Jump to content

Wikimedia user groups/Agreement and code of conduct/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Agreement and code of conduct and the translation is 100% complete.
Comment De Engelse versie van deze overeenkomst is degene waar zij mee akkoord gaat wanneer zij een aanvraag indienen om een Wikimedia-gebruikersgroep te worden. Vertaalingen worden voor informatieve doeleinden verstrekt. Wijzig de oorspronkelijke tekst van de overeenkomst niet.

Overeenkomst en gedragscode voor gebruikersgroepen
De Wikimedia Foundation (“wij” of “ons”) is een non-profitorganisatie die mensen over de hele wereld in staat stelt en motiveert educatief materiaal te verzamelen en te ontwikkelen, onder een vrije licentie of in het publieke domein, en dat effectief en wereldwijd te verspreiden.

U en uw gebruikersgroep (“u”) gaat akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst door op “Ik ga akkoord” te klikken in de aanvraag van uw gebruikersgroep.


U volgt ons handelsmerkenbeleid

 • U hebt onze handelsmerkenbeleid gelezen en u verplicht zich het te volgen. In dit beleid wordt uiteengezet wanneer u Wikimedia-logo’s vrij kunt gebruiken en wanneer u toestemming moet vragen.


U bent onafhankelijk van de Wikimedia Foundation en andere groepen

 • Deze overeenkomst creëert geen arbeids-, agentschaps- of partnerschapsrelatie tussen u en de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia-organisaties. U erkent en begrijpt dat u en de Wikimedia Foundation onafhankelijk van elkaar zijn. U en uw gebruikersgroep mogen op geen enkele manier in naam van de Wikimedia Foundation spreken of optreden.


U wordt erkend als gebruikersgroep zolang u deze overeenkomst volgt

 • Deze overeenkomst duurt één jaar, vanaf de datum waarop u van de Commissie voor affiliaties uw kennisgeving over de erkenning van uw gebruikersgroep ontvangt. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een extra termijn van één jaar, tenzij de overeenkomst anderszins wordt beëindigd.
 • Wij kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen te verstrekken. Het Affiliatiecomité kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u de Gedragscode overtreedt. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door een kennisgeving aan het Affiliatiecomité te sturen.


De naam en het logo van uw gebruikersgroep

 • Het Affiliatiecomité zal uw goedgekeurde naam verstrekken, meestal in de vorm van "Wikimedia Community User Group [gebied of onderwerp]." Uw naam moet in overeenstemming zijn met de Richtlijnen voor naamgeving van gebruikersgroepen.
 • De Wikimedia Foundation geeft u toestemming om uw goedgekeurde naam te gebruiken voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de gedragscode en deze overeenkomst. Deze toestemming eindigt als uw overeenkomst wordt beëindigd.
 • U mag vrij gebruik maken van het Wikipedia affiliatief logo of het Logo van de Wikimedia-gemeenschap om uw groep te identificeren. Als u een Wikimedia-logo wilt gebruiken (anders dan toegestaan in de Handelsmerkbeleid) kunt u een verzoek indienen bij het merkenteam van de Wikimedia Foundation op: <trademarks(_AT_)wikimedia.org> of via dit formulier.

Onze Gedragscode

U moet onze gedragscode volgen:

 1. De doelen en activiteiten van uw groep moeten in overeenstemming zijn met de missie van Wikimedia. U mag geen activiteiten ontplooien die niet in overeenstemming zijn met de Wikimedia-richtlijnen of een aanzienlijk risico vormt voor andere Wikimedia-organisaties of Wikimedia-projecten.
 2. U moet het Wikimedia Handelsmerkbeleid, inclusief onze Richtlijnen voor visuele identiteit.
 3. U moet ernaar streven om een vriendelijke en respectvolle groep te leiden, en u moet ervoor zorgen dat de evenementen van uw groep consistent zijn met het Wikimedia Beleid voor vriendelijke ruimtes.
 4. U moet in uw communicatie duidelijk maken dat u een onafhankelijke groep vrijwilligers bent, en dat u niet de Wikimedia Foundation of Wikipedia bent.
 5. U moet zich transparant gedragen, inclusief het onderhouden van een wikipagina van het Wikimedia-project die uw groep en haar activiteiten beschrijft, en het verstrekken van een jaarlijkse update van uw activiteiten aan de Wikimedia-gemeenschap en de Wikimedia Foundation. U moet dit rapport posten als een update op Meta-Wiki.
 6. U moet de Wikimedia Foundation de namen en contactgegevens van twee vertegenwoordigers voor uw gebruikersgroep verstrekken. Deze vertegenwoordigers moeten met deze overeenkomst akkoord gaan. Op verzoek van de Wikimedia Foundation moeten uw vertegenwoordigers aanvullende informatie verstrekken om hun identiteit te bevestigen. De namen van uw vertegenwoordigers kunnen openbaar worden gebruikt om uw groep te identificeren.
 7. U mag geen illegale activiteiten ondernemen en moet voldoen aan alle financiële en privacywetten en -voorschriften.
 8. U moet alle relevante licentievereisten en andere wettelijke verplichtingen onderhouden en voldoen om uw groep te leiden.

Andere termen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflict van wetten. De partijen zullen eerst proberen alle geschillen te beslechten door middel van bemiddeling. Als mediatie faalt, dan zullen we dat geschil oplossen en alleen persoonlijke jurisdictie instemmen in een staat of federale rechtbank in San Francisco County, Californië.

Het kan nodig zijn dat de Wikimedia Foundation deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigt. Uw vertegenwoordigers zullen 30 dagen vooraf per e-mail op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in deze overeenkomst.

De partijen hebben deze overeenkomst vanaf de datum van inwerkingtreding ondertekend.


Wikimedia Foundation


Door: _______________________________


Naam: ____________________________


Titel: _____________________________


[Naam:]

Individueel en als vertegenwoordiger van de gebruikersgroep

Naam: ____________________________


Door: _______________________________


[Naam:]

Individueel en als vertegenwoordiger van de gebruikersgroep


Door: _______________________________


Naam: ____________________________