Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Warning5/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2011. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2011.