Уикимедиански обединения/Изисквания

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Requirements and the translation is 100% complete.
Искате ли да помогнете? Преведете липсващите съобщения.
Berlín, Wikimedia Conference, 2 wikipedisté.jpg
Изискванията за сдружения, тематични организации и потребителски групи се различават въз основа на уникалните изисквания и очаквания към конкретния партньорски модел. Изискванията са предназначени да помогнат на групите да отговорят на очакванията на движението към тях, след като бъдат официално признати.


Изисквания за официално признаване

Изискванията варират за всеки партньорски модел. Графиките по-долу предлагат сравнение между изискванията. Моля, прочетете страницата с изисквания към всеки модел за повече информация:


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Допускат се нови членове MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Учредени юридически лица MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две години дейност преди кандидатстване MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg
Многократно всяко тримесечие
MW-Icon-CheckMark.svg
Многократно всяко тримесечие
MW-Icon-CheckMark.svg
Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики MW-Icon-CheckMark.svg
Подробно
MW-Icon-CheckMark.svg
Подробно
MW-Icon-CheckMark.svg
Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Разнообразие на източниците на финансиране MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg