Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikipedia Pages Wanting Photos 2021 and the translation is 67% complete.
Other languages:

Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

Home Participating Communities Organizing Team Participate Results Resources FAQ & Contest Rules
Maabot na an Kampanyang #WPWP 2021!

An Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) sarong taunan na kampanya kun sain an mga paraambag sa Wikipedia sa intirong kinaban, proyektong mga Wikipedia sa manlain-lain na lenggwahe, asin mga komunidad, nagkakaag nin mga ladawan sa mga artikulo sa Wikipedia na dai pa nin mga ladawan. Ini para maitulod an paggamit kan mga digital na mga media file na natipon sa manlain-lain na mga pakontes sa ladawan kan Wikimedia, photowalks na pig-organisar kan Wikimedia community, sa mga artikulo sa Wikipedia. An mga ladawan nakakatabang na makua an atensyon kan mga parabasa tangani na maintindihan an mga artikulo, mas mailadawan pa an laog kaini, asin magi man ining pasil sundon asin magayon na basahon.

Ribong mga ladawan an mga naitao asin naiambag sa Wikimedia Commons sa paagi nin manlain-lain na adbokasiyang programa, photowalk, asin mga pakontes kabali na dyan an internasyunal na kontes sa potograpiya arog kanWiki Loves Monuments, Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, asbp. Alagad,pira sana man sa mga ladawan na ini an nagagamit sa mga artikulo sa Wikipedia. Ngunyan, anWikimedia Commons igwa nin mga milyon na ladawan alagad kadiit sanang porsyon kainin an nagagamit sa mga artikulo sa Wikipedia. Ini an halawig na lagwat na pigsusumpay kan proyektong ini.

Pano magpartisipar

Bago magpartisipan, importante na basahon an mga giya sa pagpartisipar asin an mga panundon na mahihiling sa ibaba. Pwede kamong madiskwalipikar kun dai nindo ini mauutob.

 1. Maglaog kun kamo nakarehistro na sa dawa arin na proyektong Wikimedia o kayaMagmukna nin panindog sa Wikipedia (pwede kamong maggibo nin saindong mga account sa dawa anong lenggwahe kabali an sadiri nindong lenggwahe). An lista kan gabos na mga lenggwahe sa Wikipedia makukua igdi.
 2. Maghanap nin artikulo na nangangaipo nin ladawan. Gulpi nin mga paagi para gibuhon ini. Uni an pirang paagi.
 3. Maghanap nin tamang ladawan sa Commons Maghanap nin ladawan gamit an tamang titulo o kaya kategorya. Igwa nin pirang paagi para gibuhon ini. Hilingon ining simpleng media reuse guide. Uni pa an mga dagdag na pwedeng gibuhon. Rumdumon na an katuyohan kan sarong ladawan iyo an maglangkaw an pagkakaintindi kan parabasa sa kun sain manungod an artikulo, arog halimbawa kun isay an tawo duman, anong bagay, ano an mga ginigibo, asin mga konsepto na naunambitan sa artikulo. An importanteng aspeto kan ladawan dapat na malinaw asin sentral. An mga ladawan dapat na importante asin katakod kan konteksto kan artikulo, bako idtong pan-dekorasyon sana.
 4. Sa artikulong pahina, hanapon an seksyon kun sain importante an ladawan asin kun ini nakakatabang sa parabasa na mas maintindihan pa an pig-uulayan. I-click an Liwaton asin Insert an midya, asin "magkaag nin halipot na detalye" na nagpapaliwanag kun ano an ipinapahiling kan ladawan sa artikulo. Gamiton an pinakamarhay na mga ladawan. An mga maluyang-klase na ladawa- madiklom o malabo; pinapahiling an subject na sadit, nakatarago sa tiripon, o kaya dai maintindihan; asin kun ano pa- dai pag gamiton kun dai man ini kaipuhan. Isipon na marhay kun arin na mga ladawan an pinaka-nagpapahiling kun ano an inuulayan sa artikulo. Kaipuhan na magkaag ka nin edit summary sa gabos na saimong niliwat, mag-"Preview" asin hilingon kun ano pa an mga kaipuhan na liwaton. Ikaag an hashtag #WPWP sa edit summary para sa mga artikulo na pinakarhay sa paagi nin pagkaag nin ladawan. Dangan pilduton an "Ipublikar an mga pagbabago".
 5. Pirming risahon an syntax kan ladawan! Kun kamo malaag nin mga ladawan sa mga infobox kan artikulo, mas pasil an syntax - ngaran kan file, kumpara sa [[File:Obamas at church on Inauguration Day 2013.jpg|thumb|The Obamas worship at [[African Methodist Episcopal Church]] in Washington, D.C., January 2013]], itype sana an The Obamas at church on Inauguration Day 2013.jpg.

Syntax kan mga ngaran kan file asin mga kapsyon

Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.
Sarong Siberian Husky an gamit bilang hayop

Simpleng ehemplo (pagkaag nin ladawan sa tuo):
[[File:Siberian Husky pho.jpg|thumb|alt=Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki. |Sarong Siberian Husky an gamit bilang hayop]]

 • File:Siberian Husky pho.jpg An file(ladawan) name dapat na magin eksakto (kaayun an kapitalisasyon, pananda, asin pag-espasyo) asin dapat kaibahan an .jpg,.png o iba pang mga ekstensyon. (Image: and File: pararehas naggagana.) Kun an Wikipedia asin an Wikimedia Commons pareho igwa nin mga ladawan na igwa kan espisipikong ngaran, an bersyon sa Wikipedia an mabutwa sa artikulo.
 • thumbkaipuhan sa pirang sitwasyon
 • alt=Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.An Alt text para duman sa mga dai nakakahiling kan ladawan;bakong arog kan kapsyon, sinusuma kaini an itsura kan ladawan. Kaipuhan ining mag-ayon sa accessibility guidelines asin mag-ngaran nin mga bantog na pangyayari, mga tawo, asin bagay.
 • Sarong puti na ido sa gakod an nakikikawat sa sarong aking lalaki.An kapsyon makukua sa hurihan, asin nagtatau nin kahulugan o importansya sa ladawan.

Hilingon an en:WP:Extended image syntax para sa iba pang dagdag na kakayahan asin mga pilian. Kun dai nagluwas an ladawan pakalihis mong pakarhayon an syntax, baka ini blacklisted.

Mga panundon sa Kampanya

An mga ladawan dapat na gamiton sa mga artikulo sa Wikipedia sa tahaw kan mga aldaw na Hulyo 1 hasta Agosto 31 2021.

Mayo nin limitasyon sa bilang kan mga pwedeng gamitan. Alagad, igwa nin manlain-lain na kategorya para sa mga papremyo (hilingon sa ibaba). Dai man pagpanuon nin labi kagulping mga ladawan an mga artikulo sa Wikipedia.

An ladawan dapat na mapublikar sa pananda na under a free use license o kaya sa public domain. An mga posibleng lisensya, iyo an mga minasunod CC-BY-SA 4.0, CC-BY 4.0, CC0 1.0.

An mga partisipante dapat na rehistradong paragamit sa anuman na proyekto kan Wikimedia.Sign in o kaya Create a new account sa Wikipedia. (Pwede kamo makagibo kan saindong mga account sa ano man na lenggwahe kan Wikipedia, para sa paggamit sa WP o sa anu paman na proyektong Wikimedia). An lista kan mga lenggwahe sa Wikipedia makukua igdi.

An mga maluya o hababa an kantidad kan linaw na mga ladawan, dai aakuon.

 1. An kapsyon sa ladawan asin an deskripsyon dapat na malinaw asin angay sa artikulo.
 2. Gabos na pigdugang na mga ladawan kaipuhan na igwa nin kapsyon asin pigpapahiling kun ano an ladawan.
 3. Kaipuhan na ikaag an ladawan duman man sa parte na importante sa artikulo.
 4. Dai magkaag nin mga ladawan sa mga artikulo na dai mo gayung sabot an mga lenggwahe. An mga paragamit na minakaag nin mga ladawan na dai nin kapsyon, dai importanteng mga ladawan, asbp. pwedeng madiskwalipikar.

An mga partisipante kaipuhan na ikaag an hashtag na #WPWP' sa Edit Summary kan gabos na mga artikulo na pigpakarhay gamit an mga ladawan, halimbawa, "Nagkaag nin ladawan sa infobox" #WPWP. Dai ikaag sa laog kan artikulo an hashtag (#WPWP).

Pano mo gustong magpartisipar sa #WPWP?

An seksyon na ini ginibo para sa lebel kan partisipasyon sa WPWP. Pilduton an mga buton sa ibaba tangani na madiskubre an manlain-lain na paagi para makaayon.

Muya kong magdagdag nin mga ladawan sa mga artikulo. Muya kong mag-organisar nin WPWP Muya kong maghiras

Campaign timeline

The WPWP Campaign is annual.

 • Start for entries: 1st July 2021 00:01 (UTC)
 • Deadline for entries: 31st August 2021 23:59 (UTC)
 • Results announcement: 1st October 2021

International prize categories

Winning prizes for the top three users with the most Wikipedia articles improved with photos:

 1. 1st prize ― US $200 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate
 2. 2nd prize ― US $150 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate
 3. 3rd prize ― US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate

Winning prize for the user with the most Wikipedia articles improved with audios:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate

Winning prize for the user with the most Wikipedia articles improved with videos:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate

Winning prize for the new user with the most Wikipedia articles improved with photos:

 • US $100 gift card + WPWP Souvenirs + Certificate

Wiki Loves Africa prize categories

Winning prizes for the user with the most Wikipedia articles improved with images from Wiki Loves Africa. All WLA years are eligible... but the first prize will consider edits made to any language except English and French. More info and tracking here : Wiki Loves Africa/WPWP

 • 1st prize - US $100 gift card
 • 1st to 3rd prizes – WLA souvenirs

To be eligible:

 1. you must add #WLA as a hashtag to your edit (as well as #WPWP)
 2. you must have registered your account before January 2021
 3. you must have made at least 300 mainspace edits to any language Wikipedia before 1st June 2021.