Jump to content

Wikipedia 20/Resources/mnw

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikipedia 20/Resources and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.

Find customisable visual materials to use and share to celebrate Wikipedia 20.

Contents

ပရူ စၟတ်သမ္တီ ဝဳကဳပဳဒဳယာ ၂၀

ပိုယ်ကၠောန်သဘင် စၟတ်သမ္တီ ပေင် ၂၀ သၞာံ နကဵုလက်သန်သင်္ကေတဂမၠိုင်၊ မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နကဵု Karabo Poppy Moletsane ကေုာံ Jasmina El Bouamraoui မပဒှ်အရာ သင်္ကေတ မပစၟတ်သမ္တီဗဟုသုတနာနာ၊ ယေန်သၞာင်နာနာ ဗီုပြင်မကၠောန်ဗဒှ်နာနာ ကေုာံ ပရေင်ချဳဓရာင် မဆက်စပ် ကုဝဳကဳပဳဒဳယာဂမၠိုင်ရ။

နကဵုမပစၟတ်သမ္တီတုဲ တဆိပ်ဝဳကဳပဳဒဳယာပေင်၂၀သၞာံဂှ် စၟတ်သမ္တီပလဝ်ဒတန်တုဲရ။ ဇၟာပ်မၞိဟ် ရုဲစှ်ကေတ် သင်္ကေတတအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတဇကုဂွံရ။ အတိုင်ပၟိက်စိုတ် ဗွဲမသၠးပွးဂှ် အရာမဒးဂၞပ်ဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်တုဲ ပသင်္ကေတဇကုဂွံကီုရ။

ပရေင်ပံင်ကောံတုဲ မကၠောန်ဗဒှ်လဝ်တအ်ဂှ် နူကဵုဒၞာဲဏအ်ဂွံ ကလိဂွံမာန်။ တုဲပၠန် ရံင်ဗက်အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံတုဲ မၞးကၠောန်ဗဒှ် သဘင်ဝဳကဳပဳဒဳယာပေင် ၂၀ နကဵုပူဂိုလ်မၞးသၟးလေဝ်ဂွံ နကဵုဂကောံမၞးလေဝ်ဂွံရ။

ဗီုလဵုဂွံ စကာ သင်္ကေတစၟတ်သမ္တီဂှ်ရော

မၞးကၠောန်သဘင် ဗပေင် ၂၀ သၞာံ နကဵု သင်္ကေတ text-only mark လေဝ်ဂွံ၊ မၞးကေတ် သင်္ကေတတအ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတဇကုလေဝ်ဂွံရ။

သင်္ကေတ custom markဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နကဵု သဇိုင်အရာၜါပြကာ -

 • ဗီုရုပ်မွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံရုပ်ဂမၠိုင်
 • မလိက် သၟဝ်

တုဲမ္ဂး ဗီုရုပ်သင်္ကေတတအ်ဂှ် မၞးကလေင်စကာ၊ ပံင်နှဴ ဗီုပၟိက်စိုတ် အတိုင်မၞးမဒးဂၞပ်စိုတ် ဗီုပြင်နာနာဂွံရ။

Wait? Which Wikipedia 20 mark should I use?

There are two primary design styles for the Wikipedia 20 "mark."

The first uses 4 symbols from the birthday set (creators are free to choose the symbols that they wish) atop the Wikipedia wordmark with a "20" added in Linux Libertine type to the right. The writing must fit snugly beneath the margin edges created by the 4 panels.

The second uses the phrase "20 years of" in the font Linux Libertine Italic, carefully positioned 40px above the Wikipedia wordmark. This second lockup can be used with 4 birthday symbols in a 2x2 grid (placed above the wordmark) or used alone, without any birthday symbols.

By writing "20 years of," the design expresses just what we are celebrating.

ဗီုလဵု ဂွံပစၟတ်သမ္တီ သင်္ကေတစၟတ်သမ္တီတအ်ရော

သင်္ကေတစၟတ်သမ္တီမွဲစုံဂှ် ပံင်နှဴစုတ် အရာမနွံဒၟံင်၊ ကၠောန်တၟိ၊ သၠာဲအသာ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတတၟိဂွံရ။ ပရဝ်ဂရာမ်မကၠောန်ဗီု ဓဇက်ရုပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် မၞးစကာတုဲ ကၠောန်မာန်၊ သီုကဵု ပရဝ်ဂရာမ် Inkscape မဒှ်ပရဝ်ဂရာမ် မသက္ကုင္ၚုဟ်တုဲ ပံက်ကဵုလဝ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ်ရ။

ထးအသာ်နာနာ မထ္ၜးလဝ်တအ်ဂှ် ညးမကၠောန်သဘင် အလုံလိုက်တအ် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်တုဲ သာ်တအ်ဂှ် ပစၞးကု အသာ်ပကဴ၊ ကွာင်၊ ရုပ် ကေုာံ အရာမပယျေဝ်သွက် သဘင်ဂမၠိုင်ရ။ ကေတ်အသာ် မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတမၞးမဒးဂၞပ် အတိုင်ပၟိက်စိုတ်ဂွံရ။

#DC0816
R220, G8, B22
C7, M100, Y100, K1
PMS 2035 C

#E679A6
R230, G121, B166
C5, M66, Y7, K0
PMS 204 C

#EE8019
R238, G128, B25
C3, M60, Y100, K0
PMS 158 C

#F0BC00
R240, G188, B0
C6, M25, Y100, K0
PMS 7408 C

#E9E7C4
R233, G231, B196
C9, M4, Y26, K0
PMS 168-9 C

#028B3F
R2, G139, B63
C87, M21, Y100, K7
PMS 3522 CP

#049DFF
R4, G157, B255
C69, M31, Y0, K0
PMS 2995 CP

#0154D5
R1, G84, B213
C87, M70, Y0, K0
PMS 300 CP

#000000
R0, G0, B0

မၞးစကာ တာမ်ပလိက်ဏအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတမၞးဂွံရ။ မလိက် "Wikipedia" ဂှ် ဒၞာဲမၞးမဒးစိုတ်ဂှ် ချူစွံဂွံ။ စကာ ဗီုပြင် မလိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ မစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲအရေဝ်ဘာသာမၞး၊ မဂၞန် ၂၀ဂှ် စွံဗဒါဲသင်္ကေတတုဲ မ္ဂး ဗီုရုပ်တအ် စွံလတူ မလိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာ။


မကၠောန်ဗဒှ် သင်္ကေတ တ္ၚဲဝိဇာတ်မၞး

သင်္ကေတဂှ် နွံပိထပ် -

 • စးဂှ် စကာ အသာ်မွဲမွဲ နူကဵု ထးအသာ်
 • ဗီုရုပ် မဓဇက်လဝ် နကဵုဇမၞော် ၉pt မွဲ
 • ရုပ်ဇုက်ဗၠဲ

စမၞောန် မွဲလဂါံတုဲ မွဲလဂါံ

DIY စ kit:

လဂါံ ၁: စုတ်ရမ္သာင်

ကေတ် အသာ်စး နူကဵု ထးအသာ် တုဲ စုတ်ပ္ဍဲ grey rounded holding shape DIY မၞးတုဲ စ kit.

လဂါံ ၂: ဟီုလဴ ပရူ

ဂၠာဲဗီုရုပ်ဣကောန် မရီုဗင် ကုပရူမၞးမလဴထ္ၜး။ ချပ် အရာတၟေင် မပစၞး ယေန်သၞာင် အခိုက်တၟေင်တၟဟ် မပစၞး ကုဝင်ဝဳကဳပဳဒဳယာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး အရာမပစၞး ကုအရာမၞးမဒုင်စသိုင် ပ္ဍဲပရေင်ဆဵုဂဗမၞး ပ္ဍဲမွဲဒမြိင်ဝင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ၂၀ သၞာံဏအ်။ ဗီုရုပ်ဣကောန်ဂှ် သ္ဒးနွံကရောင်စုက် ၉ pt။ စုတ်ပ္ဍဲလဒေါဝ် လတူစး၊ တုဲမ္ဂး ကဵုအသာ် နကဵု ထးအသာ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ၂၀ အသာ်။ ဗီုရုပ်ဣကောန် မကဵုလဝ် ဗွဲသၠးပွး နူကဵု Noun Projectဂှ်လေဝ် မၞးဂၠာဲစုတ် ဂွံကီုရ။

လဂါံ ၃: ပယျေဝ်!

လက္ကရဴအိုတ်၊ စုတ်ဇုက်ဗၠဲ (confetti)။ ဇုက်ဗၠဲတအ်ဂှ် မၞးကလိဂွံ နူကဵု block of confetti မာန်ရ။
ထပ်စုတ် အရာမၞးမနွံပၟိက်၊ စုတ်အသာ် နူကဵု ထးအသာ်၊ တင်စၟတ်၊ ဇုက်ဗၠဲ ပယျေဝ်လောန်ၜက်အာမ္ဂး ရုပ်ပါန်ချဳ ဟွံဆာဲဂေါဝ်။

လဂါံ: ဂိုင်၊ ပတိုန်၊ တုဲမ္ဂး ပါ်ပရအ်

မၞးကၠောန်တုဲရ၊ သင်္ကေတဂှ်လေဝ် စကာဂွံ၊ ညးတၞဟ်တအ်လေဝ် ဂွံစကာကီု။
ပါ်ပရအ် သင်္ကေတ ပ္ဍဲကဵု ကမ္မောန် နကဵုကဏ္ဍ "Wikipedia 20 symbols" ကာလဂှ် ညးတၞဟ်ဂွံဂၠာဲဆဵု။

On-wiki template

The template {{custom mark}} can be used on meta or copied to other projects to make on-wiki creation of banner symbols easier. This is convenient for users to customize on their user page or project pages which might want to change the images frequently. An example use would be:

{{Custom mark
| image1  = Wikimania2021_learning.svg
| image2  = Wikimania2021 bus travel.svg
| image3  = Wikipedia20 Knowledge.svg
| image4  = Wikipedia20 community2.svg
| wordmark = Wikipedia-wordmark-uz.svg
}}


သင်္ကေတဂမၠိုင်:


မစကာ သင်္ကေတ သွက်ကိရိယာတၞဟ်ဂမၠိုင်

သင်္ကေတ ဝဳကဳပဳဒဳယာ ၂၀ ဂှ် စကာ ပ္ဍဲကဵု သဘင်တၞဟ်သအာင်၊ ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝပ်သာ်တၞဟ်၊ ကၠောန်ပဝ်သတာ၊ လိက်ခတဵု၊ အစာမ်ယၟု၊ ကွာင်တ္ၚဲဝိဇာတ်တအ် ဒှ်တမ်ရ။ စကာလညာတ်ခၞံဗဒှ်တုဲ ပါ်ပရအ် လညာတ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲဗွဲသၟဝ်ဝွံညိ။

ပဂုန်တုဲ ကဵုညးတၞဟ်တအ် ဗိုင်တြးကဵုညိ! ဆဂး နကဵုယၟု "ဝဳကဳပဳဒဳယာ" ဂှ် လ္ပစုတ် ပ္ဍဲအရာဇကုမသွံစ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး သီုဟွံဗှ်ရံင် trademark policy (ပဝ်လသဳဗၞိက်) မွဲသာ် လ္ပစကာညိ။

တာမ်ပလိက် လဟီုတဝှ်

ပ္ဍဲအခိင်သဘင်ဗပေင် ၂၀ သၞာံဏအ် ယဝ်ရ မၞးချပ်ဖန် ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်လဟီုတဝှ်တုဲ နွံပၟိက် တာမ်ပလိက် သလိဒ်မ္ဂး ကေတ်နူဒၞာဲဏအ်ဂွံရ။ Find the Wikipedia 20 presentation template here. ချာဲကေတ် မွဲဂမ္စာဲတုဲ ဖန်ဗဒှ် ညံင်ဂွံဒှ် အတိုင်ပၟိက်ပူဂိုလ်မၞးမာန်ရ။

Social media and events design templates

Download these SVG templates to build your own designs

သဘင်ရုပ်ဒမျိုင်

ရုပ်ဒမျိုင် နူကဵု Katherine Maher မကၠောန်လဝ်ဏအ်ဂှ် ထ္ၜးပ္ဍဲကဵု သဘင်ဗပေင် ၂၀ သၞာံဂွံကီုရ။

Digital swag

Celebrate with this fun collection of digital assets

Video call backgrounds

Use these backgrounds in your meetings or virtual events

Cover images

Upload these to your social media profiles

Gifs

Communicate and celebrate using these GIFs and stickers. You can also search #wikipedia20 on any Giphy supported social platform to use these.

Happy birthday Wikipedia video

Happy birthday Wikipedia video

တမ်ရိုဟ် ဗဗဵုမတ် တၞဟ်ဂမၠိုင်

Data visualisations

At your event, you can choose to display data visualisations as an interactive backdrop on projectors, televisions, or computer screens. They are a great way to showcase Wikipedia's data in interesting ways.

add more!

Wikipedia 20 open type font