Политика за правата на дарителите

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Donor policy and the translation is 96% complete.

Харта на правата на дарителите

Ние подкрепяме Хартата на правата на дарителите.

Благотворителността се основава на доброволни действия в името на общото благо. Това е традиция за даряване и споделяне, която стои в основата на подобряване качеството на живота. За да запазим уважението и доверието на широката общественост към благотворителността, а също и за да могат настоящите и потенциалните бъдещи дарители да разполагат с пълно доверие в организациите с нестопанска цел и в каузите, които те се стремят да защитават, ние заявяваме, че всички дарители притежават следните права:

 1. да бъдат информирани за мисията на организацията, за начина, по който се планира да бъдат изразходвани събраните от дарения средства, а също и с какви възможности разполага организацията за ефективното използване на тези средства за постигане на поставените цели;
 2. да бъдат информирани за лицата, които осъществяват управлението на организацията, и да очакват от тези лица разумни решения в рамките на поетите от тях отговорности;
 3. да имат достъп до най-актуалните финансови отчети на организацията;
 4. да бъдат уверени, че направените от тях дарения ще бъдат използвани именно за тези цели, за които са предназначени;
 5. да получат подобаващите благодарности и признание;
 6. да бъдат уверени, че информацията за техните дарения ще бъде обработвана с необходимото внимание и при спазване на най-висока степен на поверителност, съгласно действащите закони;
 7. да разчитат на това, че всички отношения с лица, представляващи организации, в които дарителят би желал да дари средства, ще бъдат с професионален характер;
 8. да бъдат информирани дали получателите на даренията са доброволци, щатни сътрудници на организацията или наети представители;
 9. да имат възможност да изключат своето име от списъка с адресати на електронни известия, чиито адреси организацията има намерение да сподели на трети лица;
 10. безпрепятствено да задават въпроси, когато правят дарение, и да получават точни, откровени и директни отговори.

Текстът на това изявление в своята цялост е разработен от Асоциацията на специалистите по набиране на средства (Association of Fundraising Professionals, AFP), Асоциацията за благотворителност в сферата на здравеопазването (Association for Healthcare Philanthropy, AHP), Съвета за развитие и подпомагане на образованието (Council for Advancement and Support of Education, CASE) и Института за дарения: водещи консултанти на организациите с нестопанска цел (Giving Institute: Leading Consultants to Non-Profits).

Политика на поверителност на Уикипедия по отношение на дарителите

Съдържанието на тази страница е официална политика, утвърдена от Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия. Уикимедия спазва най-висока степен на поверителност по отношение на личната информация на своите дарители. В съответствие с ангажираността ни за зачитане на вашите права, разработихме тази политика на поверителност на информацията за дарителите, от която са длъжни да се ръководят нашите служители и доброволци за това именно как и при какви обстоятелства могат или не могат да използват вашата лична информация.

Информация, която събираме

Уикимедия. Ние използваме лична информация, събрана от дарителите за целите на обработката на плащанията и комуникацията с дарителите във връзка с Уикимедия, както и за провеждане на кампанията за набиране на средства и други дейности на Уикимедия. Тази информация може да включва имена, сума на дарените средства, адрес, телефонен номер, коментари на дарителя, адрес на електронна поща и всякаква друга предоставена ни от дарителя лична информация („Данни за дарителя“). При даренията с чек данните за дарителя включват и информацията, изписана на самия чек.

В рамките на предоставянето на онлайн услуги, очаквани от нашите дарители, ние може да съхраняваме различни данни, събрани при изпълнение на стандартни уеб операции (в това число параметрите „user agent strings“ и „referrer strings“, а също и IP адресът и т.нар. „бисквитки“). Ние може да използваме тези данни за целите, определени в тази политика, включително за аналитични задачи и подобряване на функционалността на нашия уебсайт. Използваме ограничено „бисквитки“ (cookies), в това число на трети страни (например, от платежни системи), които помагат за проследяване дейността на потребителите, но и за съхранение на данни и постигане на целите на настоящата политика. Вие можете да отключите или почистите бисквитките, като промените настройките на своя браузър, въпреки че това действие има вероятност да засегне функционалността на уебсайта.

Платежни системи и други доставчици на услуги. Платежните системи позволяват на дарителите да се възползват от електронната система за плащане: с кредитна карта, в съответния офис, където се извършва платежната услуга, или чрез друг метод за плащане. Тези платежни системи събират конкретна информация за дарителите и вие сте длъжни да попитате за политиката на поверителност, която прилагат доставчиците на услугата, да бъдете наясно с начина им на работа.

Работейки с доставчиците на услуги, ние можем да им предоставим или да им предадем данни за дарителя и друга информация за предоставяне на най-доброто обслужване на дарителите. В качеството на такива доставчици на услуги могат да бъдат, например, дружества, позволяващи ви да поставите на тяхна територия оборудване и свързване на комуникационните канали с висока производителност, или дружества, подпомагащи нетърговски организации в провеждането на дарителски кампании.

Как използваме тази информация

Информация за дарителите. Информацията за дарителите може да бъде използвана за следните цели:

 • разпределяне на събраните средства от дарения и изпращане на благодарности до дарителите за направените дарения,
 • информиране на дарителите за предстоящи кампании за набиране на средства и други дейности на Уикимедия,
 • провеждане на вътрешен анализ: изследвания и аналитична работа,
 • водене на отчет,
 • отчитане пред държавните органи в съответствие със законите,
 • провеждане на проучвания и изследвания за измерване на резултатите и за събиране на данни за други аналитични цели,
 • достигане на други цели, свързани с дейностите по набиране на средства.

Във всички случаи, в които не е указано друго, ние не публикуваме, не продаваме, не обменяме и не отдаваме личните данни на дарителите. Анонимизираните индивидуални данни на дарителите могат да бъдат използвани в рекламни акции и кампании за набиране на средства. Коментари, които са направени от самите дарители, могат да бъдат публикувани и използвани в рекламни материали. За уточнение на допълнителната информация, необходима ни за организация на работата по кампанията за набиране на средства, ние можем в допълнение към индивидуалните данни на дарителите да използваме и друга достъпна информация. В рамките на онлайн процеса по дарение ние предоставяме на нашите дарители възможност да оповестят своето име, заедно с информация за даренията, направени от тях, освен ако не предпочетат друго.

Данните, събирани за платежните системи и за другите доставчици на услуги, използваме само за целите, описани в настоящата политика.

Финансова информация

Нашата вътрешна политика се основава на ограничаване на достъпа на специалисти и доброволци до финансовата информация, която им е необходима за обработката ѝ за горепосочените цели. Личните финансови данни не се продават и не се предават на трети лица.

Ние работим съвместно с партньори, с които извършваме обработката на плащанията по електронен път. Политиката на тези организации по отношение на поверителността на информацията е напълно стриктна и е представена на интернет страниците им и също така е достъпна в рамките на процедурите по извършване на даренията. Ако бъде извършено дарение с кредитна карта, ние не съхраняваме данни за вашата кредитна карта, нито банкова или друга финансова информация, а тези сведения директно се изпращат на центровете за обработка на такъв вид данни.

Даренията за Уикимедия, направени с чек, се съхраняват в банков сейф. Това гарантира най-високо ниво на сигурност и поверителност.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Политика на поверителност по отношение на дарителите или искания, свързани със състоянието и коректността на вашите данни, моля, пишете ни на ел. поща donate <at> wikimedia.org или на следния адрес:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94104
USA

Ако желаете да направите дарение с чек, моля, изпратете го на следния адрес:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Защита

Ангажираме се да защитаваме личните данни на дарителите от нерегламентиран достъп, изменение, разкриване или унищожаване. Наред с другите неща, ние предприемаме редица мерки за сигурност, в това число мерки за осигуряване на безопасен уеб достъп до чувствителна информация. Също така полагаме усилия за своевременно справяне с уязвимости, възникващи в различните системи и бази данни.

Разкриване на информация по други начини

Ние можем да разкриваме информация, когато това се изисква от закона; когато е необходимо за защитаване на правата, неприкосновеността на личния живот, безопасността, собствеността и сигурността на нас или нашите дарители, както и на потребителите или участниците в нашите проекти; когато е необходимо да бъдат спазени условията за ползване на услугите ни.

Актуализации

От време на време може да се наложи да бъдат направени изменения в настоящата политика за поверителност на данните на дарителите. Всички изменения ще бъдат отразени на тази страница. За съществени изменения можем да ви уведомим по стандартните начини, с помощта на които осъществяваме комуникация с нашите потребители и с общността. Вие сте длъжни периодично да проверявате тази страница за изменения в действащата политика.

Предаване на данните

Уикимедия е световна организация. Когато направите дарение, вие се съгласявате, че събраната информация ще бъде съхранена в САЩ или в други страни, ако това е необходимо за постигане на изложените в настоящата политика цели и задачи.

Съхраняване на данните

Стараем се да съхраняваме данните за дарителите само когато това е необходимо за постигане на описаните в настоящата политика цели и не по-дълго, отколкото се изисква по закон или съгласно действащите регламенти. Например, данъчното законодателство на САЩ и на щата Флорида може да изискат от Фондацията да съхранява информация за контакт и сведения за размера на даренията, направени от всеки дарител.

Права

Вие имате определени права по отношение на информацията, която събираме за вас. При желание от ваша страна, ние ще ви съобщим каква информация имаме за вас и ще коригираме евентуални неверни данни в нея. Ние също така ще положим разумни усилия да изтрием информацията за вас, ако ни помолите да го направим, освен ако не сме задължени да я съхраняваме.

Обхват

Настоящата политика се прилага по отношение на организацията, която я публикува. Ако посетите страницата на Уикимедия за дарения, докато се намирате в район, където действа регионална организация на Уикимедия (т.нар. „Local Chapter“), то е възможно – макар да не е задължително – да бъдете пренасочени към уеб сайта на тази организация. Тези организации са независими и могат да провеждат различна дейност и да имат различна политика в зависимост от изискванията на местното законодателство и по други съображения. Въпреки това, от партньорските ни организации, участващи в събирането на дарения, се очаква да следват основните принципи, изложени в настоящата политика. Тази политика не се отнася за данните, получени от други източници, не отнасящи се до набирането на дарителски средства – като например редакции на страниците или приноси към съдържанието в рамките на проектите или приложенията ни.

Последна актуализация: септември 2011 г.
Предходна политика (юли 2011 г.) (за справка)
Предходна политика (2009 г.) (за справка)
Свързани страници