Zasady postępowania w wypadku trollingu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wersja kompromisowa[edit]

Wersja kompromisowa - skrócona[edit]

Wstęp i uwagi końcowe, Polimerek uważał, że to istotne, ale może ogół uzna, że nie
Art.1 - przenieść do definicji w Koordynacja administracyjna

(Art. 2) Zasady uznawania użytkownika za trolla[edit]

 1. Wniosek o uznanie użytkownika za trolla musi złożyć co najmniej 3 wikipedystów popierajac go dowodami.
 2. Następnie 3 innych użytkowników, którzy, jeśli to możliwe, nie są bezposrednio zaangażowani w konflikt z obwinionym, w tym co najmniej 2 administratorów tworzy "grupę mediacyjną" (jestem za pozostawieniem wymogu 2 adminów i jednego nieadmina bo: zgłaszan mi różne propozycje - począwszy od samych adminów po grupę złożoną z samych nie-adminów. To kompromis)

(Art.3) Postępowanie z osobą obwinioną o trolling[edit]

Zadaniem "grupy mediacyjnej" jest zbadanie wniosku, próba uspokojenia sytuacji i mediacji. W tym celu grupa może użyć wszelkich dostępnych środków z zablokowaiem łącznie. Jeśli wciągu 7 dni nie uda się rozwiązać poblemu grupa decyduje czy przyznać obwinionemu status trola/organizuje głosowanie. W przypadku braku reakcji obwinionego okres ten moze zostać skrócony. (to czy ma być głosowanie jest również kwestia sporną. Część osób pragnie, aby decydowałą o tym społeczność, częsć zaś aby powieżyć to zadanie grupie mediacyjnej. Co jeśli jednak będzie złożona np. tylko z nie-adminów?)

(Art. 4) Głosowanie nad statusem trolla[edit]

 1. Głosowanie trwa 7 dni.
 2. Głosować mogą wszyscy wikipedyści
 3. Aby uznać użytkownika za trolla wniosek musi poprzeć co najmniej 80% głosujących (konsensus) (jeśli stanie na głosowaniu proponuję taki kształt tego głosowania)

(Art.5) Postępowanie z osobą uznaną za trolla[edit]

 1. O uznaniu użytkownika za trolla należy zainteresowanego powiadomić na jego stronie uzytkownika, oraz, jeśli to możliwe e-mailem
 2. Od tego momentu należy zaprzestać wszelkiej dyskusji z trollem.
 3. Jeśli będzie to nieskuteczne należy revertować każdą następną edycję trolla, poza tymi na jego stronie użytkownika oraz na stronie jego dyskusji, bez względu na jej merytoryczność
 4. Przy wykryciu, że osoba uznana za trolla utworzyła pacynkę, automatycznie pacynkę uznaje sie za trolla
 5. Po upływie 3 miesiecy osoba uznana za trolla może na odpowiedniej stronie zgłosić wniosek o rehabilitację. Wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie na zasadach identycznych jak zasady głosowania nad uznaniem użytkownika za trolla(Tu jeszcze muszę spytać paru obronców praw użytkownika, ale może będzie to wykreślone)

Alternatywne propozycje[edit]

Propozycja zasad postępowania z użytkownikami zakłócającymi pracę Wikipedii - Mzopow[edit]

Jeżeli społeczność Wikipedii w drodze konsensusu uzgodnionego na liście dyskusyjnej uzna, że działania któregoś z użytkowników Wikipedii polegają głównie na sporach, kłótniach i innych edycjach zakłócających pracę i funkcjonowanie społeczności, postąpi w następujący sposób:

 1. Zawiadomi o swojej decyzji użytkownika na jego stronie dyskusji prosząc jednocześnie o zaprzestanie tego typu działań i nie podejmując dyskusji z użytkownikem na temat konkretnych zachowań.
 2. Po tygodniu w drodzbe konsensusu uzgodnionego na liście dyskusyjnej społeczność zdecyduje o niepodejmowaniu dalszych kroków lub o wykluczeniu użytkownika.
 3. Wykluczenie polega na bezwzględnym revertowaniu każdej edycji użytkownia. W przypadku, gdy społeczność uzna, że użytkownik założył inne konta, wykluczenie dotyczy także ich.
 4. Informacje o kolejnych podjętych decyzjach zostaną rozpowszechnione przez Bar i IRC z prośbą o dostosowanie się do podjętych działań również tej części społeczności, która nie brała aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji.

Propozycja zasad postępowania z użytkownikami działającymi na szkodę Wikipedii - Niki[edit]

Jeżeli społeczność Wikipedii w drodze głosowania na stronach Wikipedii uzna, że działania któregoś z użytkowników Wikipedii polegają głównie na sporach, kłótniach i innych edycjach zakłócających pracę i funkcjonowanie społeczności, postąpi w następujący sposób:

 1. Zawiadomi o swojej decyzji użytkownika na jego stronie dyskusji prosząc jednocześnie o zaprzestanie tego typu działań.
 2. Umożliwi użytkownikowi dyskusję i obronę.
 3. Po tygodniu w drodze konsensusu społeczność zdecyduje o niepodejmowaniu dalszych kroków lub o wykluczeniu użytkownika.
 4. Wykluczenie polega na bezwzględnym revertowaniu każdej edycji użytkownia.
 5. Informacje o kolejnych podjętych decyzjach zostaną rozpowszechnione przez Bar i IRC z prośbą o dostosowanie się do podjętych działań również tej części społeczności, która nie brała aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji.
 6. Po upływie dwóch miesięcy użytkownik, wobec którego podjęto decyzję o działaniu na szkodę Wikipedii może zgłosić wniosek o przywrócenie statusu "normalnego" użytkownika.

poniższy tekst nie wchodzi w skład propozycji

Alternatywna propozycja KWIECIEŃ[edit]

Każda osoba, którą uzna się za zakłócającą własny spokój umysłu należy po protu omijać, nie odpisywać, nie czytać i nie dyskutować z nią. Wystarczy osobisty mentalny "ignor" na jej próby dyskusji

Bowiem problemem jest własna percepcja i odbiór sytuacji a nie cudze zachowanie o ile nie nieszczy haseł. Co więcej - po to wymyślono hydepark, by każdy mógł słuchać lub wypowiadać, i by każdy mógł przestać słuchać, gdy mu się znudzi. Chyba, że ktoś nie umie przestać - wtedy to jednak jest jego problem. Polecam lekturę "asertywności"