מדיניות איסור על השתתפות באירוע

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Event Ban policy and the translation is 73% complete.
Outdated translations are marked like this.

מדיניות איסור על השתתפות באירוע היא שורה של הנחיות והליכים הנוגעים לזיהוי ולטיפול באנשים שנאסר עליהם להשתתף באירועים הנתמכים או ממומנים על-ידי קרן ויקימדיה (WMF). זאת במטרה לשמור על שלומם של המשתתפים מבחינה גופנית ונפשית. המדיניות וההליכים המוצעים הנגזרים ממנה נועדו ליישום באירועים פנים-אל-פנים המתקיימים במרחב הממשי.

עקרונות ליבה

אנחנו מחויבים להעצמת כל חברי קהילת ויקימדיה, ללא הבדל מגדר, זהות מגדרית וביטויהּ, מין, נטייה מינית, מוגבלות, מראה גופני, גזע, מוצא אתני, לאום, גיל, השתייכות פוליטית, דת או מעמד בקהילה, כך שיוכלו ליהנות מחוויה חיובית ובונה באמצעות השתתפותם באירועים פנים-אל-פנים. אנחנו משקיעים את מיטב מאמצינו כדי ליצור סביבה ממשית בטוחה, שבה יוכלו המשתתפים עצמם להיפגש, לתקשר, ללמוד ולשתף פעולה למען יצירת גישה חופשית לכל אדם אל מכלול הידע האנושי.

מטרה והיקף

מטרת התהליך היא להבטיח את קיומם של הנחיות מסודרות שיסייעו בשמירת בטיחותם הגופנית והנפשית של משתתפי האירועים בתנאים שבהם אדם שנאסרה עליו ההשתתפות באירועים הנתמכים או ממומנים על-ידי קרן ויקימדיה ינסה להגיע אליהם. ההיקף כולל את השלבים מתכנון האירוע, עבור בזמן האירוע עצמו וכלה בזמן מיד אחרי סיום האירוע.

ההליכים הנגזרים מהמדיניות מתאימים ליישום במקרים שבהם יש איסור המגביל אנשים מסוימים (במפורש או במשתמע) מלהגיע לאירוע לא-מקוון הנתמך או ממומן על-ידי קרן ויקימדיה - ובמקרים מסוימים ישויות הקשורות אליה (שותפות או מסונפות לתנועה וכדומה), או מלהשתתף בו. המונח "אירוע" במדיניות זו משמש רק לאירועים שמארגנת קרן ויקימדיה, ולפיכך הוא אינו כולל אירועים שאינם נתמכים או ממומנים על-ידי קרן ויקימדיה, או, במקרים מסוימים, ישויות הקשורות בה.

מהו איסור על השתתפות באירוע?

כל המשתתפים באירוע אמורים לנהוג על-פי הכללים הרלוונטיים להתנהגות בציבור, כמו גם על-פי מדיניות הסביבה הידידותית של האירוע המסוים. הרוב המכריע של ההתקשרויות המתועדות בפרויקטים של ויקימדיה או באירועים פנים-אל-פנים הוא אכן חיובי. עם זאת, נסיבות יוצאות דופן (כגון הטרדות חוזרות ונשנות או התנהגות הפוגעת באמון ובבטיחות של המתנדבים ושל המשתמשים שלנו) עלולות להביא לאיסור על אנשים מסוימים מלהשתתף באירוע. איסורים כאלה אפשר שיוטלו על-ידי הקהילות עצמן, על-ידי ארגונים מסונפים או על-ידי קרן ויקימדיה, והם עשויים לכלול קשת רחבה של פעילויות, בכלל זה (אך לא מוגבל לכך): עריכת תוכן של פרויקט, השתתפות באירוע פנים-אל-פנים ועוד.

שימוש מחדש

למען יצירת סביבה ממשית מסבירת-פנים לקהילת ויקימדיה, אנו מעודדים את אגודות ויקימדיה המקומיות, את הפרויקטים, את קבוצות המשתמשים ואת הארגונים המסונפים לאמץ את המדיניות הזאת ולהכניס בה התאמות כאשר הם עורכים אירועים פנים-אל-פנים.

אנשים שהוטל עליהם איסור

תורמי תוכן אשר נחסמו באופן פנימי או פומבי על-ידי קרן ויקימדיה, על-פי מדיניות החסימה הגלובלית של קרן ויקימדיה, מנועים אוטומטית מהגעה אל אירועים פנים-אל-פנים הנתמכים או ממומנים על-ידי קרן ויקימדיה. תורמי תוכן אשר נחסמו באופן גלובלי על-ידי קהילות ויקימדיה, או שנאסר עליהם להשתתף באירועים מקומיים על-ידי קבוצה מסונפת מקומית, עשויים גם כן להיות מנועים ולהיכלל ברשימה הגלובלית - כל מקרה כזה ייבחן לגופו.

איסורים על השתתפות באירועים שמטילה קרן ויקימדיה כפופים לקריטריונים שונים מאלה שקובעים ומקיימים ארגונים הקשורים בתנועה, אבל הם נועדו להשלים אותם. אנשים שהוטל עליהם איסור להגיע לאירועים מקומיים אינם מנועים אוטומטית מלהגיע לכל האירועים הגלובליים. עם זאת, הימשכות ההתנהגות הבלתי-הולמת מצד אותו אדם, עשויה להוות משקל בהחלטת קרן ויקימדיה להרחיב את האיסור.

פרטים על אנשים שהוטל עליהם איסור מפורש או משתמע מהשתתפות באירועים, אפשר שיועברו לעיונם של צוותים או אנשים בעלי תפקיד רלוונטי בתוך הצוות המארגן את האירוע או האחראי על בטיחות הסביבה, בכפוף למדיניות זאת.

פרטים ומידע נוסף בנוגע לאנשים שנאסרה עליהם השתתפות באירועים בכפוף למדיניות זאת, אפשר למצוא ברשימת האנשים המנועים בתוך הליך הטלת איסור.

תפקידים ואחריות

צוות התמיכה והבטיחות (Support & Safety team, SuSa) ישמש צינור תקשורת ומוקד קבלת החלטות בין קרן ויקימדיה למיזמי ויקימדיה, על-פי מדיניות זו. משימותיו כוללות חקירה מיד עם קבלת הודעה המביעה חשש בנוגע לאדם מסוים, קביעת איסור על השתתפות באירוע, יצירת תקשורת עם כל הגורמים המושפעים מההחלטה ותמיכה בצוות המארגנים של האירוע בבואם לאכוף את המדיניות.

צוות המארגנים של האירוע אחראי לכל ההיבטים הקשורים בארגון האירוע (הקמה, הליך הרישום, בחירת המקום, ניהול האירוע וכו'). משימותיו של צוות המארגנים כוללות הבטחת הגדרתם וקיומם של אמצעים מתאימים לשם שמירת בטיחותם של המשתתפים באירוע פנים-אל-פנים, וביצוע כל פעולה שנראית הכרחית כדי לאכוף איסורים על השתתפות באירוע, לפי מדיניות זו.

רשימה מקיפה יותר של תחומי אחריות, לפי מדיניות זו, אפשר למצוא בפסקה תפקידים ותחומי אחריות בדף הליך הטלת איסור.

הודעה על הטלת איסורים

אנשים שנאסר עליהם להשתתף באירועים לפי מדיניות זו יקבלו הודעה בכתב (בין אם באמצעי אלקטרוני או בהודעה כתובה על נייר). צוות התמיכה והבטיחות יפיק את ההודעות על איסור השתתפות באירועים באמצעות תקשורת אלקטרונית אם הדבר אפשרי. אם כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית אינה ידועה, ואם אי-אפשר למוצאה באמצעים סבירים, ינסה צוות התמיכה והבטיחות ליצור תקשורת עם האדם בדרכים העומדות לרשותו, כגון באמצעות כתובתו הממשית או דף המשתמש שלו במערכת ויקי.

אנשים שהשתתפותם נאסרה מלכתחילה באופן אישי, באירוע עצמו, יקבלו העתק כתוב על נייר של הודעת האיסור מחבר ועדת התמיכה והבטיחות הנמצא במקום, או מחבר בצוות המארגנים שהונחה לעשות כן. כמו בכל מקרה של תקשורת עם אדם שנאסרה השתתפותו, גם במקרה זה יש לנהל את התקשורת בנוכחות שניים - אדם שינהל את השיחה ואדם נוסף שישמש עֵד. אם הדבר אפשרי, יש לשמור אצל ועדת התמיכה והבטיחות העתק חתום בידי האדם שהשתתפותו נאסרה כהוכחה שהוא קיבל העתק של ההודעה. אם האדם מסרב לחתום, אין ללחוץ עליו ויש לציין זאת על-גבי העתק ההודעה.

ארגונים המסונפים לתנועה המטילים איסורים על השתתפות באירועים מקומיים צריכים לדווח על האיסורים האלה באופן פנימי וגם לאדם שהשתתפותו נאסרה באמצעי התקשורת שהם קבעו לעצמם. טוב יעשו אם יודיעו על האיסורים לקרן ויקימדיה כדי שתוכל לתעד אותם או לשם המשך חקירה אם הדבר יידרש. הקרן יכולה לעזור בקביעת דרכי התקשורת המיטביים, בעת הצורך.

הודעה על איסור השתתפות באירועים תינתן פעם אחת ותהא תקפה אוטומטית לכל אירוע בעתיד. אנשים שקיבלו הודעה בעבר על חסימה גלובלית או איסור דומה בהיקף גדול, שחל ממילא על השתתפות באירועים, לא יקבלו הודעה נפרדת על איסור השתתפות באירוע.

תקשורת עם צוות המארגנים של האירוע

בטרם הצטרפותה לארגון של אירוע במקום מסוים, באחריותה של קרן ויקימדיה לבקש מצוות המארגנים המקומי רשימה של אנשים שנאסרה עליהם ההשתתפות באירועים מקומיים. נוסף לכך תוודא קרן ויקימדיה שצוות המארגנים יקבל מידע הולם לגבי איסורי השתתפות שהטילה קרן ויקימדיה. היוזמה והניהול של העברת המידע ייעשו בידי צוות התמיכה והבטיחות, בשם קרן ויקימדיה, או בידי הצוות של קרן ויקימדיה הקשור ביותר לאירוע המסוים (למשל, צוות המענקים, צוות ויקימניה או צוות האירועים הטכניים). גילוי הסיבות לכל איסור מסוים ייעשה רק בידי צוות התמיכה והבטיחות ועל-פי שיקול דעתו, ורק במידה הנחוצה לשם יישומה של המדיניות הזאת.

בהיותו של המידע המועבר רגיש מטבעו, תקשורת חיצונית זו תחל רק עם קבלת העתק חתום של הסכם שמירת סודיות (NDA) של קרן ויקימדיה שיגיש צוות המארגנים של האירוע. פרטים נוספים על ההליך אפשר למצוא בפסקה תקשורת עם צוות המארגנים של הדף הליך הטלת איסור.

התארגנות

התארגנות מראש חשובה מאוד לשם טיפול באדם שנאסרה עליו השתתפות באירוע, לפני האירוע או במהלכו. כדי להגביר ככל האפשר את יעילות התהליך, ראש צוות המארגנים צריך להבטיח היערכות מוקדמת ונקיטת כל אמצעי המנע לפני האירוע. צעדי מנע כאלה יכולים לכלול (אך אינם מוגבלים לכך) התארגנות הולמת של צוות המארגנים לשם טיפול בדיווחים על כניסה בכוח מתוכננת או בלתי-מתוכננת, תוכניות לטיפול באירועים מסלימים, שרשרת פיקוד מתוכננת מראש, קביעת נקודות תקשורת, הערכת סיכונים, תקשורת עם קרן ויקימדיה ועם בעלי תפקידים רשמיים במקום האירוע. פירוט הצעדים בהכנה לאירוע נמצא בפסקה התארגנות בדף הליך הטלת איסור .

זיהוי אדם שהוטל עליו איסור השתתפות

הטלת איסור השתתפות באירוע על אדם לא תרתיע אותו בהכרח מהגעה לאירוע בגופו או מניסיון להגיע. ניסיונות כאלה אפשר לזהות מראש, או במהלך האירוע, בדרכים שונות המוצעות בפסקה זיהוי אדם שנאסרה עליו השתתפות בדף הליך הטלת איסור.

הגעה לאירוע למרות איסור השתתפות היא צורה של הטרדה. פעולות כאלה עשויות להביא לסילוק מידי מהאירוע ולעיצומים נוספים, בכלל זה (אך לא מוגבל לכך) הרחבת איסור מקומי או חסימה גלובלית במערכת ויקי. כיוון שכך, קרן ויקימדיה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסה מכל משתתף שהפר את המדיניות הזו או מדיניות אחרת, או לבטל זכות כניסה שניתנה לו בעבר, בלי להחזיר את הוצאותיו, על-פי שיקול דעתה הבלבדי של קרן ויקימדיה.

טיפול באדם שנאסרה השתתפותו

על צוות המארגנים לעשות כל מאמץ בזמן תכנון האירוע כדי למנוע מאנשים שנאסרה השתתפותם מלהגיע לאירוע של מפגש פנים-אל-פנים. אם אדם כזה מצליח בכל זאת להגיע בגופו לאירוע, יש להבטיח את סילוקו משטח האירוע באופן בטוח ויש לדווח לכל הרשויות הרלוונטיות. יש להציע תמיכה לכל מי שנפגע מהאדם שהשתתפותו נאסרה, אם תמיכה כזאת נחוצה. פירוט הצעדים של מהלך כזה נמצא בפסקה טיפול באדם שנאסרה השתתפותו בדף הליך הטלת איסור.

בדיקה לאחר האירוע

כדי להבטיח שכל הפעולות האפשריות ננקטו, וכל הנדרש נעשה, וכדי לזהות תחומים לשיפור, יש לערוך בדיקה לאחר מעשה בעקבות דיווחים על אנשים שנאסרה השתתפותם שניסו או הצליחו להגיע לאירועים. צוות המארגנים יכול לערוך בדיקה כזאת במשותף עם צוות התמיכה והבטיחות.