Wikimedia Sverige/Årsmöte/2007/Förslag till dagordning

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

§1 Mötets öppnande

 • §2 Val av...
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 • §3 Fastställande av...
  • Röstlängd
  • Dagordning
  • Tidplan
  • Arbetsordning för mötet
  • Föredragningslista
  • Nomineringsstopp
 • §4 Stadgeändring
  • Förslag till nya stadgar
  • Engelsk översättning av stadgarna
 • §5 Interimstyreskommittéens verksamhetsberättelse
 • §6 Föredragande av ekonomisk rapport
 • §7 Frågan om ansvarsfrihet för hittillsvarande styrelse och interimstyreskommitté
 • §8 Fastställande av medlemsavgift/er
 • §9 Fastställande av att de som förinbetalat medlemavgift skall anses vara betalande medlemmar, samt

av att före stämman uppstådda medlemskap kvarstår oförändrade

 • §10 Eventuella motioner
 • §11 Valärenden
  • Val av ordförande
  • Val av styrelseledamöter
  • Val av revisor(er)
  • Val av valberedning
 • §12 Verksamhetsplan för det första halvåret
 • §13 Budget
 • §14 Övriga frågor

§15 Mötets avslutande