") topluluk ve iştirakler tarafından seçilecek üyelerini seçme sürecini tasarlama ve uygulamaya koymada yardımcı olmak [...] ayrıca Heyet tarafından belirlendiği üzere benzer, topluluk tarafından seçilecek mevkilere de yardımcı olabilir."
Arabulucu Komisyonu Mütevelli Heyeti kararı (2015) Mütevelli Heyeti için, herhangi bir Wikimedia projesindeki gizlilik Politikası, kamuya açık olmayan bilgilere erişim politikası, denetçi politikası ve gözetmenlik politikasının ihlalleri hakkındaki şikayetleri incelemek
Geçici Dava İnceleme Komitesi Tüzük İncelemeyi ilk olarak talep eden ya da bu inceleme sonucu yaptırıma uğrayan tarafından itiraz edilen geçerli Güven & Güvenlik soruşturmalarını yeniden inceler.

Hareket çapındaki hazırlık komiteleri

Komite Dayanak Amaç
Hareket Tüzüğü Tasarı Komitesi İlkeler Hareket Tüzüğü'nü Tasarlamak
EDKKK Oluşturma Komitesi EDK Uygulama Esasları Md. 4.5. Evrensel Davranış Kuralları Koordinasyon Komitesinin (EDKKK) usulleri ve detaylarını ana hatlarıyla belirleyen bir tüzük tasarlamak
UCoC drafting committees Board May 2020 statement Drafting the Universal Code of Conduct (UCoC) and its Enforcement Guidelines (UCoC-EG)

Kaynak dağıtım komiteleri

Komite Amaç
Konferans Destek Komitesi
Bölgesel Hibe Komiteleri

Aktif olmayan ya da kapatılmış komiteler

Wikimedia ile ilgili araştırmalar için politikaların, çalışmaların ve önceliklerin düzenlenmesi ve Wikimedia Araştırma Dizininin sürdürülmesi.

Heyet genişletme komitesi

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

Kasım 2006'da Heyet başarılı bir şekilde 5 olan üye sayısını 7'ye çıkardı, böylece komite de sona erdirildi.

Yürütme komitesi

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da, Heyet toplantı halinde değilken (genel bir tanımı için bkz) devrettiği yürütme yetkisini kullanmak oluşturuldu.

Angela tarafından düzenlenmesi için tasarlanmıştı ancak hiçbir zaman operasyona geçmedi ve kapatılması düşünüldü. 11 Şubat 2006'da yapılan bir toplantı ile (tartışma kaydı) bir yürütme komitesinin kurulması ve bir idari işler müdürlüğünün (ya da benzer bir yürütme makamı) olanağı tartışıldı.

  • Yeni Yürütme Müdürünün seçimi ve geçiş (2013-2014)

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

İlk toplantısı 5 Nisan 2006'da yapıldı. İlk üyeleri Delphine Ménard, Arne Klempert, Simon Pulsifer ve Frank Schulenburg idi. Son güncelleme ile komitenin, kendi kapsamı hakkında bir belge üzerinde çalıştığı kaydedildi. Sona erdiği düşünülüyor.

Mali komite

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

Daniel Mayer ve Michael Davis tarafından düzenlenecekti. Durumu: düzenleyenleri arasında anlaşmazlık, özgün teklifler reddedildi. Muhasebeci ve mali yönetici işe alındıktan sonra artık aktif değil (bkz, mevcut personel)

7 Haziran 2006'da oluşturuldu. İlk görev yılında etkindi ancak Ağustos 2007'de özgün açıklaması ile sona erdirildi. Önceki üye listesi şuradadır: wmf:Resolution:Fundraising committee/Membership. Komitenin sona erdiğinden wmf:Resolution:Wikimedia Committees sayfasında bahsedildi.

Sigorta komitesi

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

Asıl üyeleri Michael Davis, Angela Beesley, Jimmy Wales, ve Danny Wool idi. Durumu: heyet ve personel sorumluluk sigortası ve siber sigorta başvurularını tamamlamak için çalışmaları devam ediyor. Komite de facto olarak Ocak ayındaki formlar hakkındaki toplantıdan sonra dağıldı. D&O etkin.

Heyet kararıyla Nisan 2008'de oluşturuldu. 2010'un başlarından beri aktif değil.

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

Başlangıçta Florence Devouard, Jakob Voss, ve Danny Wool tarafından düzenlendi. Ağustos 2007'den beri aktif değil. Heyet kararıyla Ocak 2009'da dağıtıldı.

2019'da "heyetin, geçici olarak Heyet üyelerinin dahlini ve görüşlerini gerektiren spesifik, tek bir projede yardımcı olması şeklinde gözetim sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olması" için kuruldu. Aralık 2021'de dağıtıldı.

Heyet kararı ile 15 Ocak 2006'da oluşturuldu.

Jens Frank, Brion Vibber ve Domas Mituzas tarafından kuruldu. Durumu: geliştiricilerden oluşan çekirdek ekip bir tür fiili komite oluşturmasına rağmen hiçbir zaman organize edilmedi.

Ticari markalar komitesi

2 Ocak 2006'da ticari markaların korunması için yasal süreci takip etmek, Heyet'e ticari marka durumu hakkında raporlar vermek, en öncelikli ticari markalarla ilgili en önemli öncelikler hakkında Heyet'e tavsiyelerde bulunmak için heyet kararıyla kuruldu ve Vakıf adına alan adlarını kaydetmek ve izlemekten sorumluydu.

Durum: Bir süreliğine kısmen aktifti, ancak Ağustos 2007 itibariyle dağıtıldı.

WMF Mütevelli Heyetine Wikimedia hareketi misyonunun hedeflerini desteklemek için fonlandırılacak etkinlikler ve girişimler için önerilerde bulunmaktan sorumludur. 2012'de oluşturuldu ve 2022'de Mütevelli Heyeti tarafından görevine son verildi.

Ayrıca bakınız