Jump to content

Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikipedia Pages Wanting Photos 2021 and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

Home Participating Communities Organizing Team Participate Results Resources FAQ & Campaign Rules
Please do not add photos in a language you do not speak. Do not add images without a good caption. In your edit summary, add a good edit summary, and the hashtag #WPWP.

An Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) sarong taunan na kampanya kun sain an mga paraambag sa Wikipedia sa intirong kinaban, proyektong mga Wikipedia sa manlain-lain na lenggwahe, asin mga komunidad, nagkakaag nin mga ladawan sa mga artikulo sa Wikipedia na dai pa nin mga ladawan. Ini para maitulod an paggamit kan mga digital na mga media file na natipon sa manlain-lain na mga pakontes sa ladawan kan Wikimedia, photowalks na pig-organisar kan Wikimedia community, sa mga artikulo sa Wikipedia. An mga ladawan nakakatabang na makua an atensyon kan mga parabasa tangani na maintindihan an mga artikulo, mas mailadawan pa an laog kaini, asin magi man ining pasil sundon asin magayon na basahon.

Ribong mga ladawan an mga naitao asin naiambag sa Wikimedia Commons sa paagi nin manlain-lain na adbokasiyang programa, photowalk, asin mga pakontes kabali na dyan an internasyunal na kontes sa potograpiya arog kanWiki Loves Monuments, Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, asbp. Alagad,pira sana man sa mga ladawan na ini an nagagamit sa mga artikulo sa Wikipedia. Ngunyan, anWikimedia Commons igwa nin mga milyon na ladawan alagad kadiit sanang porsyon kainin an nagagamit sa mga artikulo sa Wikipedia. Ini an halawig na lagwat na pigsusumpay kan proyektong ini.

Pano magpartisipar

Bago magpartisipan, importante na basahon an mga giya sa pagpartisipar asin an mga panundon na mahihiling sa ibaba. Pwede kamong madiskwalipikar kun dai nindo ini mauutob.

 1. Maglaog kun kamo nakarehistro na sa dawa arin na proyektong Wikimedia o kayaMagmukna nin panindog sa Wikipedia (pwede kamong maggibo nin saindong mga account sa dawa anong lenggwahe kabali an sadiri nindong lenggwahe). An lista kan gabos na mga lenggwahe sa Wikipedia makukua igdi: dawa an sarong account, pwede nang magamit sa iba ibang bersyon nin lenggwahe sa Wikipedia. Mag gibo nin account sa Wikipedia. An lista kan gabos na lenggwahe sa Wikipedia makukua igdi.
 2. Maghanap nin artikulo na nangangaipo nin ladawan. Gulpi nin mga paagi para gibuhon ini. Uni an pirang paagi.
 3. Maghanap nin tamang ladawan sa Commons Maghanap nin ladawan gamit an tamang titulo o kaya kategorya. Igwa nin pirang paagi para gibuhon ini. Hilingon ining simpleng media reuse guide. Uni pa an mga dagdag na pwedeng gibuhon. Rumdumon na an katuyohan kan sarong ladawan iyo an maglangkaw an pagkakaintindi kan parabasa sa kun sain manungod an artikulo, arog halimbawa kun isay an tawo duman, anong bagay, ano an mga ginigibo, asin mga konsepto na naunambitan sa artikulo. An importanteng aspeto kan ladawan dapat na malinaw asin sentral. An mga ladawan dapat na importante asin katakod kan konteksto kan artikulo, bako idtong pan-dekorasyon sana.
 4. Kaipuhan na kamo magkaag nin mga edit summary sa saindong mga edit, mag "Preview" nguna asin gibuhon an iba pang kaipuhan na pagbabago. Ikaag an hashtag #WPWP sa edit summary kan gabos na artikulo na pigpakarhay gamit an mga ladawan. Dangan, i-click an "Publish changes" o ipublikar an pagbabago. Hilingon man Guide on how to use WPWP Campaign Hashtags.
 5. Pirming risahon an syntax kan ladawan! Kun kamo malaag nin mga ladawan sa mga infobox kan artikulo, mas pasil an syntax - ngaran kan file, kumpara sa [[File:Obamas at church on Inauguration Day 2013.jpg|thumb|The Obamas worship at [[African Methodist Episcopal Church]] in Washington, D.C., January 2013]], itype sana an The Obamas at church on Inauguration Day 2013.jpg.

Syntax kan mga ngaran kan file asin mga kapsyon

Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.
Sarong Siberian Husky an gamit bilang hayop

Simpleng ehemplo (pagkaag nin ladawan sa tuo):
[[File:Siberian Husky pho.jpg|thumb|alt=Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki. |Sarong Siberian Husky an gamit bilang hayop]]

 • File:Siberian Husky pho.jpg An file(ladawan) name dapat na magin eksakto (kaayun an kapitalisasyon, pananda, asin pag-espasyo) asin dapat kaibahan an .jpg,.png o iba pang mga ekstensyon. (Image: and File: pararehas naggagana.) Kun an Wikipedia asin an Wikimedia Commons pareho igwa nin mga ladawan na igwa kan espisipikong ngaran, an bersyon sa Wikipedia an mabutwa sa artikulo.
 • thumbkaipuhan sa pirang sitwasyon
 • alt=Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.An Alt text para duman sa mga dai nakakahiling kan ladawan;bakong arog kan kapsyon, sinusuma kaini an itsura kan ladawan. Kaipuhan ining mag-ayon sa accessibility guidelines asin mag-ngaran nin mga bantog na pangyayari, mga tawo, asin bagay.
 • Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.An kapsyon makukua sa hurihan, asin nagtatau nin kahulugan o importansya sa ladawan.

Hilingon an en:WP:Extended image syntax para sa iba pang dagdag na kakayahan asin mga pilian. Kun dai nagluwas an ladawan pakalihis mong pakarhayon an syntax, baka ini blacklisted.

Mga panundon sa Kampanya

An mga ladawan dapat na gamiton sa mga artikulo sa Wikipedia sa tahaw kan mga aldaw na Hulyo 1 hasta Agosto 31 2021.

Mayo nin limitasyon sa bilang kan mga pwedeng gamitan. Alagad, igwa nin manlain-lain na kategorya para sa mga papremyo (hilingon sa ibaba). Dai man pagpanuon nin labi kagulping mga ladawan an mga artikulo sa Wikipedia.

An ladawan dapat na mapublikar sa pananda na under a free use license o kaya sa public domain. An mga posibleng lisensya, iyo an mga minasunod CC-BY-SA 4.0, CC-BY 4.0, CC0 1.0.

An mga partisipante dapat na rehistradong paragamit sa anuman na proyekto kan Wikimedia.Sign in o kaya Create a new account sa Wikipedia. (Pwede kamo makagibo kan saindong mga account sa ano man na lenggwahe kan Wikipedia, para sa paggamit sa WP o sa anu paman na proyektong Wikimedia). An lista kan mga lenggwahe sa Wikipedia makukua igdi.

An mga maluya o hababa an kantidad kan linaw na mga ladawan, dai aakuon.

 1. An kapsyon sa ladawan asin an deskripsyon dapat na malinaw asin angay sa artikulo.
 2. Gabos na pigdugang na mga ladawan kaipuhan na igwa nin kapsyon asin pigpapahiling kun ano an ladawan.
 3. Kaipuhan na ikaag an ladawan duman man sa parte na importante sa artikulo.
 4. Dai magkaag nin mga ladawan sa mga artikulo na dai mo gayung sabot an mga lenggwahe. An mga paragamit na minakaag nin mga ladawan na dai nin kapsyon, dai importanteng mga ladawan, asbp. pwedeng madiskwalipikar.

An mga partisipante kaipuhan na ikaag an hashtag na #WPWP' sa Edit Summary kan gabos na mga artikulo na pigpakarhay gamit an mga ladawan, halimbawa, "Nagkaag nin ladawan sa infobox" #WPWP. Dai ikaag sa laog kan artikulo an hashtag (#WPWP). Hilingon an Guide on how to use WPWP Campaign Hashtags


Pano mo gustong magpartisipar sa #WPWP?

An seksyon na ini ginibo para sa lebel kan partisipasyon sa WPWP. Pilduton an mga buton sa ibaba tangani na madiskubre an manlain-lain na paagi para makaayon.

Panahon kan Kampanya

Taunan na ginigibo an Kampanyang WPWP.

 • Pagpuon kan mga entra: 1 Hulyo 2021 00:01 (UTC)
 • Pagtapos kan mga entra: 31 Agosto 2021 23:59 (UTC)
 • Pag-anunsyo kan resulta: 1 Oktubre 2021

Kategorya sa Internasyunal na mga premyo

An mga premyo para sa tulong pinakahalangkaw na mga pararagamit na igwa nin pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Wikipedia gamit an mga ladawan:

 1. Inot na premyo ― US $200 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko
 2. Ikaduwang premyo ― US $150 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko
 3. Ikatulong premyo ― US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko

Premyo para sa paragamit na igwa in pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Wikipedia gamit an audio:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko

Premyo para sa paragamit na igwa nin pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Wikipedia gamit an mga video:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko

Premyo para sa "bagong" paragamit na igwa nin pinakadakol na napakarhay an artikulo sa Wikipedia gamit an mga ladawan:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Sertipiko

Espesyal na mga papremyo sa kategoryang Komunidad kan Arab

An mga premyo sa tulong pinakahalangkaw na paragamit na igwa nin pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Arabic Wikipedia gamit an mga ladawan:

 1. Inot na premyo ― US $200 gift card
 2. Panduwang premyo ― US $150 gift card
 3. Pantulong premyo ― US $100 gift card

Premyo sa komunidad na Arab na igwa nin pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Wikipedia gamit an mga ladawan:

 • US $50 gift card

Kategorya sa papremyo sa Wiki Loves Africa

An mga premyo sa paragamit na igwa nin pinakadakol na napakarhay na artikulo sa Wikipedia gamit an mga ladawan hali sa Wiki Loves Africa. Gabos na WLA pwede... alagad an primerong papremyo makukua pwera sa mga naedit sa lenggwaheng Ingles o Pranses. Para sa mas gulpi pang impormasyon asin pagsusog, magpasiring igdi: Wiki Loves Africa/WPWP

 • Inot na papremyo - US $100 gift card
 • Inot hasta ikatulong papremyo – WLA souvenirs

Tangani na makabali:

 1. kaipuhan na magkaag kamo nin #WLA para sa hashtag sa saindong mga edit (pati naman #WPWP)
 2. kaipuhan na nakarehistro an saindong account bago an Enero 2021
 3. kaipuhan na igwa kamo nin dawa 300 na mainspace edits sa dawa anong lenggwahe bago an Hunyo 2021