Wikipassaporto/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikipassaporto and the translation is 100% complete.
wikipaspoort
Welkom op de hoofdpagina voor de coördinatie van het wikipaspoort
Het wikipaspoort is een papieren pasje waarin Wikimedianen stempels van deelnemende instellingen kunnen verzamelen. Op deze pagina kunt u nuttige informatie over het wikipaspoort-netwerk vinden, zoals: hoe kan ik als vrijwilliger een wikipaspoort krijgen? En hoe kan een geïnteresseerde instelling deel van het netwerk worden?
Verdere informatie
Hoe het werkt
Deelnemende instellingenSpeciale evenementenGebruikersboxHoe het begonOver ons
Algemene informatie Ik ben een wiki-vrijwilliger:
Hoe kan ik het wikipaspoort gebruiken?
Ik ben een instelling met bronnen:
Hoe kan ik deel van het netwerk worden?
 • Heeft het wikipaspoort een nationaliteit?
  Nee, het wikipaspoort is een project zonder grenzen, zoals andere wikiprojecten.
 • Wie reikt het wikipaspoort uit?
  Iedereen en niemand. Er is geen centraal registratiebureau voor wikipaspoorten. Enkele deelnemende instellingen bieden een printversie aan, maar het makkelijkst is om het zelf te downloaden en te printen.
 • Welke persoonlijke gegevens zijn in het wikipaspoort te vinden?
  Met het oog op het respecteren van de grote verscheidenheid aan talen en culturen die de wereld verrijken, is het formaat van het wikipaspoort ontworpen om neutraal en universeel te zijn. In plaats van het vragen van persoonlijke gegevens, werd besloten om de informatie te beperken tot de identiteit die wordt gebruikt om bij te dragen aan wiki-projecten. Er zijn twee lege velden in het paspoort: een plaats waar u de afbeelding kunt plaatsen waarvan u denkt dat deze het meest representatief is voor uw wiki-identiteit en de andere waar u de gebruikersnaam kunt schrijven die u gebruikt bij het bijdragen aan wikiprojecten. Dat tweede is de enige informatie die verplicht is.
 • Verloopt het wikipaspoort?
  Het wikipaspoort heeft geen nummer en geen vervaldatum. Het wikipaspoort vervalt wanneer u zoveel instellingen hebt bezocht dat er geen fysieke ruimte meer is voor verdere stempels. In dergelijke gevallen moet u een nieuwe wikipaspoort afdrukken of er een krijgen van een instelling in het netwerk.
 • Wat gebeurt er als ik mijn wikipaspoort kwijt ben?
  Vanuit veiligheidsoogpunt is er geen schade. Zoals uitgelegd in het antwoord op de eerdere vraag over persoonlijke gegevens, is het opzettelijk vermeden om echte of gevoelige gegevens te gebruiken. De grootste schade zal een "sentimentele" schade zijn, omdat u niet langer naar uw stempels kunt kijken om te herinneren welke instellingen u heeft bezocht.
 • Kunnen stempels alleen door instellingen worden gezet?
  De meeste stempels kunnen alleen worden verzameld in instellingen die deel uitmaken van het netwerk. Echter, promotionele evenementen voor wikipaspoorten zijn voorzien als onderdeel van andere wiki-evenementen (conferenties, rondleidingen, ...): hier kunt u speciale stempels verzamelen.
 • Waarom is de coördinatiepagina niet in mijn eigen taal?
  Deze pagina, evenals de andere informatiepagina's, worden onderhouden door een groep vrijwilligers. Talen die momenteel beschikbaar zijn, zijn de talen waarvan de groep voldoende kennis heeft om in te schrijven. Als u lid wilt worden van de groep en ons wilt helpen het aantal beschikbare talen te verhogen, kunt u hier contact met ons opnemen.
 • Hoe weet ik welke instellingen ik kan bezoeken?
  De lijst met instellingen is te vinden op deze subpagina. De lijst groeit voortdurend evenals de bestreken culturele gebieden: zo kunnen alle wikipaspoort-houders een behoorlijk aantal instellingen binnen een reisdagafstand hebben.
 • Welke verplichtingen heeft een houder van een wikipaspoort?
  Er is geen vereiste in frequentie in bijdragen. Het recht om een stempel van een instelling te krijgen vereist echter dat ten minste één van de projecten van het wiki-universum verrijkt is met een bijdrage die gerelateerd is aan de bronnen die beschikbaar zijn in de bezoekende instellingen.
 • Hoe kan ik op de hoogte blijven over de uitbreiding van het netwerk?
  Naast het regelmatig controleren van de lijst, kunt u uw naam toevoegen aan de lijst met bijdragers en, wanneer er nieuws is, ontvangt u een bericht wanneer u zich aanmeldt bij een wiki-project (Wikipedia, Commons, ...)
 • Er is geen plek meer voor nieuwe stempels in mijn wikipaspoort! En nu?
  Als er geen plaats meer is voor nieuwe stempels, moet u een nieuw, blanco paspoort aanvragen, of bij een instelling in het netwerk of het downloaden.
 • Leuk initiatief. Hoe kan ik meehelpen, het initiatief bekend te maken?
  Naast de evergreen mond-tot-mondreclame zowel tegenover andere bijdragers als naar nieuwe instellingen, kunt u deze gebruikersbox toevoegen aan uw gebruikerspagina van wiki-projecten. Verder kunt u uw naam toevoegen in deze pagina om ons te helpen met het werk dat nodig is om deze en andere informatiepagina's bijgewerkt te houden of om de promotie-evenementen te organiseren of samen te werken.
 • Mag een instelling verdere documenten aan mij vragen?
  Toegang tot de instelling en toegang tot de bronnen vindt plaats overeenkomstig de regels van de instelling en de toepasselijke wetten van het land. De levering van een leeg wikipaspoort, indien beschikbaar, is niet onderworpen aan de vraag van een identificatiedocument.
 • Welke verificaties mag een instelling doen voordat ze mij een stempel geeft?
  De instelling kan, alvorens het wikipaspoort te stempelen, vragen om het wikipaspoort te zien om de gebruikersnaam te lezen, kan vragen aan welk project u heeft bijgedragen gebruik makend van de bronnen die beschikbaar zijn in de instellingen en kan controleren of dergelijke bijdragen geen vandalisme zijn.
 • Wie kan ik contacteren om deel van het netwerk te worden?
  De deelname aan het netwerk wordt formeel gedefinieerd door een overeenkomst met het lokale Wikimedia-vereniging. U kunt uw interesse melden via de referenties die beschikbaar zijn op de pagina "Over ons" of de links naar de verenigingen die beschikbaar zijn in de voettekst van de huidige pagina.
 • Welke verplichtingen heb ik als deel van het netwerk?
  Om deel te nemen aan het netwerk vragen wij u om de bronnen waarover u beschikt ter beschikking te stellen voor raadpleging, indien dit nog niet is gedaan. Daarnaast moet er een werkstation (bijvoorbeeld een laptop en een stoel) met toegang tot internet geregeld zijn om het bijwerken van informatie over wiki-projecten mogelijk te maken.
 • Welke voordelen heeft de deelname aan het netwerk?
  Zodra de instelling lid is geworden van het netwerk, wordt de naam ervan toegevoegd aan de lijst die wordt gebruikt door de houders van het wikipaspoort. Bovendien kunnen bij het formaliseren van de overeenkomst verdere manieren van samenwerking en promotie van de instellingen worden gedefinieerd, met specifieke verwijzing naar de culturele tak van de instelling.
 • Welke soort voorbereiding wordt er gevraagd van mijn personeel?
  Het personeel krijgt een basistraining over het wikipaspoort om hen in staat te stellen de meest gestelde vragen van het grote publiek te beantwoorden. Meer gearticuleerde vormen van training kunnen worden gedefinieerd bij het onderhandelen over de overeenkomst.
 • Kan ik het initiatief promoten?
  U bent van harte welkom reclame te maken voor het initiatief. Om de wiki-geest te respecteren, mag het initiatief niet worden geassocieerd met fondsenwervende activiteiten.
 • Hoe weet ik de werkelijke identiteit van een vrijwilliger?
  Onverminderd de toepasselijke procedures voor het betreden van het gebouw en om toegang te krijgen tot de bronnen, is het niet vereist om de echte identiteit van de houder van een wikipaspoort te verifiëren voordat deze wordt gestempeld.
Wikimedia Australia   ·   Wikimedia Canada   ·   Wikimedia India   ·   Wikimedia UK   ·   Wikimedia Foundation