Donor privacy policy/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Donor privacy policy and the translation is 96% complete.

This page documents the Wikimedia Foundation's donor privacy policy. You can make a donation to the Wikimedia Foundation at donate.wikimedia.org.

Please note that in the event of any differences between a version of the Donor Privacy Policy on Meta-Wiki and the English version of the policy on Foundation Wiki, the English version on Foundation Wiki takes precedence.

Wikimedia Foundation – integritetspolicy för bidragsgivare

Välkommen!

Välkommen till Wikimedia Foundations integritetspolicy för bidragsgivare. Wikimedia Foundation (”WMF”) har upprättat denna policy i syfte att skydda våra bidragsgivares integritet. Vi inser att våra bidragsgivare är mycket angelägna om att deras personuppgifter används och delas korrekt och vi sätter stort värde på våra bidragsgivares integritet och säkerhet. Denna integritetspolicy för bidragsgivare är tillämplig på våra metoder för insamling, användning, underhåll, skydd och avslöjande av bidragsgivares uppgifter. Läs denna policy noggrant, tillsammans med våra användningsvillkor. Vi kommer aldrig att sälja, handla med eller hyra ut dina icke-offentliga personuppgifter.

Viktig information

Genom att donera till WMF samtycker du till insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av din information i eller till USA ("USA") och andra platser som kan ha olika eller mindre stränga dataskyddslagar än ditt land, för de ändamål som anges i denna policy. Om du inte håller med om villkoren i sekretesspolicyn och WMFs användarvillkor, ska du omedelbart avbryta användningen av Wikimedias insamlingstjänster (enligt definitionen nedan).

Definitioner

WMF”, ”oss”, ”vi” och ”vår” avser Wikimedia Foundation.

Integritetspolicy för bidragsgivare” och ”policy” avser detta dokument.

"Personlig information" är information du ger oss eller information vi samlar in från dig genom fondrapporteringstjänster som identifierar eller kan användas för att identifiera dig. Vi samlar in några eller alla av följande typer av personuppgifter från dig genom din användning av Wikimedia Fundraising Services: ditt namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress, lösenord, identifikationsnummer på statligt utfärdat ID), finansiell information (t.ex. bankkontonummer), enhetens detaljer (t.ex. IP-adress, information om webbläsarens användaragent), demografiska uppgifter (t.ex. kön eller ålder) och information om dina intressen och anknytningar.

"Wikimedia Fundraising Services" är Wikimedia Foundation-insamlingsplatser, såsom donate.wikimedia.org ,samt insamlingsrelaterade e-postmeddelanden från WMF och insamlingsrelaterade banners på andra Wikimedia Foundation-webbplatser.

Denna policys omfattning

Denna sekretesspolicy omfattar insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av personlig och icke-personlig information som samlats in från dig under processen att göra en donation till Wikimedia Foundation och genom dina interaktioner med Wikimedia Fundraising Services ("Donatorinformation"). Denna policy omfattar inte insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning eller användning av din information i samband med användningen av andra WMF-projekt eller funktioner, såsom Wikipedia. Mer information om WMFs bredare sekretesspraxis finns i vår huvudsakliga sekretesspolicy. Denna policy omfattar inte heller insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av information som samlats in från dig under processen att göra en donation, eller andra interaktioner du kan ha med ett Wikimedia-dotterbolag, till exempel ett kapitel . Mer information om sekretesspraxis för dessa organisationer finns i deras respektive sekretesspolicy.

Uppgifter som vi samlar in

Som en följd av din interaktion med våra donationssidor, donation, deltagande i en givarundersökning eller feedback om att donera eller på annat sätt använda Wikimedia Fundraising Services kan WMF samla in viss personlig information, som beskrivits ovan. Vi kan också samla sådan personlig information om amerikanska donatorer genom offentligt tillgängliga källor och andra kommersiellt tillgängliga källor.

Vi kan också samla in en del icke-personlig information, till exempel:

 • den webbsida som hänvisade dig till våra doneringssidor
 • det belopp du donerade
 • vilka av våra sidor du efterfrågar och besöker
 • datum och tid för varje förfrågan du gör på våra doneringssidor
 • kommentarer och förslag från dig
 • korrespondens mellan dig och WMF
 • annan information du ger oss

Vi håller både personlig och icke-personlig donatorinformation konfidentiell, vilket innebär att vi inte delar denna information utanför Wikimedia Foundation, med undantag av vad som är tillåtet av denna policy eller i avidentifierad/anonymiserad form.

Cookies och annan spårningsteknik

När du interagerar med Wikimedia Fundraising Services kan vi använda automatisk datainsamling och annan lokal lagrad datateknik såsom spårning av pixlar, JavaScript, cookies och lokala lagringsplatser för att samla in viss information om din enhet.

WMF använder cookies och annan lokalt lagrad data för att förbättra din donatorupplevelse. Vi använder också denna information för att skapa en säkrare webbmiljö och få en bättre förståelse för donatorers preferenser och interaktioner med Wikimedia Fundraising Services. I allmänhet används cookies och annan lokalt lagrad data för att:

 • Hjälpa Wikimedia Fundraising Services funktionalitet och leverera nytt och relevant innehåll till dig.
 • Ge dig en personlig upplevelse genom att lagra dina inställningar så att de kan användas nästa gång du besöker Wikimedia Fundraising Services.
 • Analysera verkställandet av doneringsprocesser så att vi bättre kan förstå hur de fungerar och förbättra dem för dig och andra WMF-donatorer.
 • Analysera interaktioner med fondrapportering, så vi kan förfina och förbättra doneringsprocessen.

För mer information om användningen av cookies och liknande spårningstekniker, se vår Cookiepolicy.

Begränsning av datainsamling genom cookies och annan spårningsteknik

Vi tror att insamlingen av dessa data bidrar till att förbättra din doneringsupplevelse. Du kan dock ta bort eller inaktivera några eller alla cookies via dina webbläsarinställningar. Detta är ingen fullständig lista men du kan begränsa användningen av cookies och annan lokalt lagrad data på din enhet genom att:

 • Ta bort eller inaktivera specifikt lokalt lagrade data i webbläsarens inställningar.
 • Använda en webbläsare som kan blockera cookies från tredje part.
 • Installera ett plugin för att blockera lokalt lagrad data, om sådan finns

Även om donationer till WMF via Wikimedia Fundraising Services är möjliga utan cookies och annan lokalt lagrad data, kan borttagning eller inaktivering av dessa funktioner påverka din navigering av dessa webbplatser och den personliga anpassningen av din upplevelse.

Do Not Track

WMF åtar sig att skydda den information vi samlar in från alla våra donatorer. Vi delar inte denna information med tredje part, förutom under de särskilda omständigheterna som beskrivs i avsnittet "Dela donatorinformation" i denna policy. Vi ändrar inte vårt beteende som svar på en webbläsares spåra inte-signal. Vi tillhandahåller i stället samma skyddsnivå för information som vi samlat in från alla donatorer som standard. För mer information om DNT (spåra inte), besök Do Not Track Usoch World Wide Web konsortiums spåra-inte-specifikation.

Hur vi använder bidragsgivares uppgifter

Vi använder informationen som samlas in från dig för allmänna administrativa ändamål och för att driva våra insamlingsprocesser. Detta innefattar:

 • administration av Wikimedia Fundraising Services;
 • uppdatera dig om kommande insamlingar och andra WMF aktiviteter
 • tacka dig för din donation; samt
 • ställa in språkpreferenser.

Vi bedriver föregående aktiviteter för att utföra vårt avtal med dig och för våra legitima intressen i hanteringen av Wikimedia Fundraising Services.

Vi använder också information som samlats in från dig för att följa olika skyldigheter avseende registrering och rapportering. Detta innefattar:

 • skicka donationskvitton;
 • upprätthålla våra interna registers testfunktioner;
 • uppfylla de amerikanska skattekraven;
 • rapportera till tillämpliga myndigheter enligt lag samt
 • kommunicera viktiga ändringar av denna policy och relaterade policyer.

Vi bedriver ovanstående aktiviteter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och för våra legitima intressen att hantera våra doneringsprocesser.

Vi använder även information som samlats in från dig för att förbättra och uppdatera Wikimedia Fundraising Services. Detta innefattar:

 • anpassa innehåll;
 • förstå donatorers intresse i WMF;
 • förbättra våra insamlingsprocesser och insatser;
 • genomföra interna analyser, som t.ex. undersökningar och analyser;
 • tillhandahålla större säkerhet samt
 • genomföra undersökningar och mätrapporter.

Vi bedriver ovanstående aktiviteter för våra legitima intressen, som att förbättra och skydda våra insamlingsprocesser och insatser.

Åtkomst till dina uppgifter som bidragsgivare

WMF arbetar hårt för att korrekt bearbeta och underhålla all donatorinformation. Om du vill begära att få tillgång till, korrigera, uppdatera, förbjuda, begränsa eller ta bort den personliga informationen vi har om dig, motsätta dig vår behandling av sådan personlig information eller om du vill begära att du får en elektronisk kopia av din personliga information för att överföra den till en annan organisation (i den utsträckning denna rätt till dataöverförbarhet ges till dig enligt gällande lag), vänligen kontakta oss på donate@wikimedia.org. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att följa din begäran, men det finns vissa situationer där vi inte kan bevilja din förfrågan (till exempel när vi inte på ett tillfredsställande sätt kan verifiera din identitet för att ge dig tillgång till personlig information, när vi lagligen är skyldiga att tillbakahålla information, eller när vi inte tekniskt kan ändra eller radera information). Därför förblir beviljandet av sådana förfrågningar baserat på WMFs omdöme.

Alla e-postmeddelanden som skickas avseende Wikimedia Fundraising Services (med undantag för kvitton eller administrativa meddelanden) inkluderar ett enkelt alternativ för att avregistrera. Om du vill ändra dina kommunikationspreferenser kan du (eller en auktoriserad representant) informera oss genom att kontakta oss på donate@wikimedia.org när som helst, eller klicka på avsluta prenumeration-länken i ett e-postmeddelande som du fått från oss.

Delning av bidragsgivares uppgifter

Vi förstår att bidragsgivare kan vilja förbli anonyma och vi strävar efter att tillgodose sådana önskemål och bevara din anonymitet. Under begränsade omständigheter kan det dock hända att vi delar bidragsgivares uppgifter i de situationer och under de förhållanden som beskrivs nedan. Vi kommer aldrig att sälja, handla med eller hyra ut dina icke-offentliga personuppgifter.

Med tillstånd från dig. Om du samtycker kan vi dela dina uppgifter för ett visst ändamål. Vi kan exempelvis ge bidragsgivare möjlighet att få sina namn offentligt förknippade med sina donationer.

I anonymiserad form. Det kan hända att vi publicerar eller delar anonymiserad information om bidragsgivare. Vi kan exempelvis dela anonymiserade datauppsättningar för att visa donationstrender.

Kommentarer och förslag. Vi kan publicera kommentarer eller förslag som bidragsgivare lämnar till oss, inklusive i kampanjmateriel, i anonym form. I de sällsynta fall då vi publicerar sådan information tillsammans med bidragsgivarens namn kommer vi endast att göra det med skriftligt medgivande från bidragsgivaren.

Online betalningsberedare. För att underlätta online donationer samarbeta vi med betalningsberedare. När du gör en donation till WMF genom Wikimedia Fundraising Services, antingen via kreditkort, betalkort eller andra metoder för onlinebetalning, skickar du dina betalningsuppgifter direkt till betalningsberedaren. Vi gör vårt bästa för att använda bindande avtal och andra mekanismer för att säkerställa att dessa beredare bibehåller sekretessen kring din information. Var dock medveten om att WMF inte är ansvarig för dessa beredares sekretesspraxis. Vänligen se varje betalningsberedares sekretesspolicy för mer information om dess praxis.

Övriga tjänsteleverantörer. Vi använder tredjepartsleverantörer eller entreprenörer för att hjälpa till med att organisera och underlätta Wikimedia Fundraising Services, eller för att hjälpa till att driva våra doneringssidor eller förbättra din upplevelse av dem. Vi kan ge tillgång till din personliga eller icke-personliga information till dessa leverantörer eller entreprenörer i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sina tjänster för oss eller för att vi de ska kunna använda sina verktyg och tjänster. Vi inte kan garantera integritet eller säkerhet för tjänster som tillhandahålls av leverantörer från tredje part men vi gör vi vårt bästa för att använda bindande avtal och andra mekanismer för att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer eller entreprenörer behandlar din information i överensstämmelse med och på ett sätt som inte är mindre skyddande än principerna i denna policy.

Av juridiska skäl. Vid vissa sällsynta tillfällen kan ge tillgång till, bevara eller utlämna din personliga information om vi med rimlighet anser att det är nödvändigt för att uppfylla ett giltigt och lagligt verkställbart skäl, stämning, domstolsordning, lag eller förordning eller annan rättslig eller administrativ förordning. Om vi anser att en särskild begäran om utlämnande av en donators uppgifter är rättsligt ogiltig eller ett missbruk av rättssystemet, och den drabbade donatorn inte avser att motsätta sig utlämningen själv, kommer vi att göra vårt bästa för att stoppa förfrågan. WMF har åtagit sig att meddela dig via e-post minst tio (10) kalenderdagar (om möjligt) innan vi lämnar ut din personliga information som svar på ett rättsligt krav. Vi kan emellertid bara meddela dig om vi inte är lagligt hindrade från att kontakta dig, det inte finns något trovärdigt hot om att kroppsskada skall skapas eller ökas genom att meddela dig om kravet samt att du har tillhandahållit oss en e-postadress eller annan aktuell kontaktinformation.

Ingenting i denna policy är avsett att begränsa några lagliga invändningar eller försvar som du kan ha mot en tredje parts förfrågan (vare sig de är relaterade till civil- eller straffrätt eller myndigheter) om att avslöja dina uppgifter. Vi rekommenderar att du omedelbart söker juridisk rådgivning om en sådan förfrågan görs och berör dig.

Om organisationen överförs. I den extremt osannolika händelsen att äganderätten till hela eller väsentligen hela WMF ändras, eller om vi genomgår en omorganisation (såsom fusion, konsolidering eller förvärv), kan din personliga information komma att överföras. Vi kommer att meddela dig via Wikimedia-sidorna och ett meddelande på WikimediaAnnounce-L eller liknande mejl-lista, minst trettio (30) kalenderdagar innan någon personlig information överförs eller blir föremål för en annan donators sekretesspolicy.

För att skydda dig, oss eller andra. Om det behövs kan vi behöva använda eller dela med oss av din personliga information för att: genomdriva eller utreda eventuella kränkningar av våra användarvillkor, den här sekretesspolicy för donatorer eller någon annan policy som grundar sig på stiftelsen eller dess användarområden; utreda och försvara oss mot rättsliga hot eller handlingar; förhindra överhängande och allvarlig kroppsskada eller död; skydda vår organisation, anställda, entreprenörer, användare eller allmänheten; upptäcka, förhindra eller på annat sätt bedöma och adressera potentiell spam, malware, bedrägeri, missbruk, olaglig verksamhet samt säkerhets- eller tekniska problem.

Hur vi skyddar dina uppgifter som bidragsgivare

I syfte att säkerställa hög säkerhets- och konfidentialitetsnivå utnyttjar WMF ett urval av fysiska, administrativa och tekniska åtgärder, policies och procedurer för att hjälpa till att skydda dina personliga och ekonomiska uppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förändring, avslöjande eller destruktion. Du bör dock vara medveten om att inga lagringssystem eller dataöverföringar är 100 % säkra. Därför kan vi inte garantera att våra säkerhetsprotokoll inte kommer att äventyras.

Hur länge vi behåller dina uppgifter som bidragsgivare

När vi tar emot personlig information från dig behåller vi den för kortast möjliga intervall som överensstämmer med underhåll, förståelse och förbättring av WMF-doneringsprocess samt våra skyldigheter enligt gällande amerikansk lagstiftning.

Information om Wikimedias allmänna datalagringspolicies för Wikimedia-projekten finns i våra riktlinjer för datalagring.

Wikimedias filialer

Wikimedias dotterbolag (till exempel chapters) är oberoende organisationer, som ibland utför egna insamlingsinsatser. Även om vissa dotterbolag kan ge en del av de medel som de samlar in till WMF, är WMF inte inblandad i bearbetningen av donationer till dessa organisationer. Wikimedias dotterbolag har olika sekretesspolicyer och metoder beroende på lokala lagkrav och andra överväganden. Denna policy omfattar inte uttryckligen donationer gjorda till dem.

Ändringar i denna integritetspolicy för bidragsgivare

Det kan ibland bli nödvändigt att göra ändringar i denna policy för att på korrekt sätt återspegla våra rutiner för insamling och avslöjande av uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att göra det och vi kommer att tillhandahålla meddelanden om sådana ändringar på rimligt sätt och inom rimlig tid. Vi rekommenderar att du läser den senaste versionen av vår integritetspolicy för bidragsgivare med jämna mellanrum.

Din fortsatta användning av Wikimedia Fundraising Services efter att någon senare version av denna sekretesspolicy träder i kraft utgör godkännande av den versionen av sekretesspolicyn för donatorer från din sida.

Kontakta oss

WMF värdesätter vad våra donatorer har att säga om våra tjänster och våra policyer. Om du har frågor eller förslag om denna policy, eller den information som samlas in enligt sekretesspolicyn, vill vi höra från dig. Se vår kontaktsida för information om hur du kommer i kontakt. För mer information om den sekretesspraxis som styr Wikimediaprojekten, läs vår huvudsakliga sekretesspolicy.

Beroende på din jurisdiktion kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet för ditt land eller region.

Denna sekretesspolicy för donatorer trädde i kraft den 15 april 2019 Tidigare versioner finns tillgängliga på:

Sekretesspolicy för donatorer (Februari 2017)

Integritetspolicy för bidragsgivare (september 2011)

Integritetspolicy för bidragsgivare (juli 2011)

Integritetspolicy för bidragsgivare (2009)

Observera att om det förekommer skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av denna integritetspolicy för bidragsgivare och en översättning, har den engelska originalversionen företräde.

Integritetsrelaterade sidor