Help:Table/eu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
< Help:Table(Redirected from Help:Taulak)
Jump to navigation Jump to search
Laguntza:

- Sarrera berriak


Proba orria


Orri honek wiki-taulak nola sortu ditzakezun azaltzen dizu. Taula luzeetarako eta formatu konpexudunetarako lagungarri izango da programa biurtzaile bat.

Barra-bertikalarekin taulak nola sortu[edit]

Nahiz eta HTML taula sintaxiak ere balio, wiki-kode berezi hau modu laburrago bat bezala erabili daiteke. HTML taula kodearekin lan egiten ohituta bazaude errazago izango da barra-bertikal kodea ulertzeko. Honela hasten da:

 • Taula ososa giltza eta barra-bertikal batek mugatuta dago. Erabili {| taulari hasiera emateko, eta |} bukaeran. Bakoitza aparteko lerro batean joan behar da:
{|
 taularen kodea hemen doa
|}
 • Taulari izenburua jartzea aukeran duzu. Txertatu lerro bat barra-bertikal batekin eta gehiketaren ikurrarekin (|+) eta ondoren izenburua:
{|
|+ izenburua
 taularen kodea hemen doa
|}
 • Lerro berri bat gehitzeko taulan, barra-bertikala eta gidoia jarri aparteko lerro batean (|-). Taulako lerro horretako gelasken kodea hurrengo lerroan joango da:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
 gelaskaren kodea hemen doa
|-
 hurrengo lerroko gelaskaren kodea hemen doa
|}
 • Taulako gelaska bakoitzaren kodea barra-bertikal batekin hasi:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
| gelaskaren kodea hemen doa
|-
| hurrengo lerroko gelaskaren kodea hemen doa
| aurrekoaren lerro berdinean joango den gelaskaren kodea hemen doa
|}
 • Lerro bereko gelaskak lerro eta barra-bertikal berrien bitartez banandu daitezke edo barra-bertikal bikoitza (||) erabiliz. Bietan emaitza berdina da:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
|1 gelaska || 2 gelaska || 3 gelaska
|-
|A gelaska
|B gelaska
|C gelaska
|}
 • Zutabe bakoitzeko goi-buruak biltzen dituen lerroa honela desberdindu dezakegu: ! erabiliz | ordez eta !! erabiliz || ordez. Goi-buru gelaskek, gainontzeko gelaskekiko desberdinak izaten dira itxura aldetik, arakatzailearen arabera. Sarritan, testuak letra lodiz eta erdian kokaturik azaltzen dira:
{|
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goi-burua 1 !! Zutabeko goi-burua 2 !! Zutabeko goi-burua 3
|-
| 1 gelaska || 2 gelaska || 3 gelaska
|-
| A gelaska
| B gelaska
| C gelaska
|}
 • Lerro bateko lehen gelaska lerroko goi-burua bezala nabarmentzen da ! erabiltzen badugu | ordez eta ondorengo gelasken datuak lerro berri batean hasiz:
{|
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goi-burua 1 !! Zutabeko goi-burua 2 !! Zutabeko goi-burua 3
|-
! Lerroko goi-burua 1 
| 2 gelaska || 3 gelaska
|-
! Lerroko goi-burua A 
| B gelaska
| C gelaska
|}
 • Aukerako parametroek gelaska, lerro edo taula ososan eragin dezakete. Adibidez, ertz jakin bat jarri ahal diogu:
{| border="1"
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goi-burua 1 !! Zutabeko goi-burua 2 !! Zutabeko goi-burua 3
|-
! Lerroko goi-burua 1
| 2 gelaska || 3 gelaska
|-
! Lerroko goi-burua A
| B gelaska
| C gelaska
|}

Eta taularen emaitza honako hau izango litzateke:

Taularen izenburua
Zutabeko goi-burua 1 Zutabeko goi-burua 2 Zutabeko goi-burua 3
Lerroko goi-burua 1 2 gelaska 3 gelaska
Lerroko goi-burua A B gelaska C gelaska


Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors