Wikimedia Czech Republic

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from Wikimedia Czech Republic/)
Jump to: navigation, search
Languages: English  · čeština · English

V rámci projektů Wikimedia Foundation lze použít odkazování na tuto stránku a její podstránky pomocí interwiki [[wmcz:]].

Wikimedia Czech Republic-logo.svg

Wikimedia Česká republika (Wikimedia Czech Republic, neformálně česká pobočka Wikimedia) je spolek, který slouží jako oficiální pobočka nadace Wikimedia Foundation na území České republiky. Pobočka má právní formu občanského sdružení, které vzniklo registrací na Ministerstvu vnitra ČR 6. března 2008.

Hlavním cílem spolku je propagace a podpora svobodné tvorby na území České republiky se zaměřením na projekty nadace Wikimedia. Spolek dále poskytuje organizační pomoc při pořádání akcí, pomoc v otázkách svobodných licencí, zprostředkovává komunikaci s autory svobodných materiálů a komunikaci občanů ČR s nadací Wikimedia Foundation.

Webová stránka: www.wikimedia.cz. (English translation)

Aktuality[edit]

Přečtěte si Wikimedium – časopis o Wikipedii a Wikimedii.

Novinky o činnosti se dozvíte také na našem blogu, profilu na Facebooku a Twitteru.

Wikimedia Česká republika vám nabízí právní pomoc při tvorbě Wikipedie a dalších projektů – viz Právo.

Přijímání členů[edit]

Podmínky členství[edit]

 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce
 • Souhlas se stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený písemně na přihlášce
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou spolku
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku

Doporučený postup[edit]

 • Vytiskněte si tiskopis přihlášky.
 • Vyplňte ji a doručte osobně některému ze členů rady nebo na zasedání Rady.
 • Při odevzdání přihlášky předložte doklad totožnosti – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo odpovídající.
 • O rozhodnutí Rady schválit či zamítnout přihlášku budete vyrozuměni.
 • Po schválení přihlášky obdržíte pokyny jak uhradit členský příspěvek (200 Kč, pro mladší osmnácti let 100 Kč). Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká.

Alternativní postupy[edit]

Kontaktujte některého ze členů Rady a dohodněte se s ním, pokud máte zájem:

 • nechat údaje na přihlášce ověřit jiným členem sdružení,
 • postupovat jinak než výše uvedeným způsobem,
 • získat sympatizující členství pro fyzickou nebo i právnickou osobu.

Kontakty najdete na jiných místech na této stránce (viz Organizace a kontakty nebo Lidé).

Organizace a kontakty[edit]

 • Emailová adresa: radazavináčwikimedia.cz, wm-czzavináčwikimedia.org
 • Poštovní adresa: Wikimedia Česká republika, Konopišťská 790/3, Praha 10, 100 00
 • : 22680560
 • DIČ: CZ22680560

Viz též kontakty na jednotlivé činitele spolku níže v oddíle Lidé.

Účet[edit]

Wikimedia Česká republika je nezisková organizace, která si váží všech dárců, díky jejichž pomoci může provozovat svou činnost.

Číslo účtu sdružení Wikimedia Česká republika je 2600138934/2010, který veden u Fio.

Sponzoři[edit]

Aktuální seznam partnerů a sponzorů je na našich oficiálních stránkách.

Lidé[edit]

Dokumenty a odkazy[edit]