Jump to content

Wikimedia movement affiliates/Portal

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Portal and the translation is 100% complete.

Deze pagina geeft een overzicht van belangrijke bronnen voor Wikimedia verenigingen, thematische organisaties en gebruikersgroepen.

Gedragscodebeleid

Zoals aangegeven in de User Group Agreement die u hebt ondertekend, wordt van Wikimedia-leden verwacht dat zij zich houden aan een Gedragscode. Dit is een beleid dat het gedrag van groepsleden in alle contexten (online en offline) richting geeft, en niet beperkt tot alleen evenementen in persoon. Het is belangrijk dat u als erkende groep de verwachtingen voor de Gedragscode uitdraagt en er verantwoordelijk voor blijft. Daarnaast heeft de Stichting gewerkt aan de ontwikkeling van een Gedragscode voor technische ruimten. U wordt aangemoedigd deze beleidslijnen te bekijken om als groep een gelokaliseerde gedragscode op te stellen die u vervolgens vertaalt in de plaatselijke taal/talen van uw groep. Deze gedragscode moet door de leden van uw groep worden onderschreven binnen de eerste 6 maanden na uw erkenning, en wanneer er nieuwe leden bijkomen.

Communicaties

Uw eigen pagina op Meta

 • Zorg ervoor dat uw pagina alle nodige informatie bevat: vermeld uw leden (of een link naar een pagina waar ze vermeld staan), uw bestuursleden en uw leden van het Auditcomité.
 • Maak een lijst van uw perscontacten en een openbare lijst om contact met u op te nemen. Als u geen mailinglijst hebt, vraag WMF dan om u te helpen er een op te zetten. U heeft een Phabricator (Zie Phabricator/Help) ticket nodig om een taak voor een nieuwe lijst aan te maken.
 • Houd hem [de pagina] bijgewerkt. Het is nuttig om op die pagina te vermelden wanneer uw Algemene Vergadering(en) moet(en) plaatsvinden, zodat anderen rond die datum updates van u kunnen verwachten.
 • Link naar uw statuten, plannen, subsidies, rapporten etc. Beschrijf uw projecten (u kunt ze organiseren zoals in navigatiesjabloon Template:Programmes and projects of Shared Knowledge)
 • Vermeld en link naar uw blog (als u er een heeft), uw pagina's op sociale media. Zorg ervoor dat u deze best practices leest.
 • Extension:Translate is ingeschakeld op Meta, dus maak uw pagina in het Engels, en vertaal het dan in zoveel talen, als nuttig zou zijn voor uw activiteiten.

Mailinglijsten

 • Beste werkwijze is om rollen te abonneren, niet de personen via hun privé emails. Abonneer Chair(_AT_)MyAffiliate(_DOT_)org op de voorzitterslijst, en stuur het door naar de privé email van nieuw gekozen voorzitters. En zo verder. Door dit te doen, zorgt u ervoor dat uw voorzitter (bijvoorbeeld) op de lijst(en) wordt geabonneerd zodra hij/zij wordt gekozen. Het is ook goed om on-wiki te documenteren wie toegang heeft en tot welke lijsten, zodat u weet wie verantwoordelijk is voor het informeren van dit of dat.
 • Mailing lists/overview heeft een overzicht van alle bestaande mailinglijsten. Zorg ervoor dat de juiste mensen erop geabonneerd zijn. Enkele nuttige thematische mailinglijsten:

Interne Wikimedia wiki

Uw projecten en veranderingen binnen de Affiliate aankondigen

Andere communicatiemiddelen

Het is een extensie die het mogelijk maakt om op grote schaal aankondigingen te doen op Wikimedia wiki's via HTML-banners bovenaan het browservenster. Het kan gebruikt worden om aandacht te trekken voor uw projecten (foto- en artikelwedstrijden, evenementen, enz.), of om enquêtes te houden (om meer te weten te komen over uw lezers, vrijwilligers, enz.). Het maakt het mogelijk om geografisch te targetten, per project, per taal etc. Lees CentralNotice/Gebruiksrichtlijnen voor meer informatie.

Belangenverstrengelings

 • COIG: een gids voor organisaties van de Wikimedia-beweging vanuit een bestuursperspectief, namelijk over de vraag of u een externe relatie hebt die uw plicht om in het beste belang van Wikimedia te handelen in de weg kan staan.

Contacten/adressen

Een lijst van alle Wikimedia-organisaties die kantoren hebben, inclusief locatie, aantal medewerkers (wordt regelmatig bijgewerkt).
Overzicht van alle bestaande Wikimedia mailinglijsten, elke vereniging zou er een moeten hebben plus een aantal globale lijsten. Schrijf uzelf in op lijsten die interessant voor u zijn.
Overzicht van de twitter- en identica-handels van de verenigingen (bijhouden).
Overzicht over de Facebook-pagina's van de verenigingen (bijhouden).

Noodgevallen

In geval van nood, voor bedreigingen met geweld tegen personen en goederen (met inbegrip van zelfmoordbedreigingen en terroristische bedreigingen): emergency(_AT_)wikimedia(_DOT_)org.

Vriendelijke ruimte beleid

Beleid voor een vriendelijke ruimte zijn richtlijnen voor persoonlijke bijeenkomsten van de Wikimediagemeenschap, waarin wordt geadviseerd dat alle deelnemers proberen een positieve en constructieve ervaring te bevorderen voor alle andere deelnemers. U wordt aangemoedigd om als groep een gelokaliseerd Beleid voor Vriendelijke Ruimte te ontwikkelen en de tekst te vertalen in de relevante taal of talen van uw groep. Dit Vriendelijke Ruimte-beleid moet door de leden van uw groep worden onderschreven binnen de eerste 6 maanden van uw erkenning, en wanneer nieuwe leden toetreden.

Financiering

Projectspecifieke subsidies, door het WMF verleend aan individuen, groepen of organisaties. Beoordeeld door de Grant Advisory Committee, een groep vrijwilligers, goedgekeurd door WMF-personeel.
Algemene begrotingen voor jaarplannen die op jaarbasis worden gegeven vanuit movement -fondsen (donaties) aan Wikimedia-organisaties (verenigingen, Foundation). Beoordeeld door de Funds Dissemination Committee, een groep vrijwilligers en medewerkers en bestuursleden van de Wikimedia Foundation, goedgekeurd door het WMF-bestuur.

Leren

Consensusvorming in organisatieontwikkeling
Consensusvorming voor groepen

Juridisch

 • Als u sommige materialen, souvenirs met logo's wilt afdrukken, een logo voor uw projecten wilt maken, gebruikmakend van bestaande logo's met een handelsmerk van de Wikimedia Foundation, lees dan alstublieft deze beleidsregels: Wikimedia-handelsmerken, Visual identity guidelines. Neem voor de zekerheid contact op met het Juridische team via trademarks(_AT_)wikimedia(_DOT_)org.
 • Als u Facebook en andere sociale media gebruikt voor het promoten van wikiprojecten, let er dan op dat u de gebruiksvoorwaarden niet overtreedt. Facebook, bijvoorbeeld, is niet compatibel met de vrije licenties, dus gebruik media onder CC-zero of in Public domain (meer informatie). Of vraag de auteurs om een speciaal recht).
Hoe te reageren op misleidende verwijderingsverzoeken van movement organisaties.

Onderhoud

Meta-pagina's die door affiliates moeten worden bijgewerkt
Een checklist van pagina's gesorteerd naar gebeurtenis en categorie.

Movement structuur

Incorporated onafhankelijke non-profitorganisaties die de Wikimedia-beweging vertegenwoordigen en wereldwijd het bewegingswerk ondersteunen, gericht op een geografie. Verenigingen of nationale/subnationale organisaties gebruiken een naam die hen duidelijk met Wikimedia verbindt en krijgen het gebruik van Wikimedia-handelsmerken voor hun werk, publiciteit en fondsenwerving.
Incorporated onafhankelijke non-profitorganisaties die de Wikimedia-beweging vertegenwoordigen en werk ondersteunen dat zich richt op een specifiek thema, onderwerp, onderwerp of probleem binnen of in landen en regio's. Thematische of gerichte organisaties gebruiken een naam die hen duidelijk met Wikimedia verbindt en krijgen het gebruik van Wikimedia-handelsmerken voor hun werk, publiciteit en fondsenwerving.
groepen met vrij lidmaatschap met een bestaande contactpersoon en geschiedenis van projecten, met een structuur die erop gericht is om zulke groepen gemakkelijk te vormen. Deze gebruikersgroepen kunnen al of niet een samenwerkingsverband vormen en mogen de Wikimedia merktekens beperkt gebruiken voor publiciteit voor gebeurtenissen en projecten.
Gelijkgestemde organisaties die het werk van de Wikimedia-beweging actief ondersteunen. Ze worden openbaar vermeld en krijgen een beperkt gebruik van de merken voor publiciteit die hun steun aan en samenwerking met Wikimedia aangeeft. In tegenstelling tot de andere modellen is dit model niet goed gedefinieerd door de Affiliatiecommissie. Gelieve commentaar te geven op dit model op zijn eigen pagina.

De Wikimedia verenigingen en thematische organisaties selecteren twee leden voor de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation (van de 10). De twee geselecteerde kandidaten worden als genomineerden aan het CvB voorgesteld en het huidige CvB keurt ze goed. Ze dienen voor een termijn van 3 jaar. Gebruikersgroepen komen niet in aanmerking voor deelname aan deze selectie (vanaf mei 2016). Wanneer de volgende verkiezingen verplicht zijn moet nog worden bepaald.

Globale evenementen

 • Wikimania – Een conferentie voor iedereen in de Wikimedia-beweging. De locatie van deze conferentie verandert van jaar tot jaar.
 • Wikimedia Conference – Een conferentie voor Wikimedia affiliates, waar affiliates vaak in staat zijn om één vertegenwoordiger gratis te sturen. Dit zijn de geschiktheidsvereisten voor de conferentie van 2016. De vereisten om in aanmerking te komen kunnen elk jaar veranderen.

Commissies

Voorheen "Chapters Committee", beoordeelt aanvragen van organisaties om een Wikimedia-vereniging, Wikimedia thematische organisatie of Wikimedia-gebruikersgroep te worden.
Een geformaliseerde structuur van Wikimedia-verenigingen om uitwisseling te organiseren en regelmatige communicatie tussen hen te vergemakkelijken.

Papierwerk

is er ergens een update van dit document beschikbaar?

Planning voor samenwerking

De Affiliatiecommissie is geïnteresseerd in het bevorderen van een gezonde samenwerking of ten minste een vreedzame samenleving tussen Affiliaties die een overlapping in een thematische of geografische regio delen. Gebruikersgroepen kunnen komen en gaan, of ze kunnen blijven om te groeien en te groeien als gebruikersgroepen, of soms ontwikkelen tot verenigingen of thematische organisaties. De gebruikersgroepen zijn geen eigenaar van het gebied waar ze actief zijn, en wij moedigen veel gebruikersgroeperingen aan om samen te bestaan. We streven ernaar een vreedzame samenleving te waarborgen door met alle nieuwe en bestaande groepen te werken om hun geplande activiteiten en doelstellingen te identificeren om verbinding te maken met gedeelde bewegingsdoelstellingen en om eventuele overlappingen met overeenkomsten voor het opereren in gedeelde ruimtes in evenwicht te brengen. U wordt aangemoedigd stappen en initiatieven te demonstreren die u heeft genomen om met bestaande gelieerde ondernemingen in uw regio samen te werken, en waar een dergelijke samenwerking niet mogelijk is, een plan voor hoe u de reikwijdte en de integriteit van uw focus in het respecteren van de grenzen die u in uw aanvraag hebt aangegeven.

Planning voor diversiteit

De Affiliatiecommissie moedigt nieuwe groepen aan om te overwegen plannen te maken om de diversiteit in leden, leiderschap en activiteiten te waarborgen. Dit is een indicatie van het groeipotentieel van groepen bij het nastreven van de doelstellingen en missie van de beweging. U wordt aangemoedigd een diversiteitsplan te ontwikkelen en dit binnen de eerste zes maanden na uw erkenning en wanneer nieuwe leden zich aanmelden, in te dienen.

Vragen?

Vragen stellen:

Rapporten

Uw affiliate moet hier ook minstens één keer per jaar een activiteitenrapport plaatsen. Voeg een rij toe aan de grote tabel en link naar uw gelieerde pagina en uw eerste rapport, wanneer u klaar bent.

Maandelijkse rapporten van Wikimedia verenigingen - de plaats waar WMF/FDC naar rapporten zoekt.
Jaarlijkse activiteiten en financiële verslagen van Wikimedia-commissies en verenigingen (samenvatting)..
De huidige status van de verenigingen.
- nu verouderd en gemarkeerd als verouderd - zou deze pagina niet nieuw leven moeten worden ingeblazen door jaarlijkse updates volgens de "State of the Movement" op de Wikimedia Conference?
Huidige cijfers (leden, personeel) van alle Wikimedia-verenigingen (hou het actueel).

Bronnen

Wikimedia Foundation Fondsenprogramma's

 • Hoofdpagina van subsidies/toelagen: Alle programma's van het Wikimedia Foundation Fonds, waaronder:
  • Rapid Funds: Tot $ 5.000 USD voor fondsen voor kortetermijnprojecten met lage kosten.
  • General Support Fund: Flexibele algemene operationele steun voor individuen, groepen of affiliates die grotere projecten of programma's hebben ontwikkeld (gemiddelde toekenningsomvang: 10.000 - 300.000 USD). Biedt ook mogelijkheden voor meerjarige financiering.
  • Fondsen voor conferenties en evenementen: Fondsen voor het organiseren van lokale, regionale en thematische conferenties en evenementen en beurzen om niet-movement evenementen bij te wonen.
  • Movement Strategy Implementation Grants: Ondersteuning voor projecten die de huidige stand van zaken van een Movement Strategie Initiatief een stap vooruit helpen.

 • Leren en evalueren, voor programmatoolkits, evaluatie-hulpmiddelen en andere leermiddelen voor het ontwerpen en evalueren van programma's, waar u richtlijnen kunt vinden en uw voorbeelden kunt delen voor het plannen, implementeren en evalueren van effectieve Wikimedia-programma's.
 • Learning Pattern Library waar u naartoe kunt gaan om te leren en te delen wat u kunt leren van Wikimedia-ervaringen met het bouwen van gemeenschappen en programma's.
 • De Wikipedia Bibliotheek die redacteuren helpt toegang te krijgen tot betrouwbare bronnen om Wikipedia te verbeteren door samen te werken met kennisprofessionals om hun collecties te delen.
 • Het Onderwijs Portaal om het laatste nieuws te volgen, lid te worden van de maillijst en te leren hoe u betrokken kunt raken bij de wereldwijde onderwijsgemeenschap.
 • GLAM Bronnen leren op Meta, Outreach en Engele Wikipedia.
 • Workshop conflictpreventie

Strategie

Lijst met verschillende strategieplannen
Vat de strategische en eerdere strategische plannen van Wikimedia-affiliates (hou het actueel).