Jump to content

Стратегія/Рух Вікімедіа/2018-20/Робочі групи/Різноманіття/Рекомендації/Скорочено

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 1/Diversity/Nutshell and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Домовленість щодо Кодексу поведінки

Що усі зацікавлені сторони/учасники будь-якої й усіх діяльностей будуть зобов'язані підписати угоду про дотримання кодексу поведінки.

Численні дослідження (див. Опитування щодо переслідувань 2015, Консультацію щодо переслідувань 2015, Семінар щодо переслідувань та Консультацію щодо Політики дружнього простору 2019) упродовж тривалого часу вказують на проблеми з нездоровою поведінкою й існування переслідувань (harassment) у русі. Маргіналізовані суспільством групи часто особливо виключаються через непотрапляння до владних структур. Навіть ті, хто діє з добрими намірами, можуть відчужувати інших строгим дотриманням правил та політик.

Якщо справді рух має стати «невід'ємною інфраструктурою в екосистемі вільних знань», то урізноманітнення є критичним. Ми продовжуємо ризикувати відчуженням інших, затишенням відмінних голосів і створенням напруги без чіткої політики, яка скаже людям, які дії є (а які не є) прийнятними, визначить, хто і як має повідомляти про порушення, та чітко визначить, які дії мають бути вчинені у разі порушення кодексу. Наявні вимоги до поведінки в Умовах використання та Стратегічний напрямок 2017 мають бути інтегровані у фінальний кодекс і має бути визначено, що будь-яка зацікавлена сторона, що вже має кодекс поведінки, мусить повністю відповідати цьому парасольковому кодексу, запропонованому тут.

Обчислення метрик різноманітності контенту та настанови

Що усі спільноти та зацікавлені сторони зможуть мати доступ і отримувати статистику, інструменти та настанови щодо поточної різноманітності контенту. Це має направити та допомогти покрити недопредставлені концепції та точки зору, серед іншого пов'язані з гендером, країнами, LGBT+, культурою, історично маргіналізованими спільнотами тощо.

Ми припускаємо, що можливо визначити концепції/точки зору, що вже представлені, щоб ми могли оцінити прогалини та їх заповнення на 1) концептуальному рівні, 2) на рівні точок зору у всіх проектах Вікімедіа. Ми хочемо уникнути маргіналізації у контенті будь-яких окремих груп, через виявлення (1) рівня представленості певних концепції у кожній мовній версії та, коли це знання є локальним для мови, (2) рівня поширення у решті мовних версій.

Ця рекомендація співвідноситься з проектом Обсерваторія культурного різноманіття. Таким чином, вона може покладатися на його структуру та будову кодексу. Це може розширити проект та навіть усунути з нього частину «культурне» для розширення роботи над іншими типами різноманіття.

Це стосується трьох тематичних цілей:

 1. укласти мапу поточних галузей різноманіття та прогалин різноманіття в русі, а також проектів, що працюють над заповненням цих прогалин;
 2. знаходження шляхів підвищення обізнаності про привілеї та подолати пов'язані культурні, інституційні, технологічні та поведінкові бар'єри задля інклюзії та справедливості знань;
 3. знаходження шляхів включити голоси, яких бракує, та заповнити прогалини у контенті, залученні та користувачах (мова йде як про доступ, так і про внесок).

Цифровізація та пріоритизація ресурсів для маргіналізованих груп

Пріоритизувати ресурси з метою підвищити різноманіття через ініціативи цифровізації, як усні, так і текстові. Через доступність фінансування такої роботи, і великомасштабні (комерційні/інституційні партнерства), і маломасштабні (ініціативи редакторів) проекти могли б зробити внесок до збільшення кількості джерел вільних знань.

Щоб досягти цілі перетворення на «невід'ємну інфраструктуру в екосистемі вільних знань», необхідно зосередити увагу на тому, як Фонд Вікімедіа та зацікавлені сторони руху можуть покращити доступ до ресурсних матеріалів тих, хто є ціллю зусиль щодо різноманіття, і загалом пропагувати різноманіття як актив.

Різноманіття (широкий спектр характеристик, включно з, але не обмежуючись, віком, особливими потребами, етнічною приналежністю, гендером, расою, сексуальною орієнтацією, соціальним походженням/класом) приносить збалансовані точки зору та розширює можливості для досліджень та навчання. Але це має бути щось більше, ніж просто люди, залучені до охоплення своїх робіт, своєї історії, своїх систем знань. Оскільки традиційно маргіналізовані групи зазвичай економічно непривілейовані, ця рекомендація особливо звертається до збереження записів та удоступнення їх для читання, дослідників та редакторів. Ініціативи оцифрування повинні визнавати, що деякі теми є культурно чутливими, і просто те, що інформація може бути оцифрована, ще не означає, що зробити це буде найкращим рішенням.

Передбачається, що зміна створить ширшу базу джерел для фасилітації стипендій, а також редагування. Зосереджуючись на оцифруванні довідкових матеріалів (у жіночих чи гендерних архівах, програмах етнічних студій чи організацій людей з інвалідністю тощо), можна отримати більше можливостей для включення більш різноманітних знань.

Прийняття квот для усіх керівних органів

Що мають бути прийняті квоти 40:40:20 для усіх керівних органів Фонду Вікімедіа та його зацікавлених сторін, де 40% мають бути жінки, 40% чоловіки та решта 20% мають представляти інші різноманітні спільноти (не залежно від того, чоловіки це чи жінки, 20%, що залишаються, мають включати членів спільноти різних вікових груп, з інвалідністю, різних мовних груп, з корінних спільнот, LGBT-спільноти, різних расових та етнічних спільнот, різного соціально-економічного рівня тощо).

На сьогодні, будь-які три особи можуть сформувати групу користувачів і немає жодних застережень щодо різноманітності, які були б обов'язковими для афіліатів чи позицій адміністраторів/лідерів проектів. Ця пропозиція вимагатиме, щоб нерівності гендеру та різноманіття враховувались і далі. Зацікавлені сторони, що хочуть отримати грантове фінансування від Фонду Вікімедіа, повинні підтвердити свою відповідність політиці, щоб забезпечити отримання фінансування. (може вимагати зміни грантових угод).

Визначення бар'єрів редагування Вікіпедії та різноманіття спільноти

Визначити та шукати індикатори, пов'язані з різними бар'єрами редагування у проектах Вікімедіа та представлення знань у різних групах різноманіття (наприклад, жінки, географічні, маргіналізовані групи тощо), та зберігати їх в одному місці, де до них можна звернутися (наприклад, як властивості/значення у Вікіданих, на які можна послатися з інших проектів зацікавлених сторін).

Ми знаємо про різні типи бар'єрів, але досі ми не знаємо, які спільноти/контексти ними зачеплені і якою мірою (це пов'язано з «подоланням пов'язаних культурних, інституційних, технологічних та поведінкових бар'єрів до інклюзії та справедливості знань»).

Географічне розташування, соціально-економічний статус, доступ до технології та формалізоване академічне навчання можуть бути бар'єрами до включення. Якого роду технологічну підтримку та системи можна розробити, щоб допомогти закрити прогалини і надати слово більш різноманітним групам суспільства?

Чим більше ми знаємо про різні бар'єри та способи їх подолання, тим більше ми зможемо відтворювати ті, які працюють.

Впровадження параметризованих сторінок користувачів для вимірювання і заохочення різноманітності у спільноті

Що сторінки користувачів не є простим текстом, а містять параметризовані самостійно заповнені характеристики та ролі, так щоб

 1. ми могли робити дослідження з оцінки різноманітності типів користувачів та стимулювати її, та
 2. редактори могли легше шукати інших користувачів для співпраці залежно від їхніх ролей та близькості.

У Вікіпедії ідентичність у спільноті розвивається залежно від того, як користувачі отримують прапорці, який тип роботи вони виконують і яку соціальну активність провадять. Розвинена сторінка користувача пов'язана із утриманням редактора теж.

Ми припускаємо, що процеси з підказками після реєстрації чи будь-коли. коли редактор готовий, допоможуть самопрезентації та самовираженню більше, ніж поточні юзербокси. Сюди можуть входити як персональні, так і завданнєві характеристики: стать, вік, технічні навички, національність, підтримка lgbti, спеціалізація за темами, за вікізвичками тощо.

Ми очікуємо зростання процесу соціалізації упродовж першого періоду часу після реєстрації, що допоможе і поновленню спільноти, і розширенню бази спільноти.

І що найважливіше, як тільки це буде впроваджено, ми пропонуємо, щоб користувачів можна було знайти через пошук за їхніми тематичними інтересами чи особистими характеристиками, якщо вони цього хочуть. Це стимулюватиме взаємодію між ядром та периферією редакторів у спільноті.

Впровадження омбудсмена — посередника між спільнотою та ФВМ

Щоб попередити зрив комунікації між Фондом Вікімедіа та зацікавленими сторонами, ми пропонуємо, щоб була створена рада омбудсмена чи посередників між спільнотою та Фондом Вікімедіа для фасилітації потоку інформації між зацікавленими сторонами.

Кожна зацікавлена сторона матиме можливість обрати омбудсмена та замісника, що увійдуть у цей орган. Кандидати мають мати високу довіру у членів спільноти, але в ідеалі, також не займати одночасно інші позиції впливу, оскільки має бути забезпечений їхній нейтралітет. Фонд Вікімедіа буде ветувати кандидатів та обирати як основну особу, так і замісника, котрий виконуватиме ці обов'язки, лише якщо основний омбудсмен недоступний або є частиною потенційного конфлікту. Обов'язком омбудсмена є служити каналом інформації між спільнотами та Фондом Вікімедіа, а також між Фондом Вікімедіа та спільнотами. Головною роллю є підтримка розвитку відповідних вирішень, гармонізація взаємодій між Фондом Вікімедіа та зацікавленими сторонами.

Це додання позиції, яка може усунути незадоволення і затримки в комунікації, що часто ведуть до ескалації рішень щодо політик і процесів імплементації. Це насамперед спільнотна роль, що зосереджується не на контенті, а на комунікації. щоб покращити здоров'я і різноманітність спільноти.

Диверсифікація розподілу ресурсів задля забезпечення різноманіття у міжнародній співпраці

Ми пропонуємо зміну структури розподілу ресурсів задля забезпечення різноманіття і полегшення бюрократичної обробки.

Ресурси, що надаються проектам з різноманіття, мають періодично переглядатися, і є потреба у структурі, що займалася б наглядом. Ресурсами можуть багато речей: обладнання, робочий час, брендована продукція, пожертвування в натуральній формі тощо, але у цій рекомендації мова йде про грошові ресурси. Ця рекомендація стосується того, як ресурси розподіляються між національними кондорами, а не кількості розподілених ресурсів.

Маючи багато зацікавлених сторін по всьому світу, у тому числі нових, рух Вікімедіа потребує децентралізованих адміністративних структур розподілу ресурсів. Це може допомогти зростанню місцевих спільнот, оскільки, як ми припускаємо, канали комунікації будуть більш плавними і процеси можна буде легше автоматизувати.

Модифікація Умов використання — Ліцензійної політики

Рекомендація — разом з Робочою групою зі здоров'я спільноти

Що Умови використання та ліцензійні вимоги, передбачені там, будуть модифіковані для кращого врахування здоров'я спільноти, виховання цілей різноманіття, закладених у ставанні «невід'ємною частиною інфраструктури в екосистемі вільних знань», та вживання заходів щодо системних упереджень у політиках Фонду та пов'язаних проектів.

Не зважаючи на численні внутрішні та зовнішні дослідження та звіти про відгуки спільноти за всі роки (Звіт про гендерну справедливість 2018, Schellekensa, Holstegeb and Yasseri 2019, Ford and Wajcman 2017, Adams, Brückner and Naslund 2019), зміна загальних політик рідко стається у проектах Вікімедіа. Численні дослідження визначити, що наявні на сьогодні політики руху не лише відображають системні упередження, а й погіршують упередження щодо маргіналізованих спільнот, по суті, реколонізуючи та гноблячи різноманітні знання. (ibid)

По-перше, природна волонтерських проектів Вікімедіа дозволяє як тренованим, так і нетренованим (ненавченим) волонтерам «виконувати критичну функцію створення та просування політик в окремих версіях проектів». По-друге, Фонд Вікімедіа відводить собі обмежену роль «розміщення контенту та моніторингу політик». Обидва ці моменти заклали середовище для проектів Вікімедіа, у якому більшість редакторів, які налітають на сторінку (не обов'язково більшість редакторів), контролюють визначення і впровадження політик. Навіть якщо впровадження є згубним для груп меншості і ширшої інклюзії знань.

Наявні Умови використання зазначають, що загалом Фонд Вікімедіа не здійснює внеску, моніторингу чи вилучення контенту. Винятком можуть бути порушення політик в Умовах використання або юридична невідповідність положенням DMCA. На сьогодні, Умови використання нічого не говорять про випадки, коли політики не працюють на поширення «бачення Вікімедіа світу, у якому кожна людина має вільний доступ до використання і поширення суми усіх знань». Це означає, що редакторський контроль перебуває в руках редакторів, які створюють і підтримують контент. Першочергова роль Фонду Вікімедіа — розміщувати цей контент. Однак другочергова роль, яка не описана у поточній версії Умов використання, це тісна співпраця із зацікавленими сторонами щодо визначення недоліків у поточних процесах та механізмах впливу з метою допомоги в розробці відповідних вирішень. Умови використання мають бути модифіковані з урахуванням того, що «Фонд розглядає свою відповідальність у тому, щоб працювати над довготерміновим здоров'ям усіх проектів Вікімедіа», як це було обговорено раніше Командою довіри та безпеки.

Ми пропонуємо модифікувати Умови використання для того, щоб підкреслити цю думку для усіх зацікавлених сторін, і щоб внести цю загальну політику, натхнену стратегією руху. Конкретні розглянуті напрямки політик переважно стосуються аспектів, що мають бути врегульовані, такі як конфлікти між користувачами, системні упередження та контент.

Створення Wikioral, проекту із голосовими записами

Проект Вікімедіа, що має на меті збирання голосових записів волонтерами на підтримку контенту інших проектів (розділів і цілих статей), мов, які підлягають різному ступеню усного використання, а також незрячих користувачів.

Наслідком цієї рекомендації є новий проект Вікімедіа для кожної мови, що міститиме голосові записи контенту з Вікіпедії і Вікіданих (також Вікісловника), а також оригінальний контент. Він буде доповнювати решту проектів (для тих мов, які мають Вікіпедію) і буде єдиним місцем знань для усних мов. Оригінальний матеріал, не пов'язаний з наявним контентом, наприклад, інтерв'ю, також можна буде завантажувати.

Ми уявляємо статтю у Wikioral пов'язаною з елементом Вікіданих і такою, що містить колекцію записів, які дописувачі можуть вивантажувати. Подібно до Вікіданих, ми можемо розуміти кожне редагування як триплет «назва статті — назва запису голосу/опис контенту — запис голосу». Також можна збирати додаткові параметри для кожного запису (дата запису, діалект тощо).

Започаткування Новин різноманіття

Створити щомісячну розсилку новин, у якій поширювати будь-які новини, що стосуються проектів з різноманіття, інструментів, досліджень та досвідів спільнот — щодо будь-якого типу різноманіття, як за темою (гендер, культура, географія тощо), так і за масштабом (контент, спільнота, управління).

Контент розсилки новин поділятиметься на такі теми:

 • історії (групи користувачів, спільноти, Вікімедіа та світ)
 • дайджести та аналіз досліджень
 • нові інструменти та оновлення статистики
 • рекомендації та пропозиції цілей
 • партнерства (руйнування бар'єрів)
 • звіти з подій, пов'язаних з різноманіттям

Як приклад контенту, який можна включити у новинну розсилку, наводимо таке повідомлення:

«Для тих із вас, хто цікавиться малими Вікіпедіями та мовами корінних народів, вийшла нова наукова стаття за співавторства @kallmane. Більше інформації про Вікіпедію мовою атікамек та залучення Вікімедіа Канада: Atikamekw knowledge, culture and language in Wikimedia projects».

Розвивати різні політики значущості та надійних джерел

Наші політики щодо того, що означає значущість та що має вважатися надійними джерелами, написані переважно з думкою про номінантні культури/спільноти/мови, тому що пов'язані з писемною культурою. Часто контент про недопредставлені культури розглядається як незначущий, тому що 1) бракує надійних відсилань у домінантній культурі або 2) джерела розглядаються як нерелевантні чи ненейтральні. Певною мірою, це нелогічно, оскільки кожна культурна група має власні традиції та стандарти. Члени кожної культури мають джерела підхожих матеріалів, що репрезентують їхню культурну ідентичність, і вони мають бути нашими орієнтирами, а не західно/європоцентрични погляд на посилання на джерела.

Треба більше освічувати спільноти та зацікавлені сторони та мати чіткіші політитики щодо множинності мови та культури. Разом з партнерами, які можуть розвивати і мапувати прогалини контенту, треба утворювати партнерства з групами та організаціями, що можуть визначити найбільш надійні типи посилання для заповнення цих прогалин.

Політики повинні мати глобальний фокус та визнавати, що стандарти документації відрізняються у різних місцях. Перевизначення надійних джерел у такий спосіб, який враховує контекст того, ким є суб'єкт, який матеріал доступний, коли він з'явився і де це сталося, визнає реальність того, що джерела можуть відрізнятися. Наприклад, якщо особа належить до етнічної меншини і проживала у 18 столітті, то джерела, у яких ідеться про домінантну культуру, навряд чи містять матеріал про цю меншину. Натомість, джерелами інформації будуть надійні матеріали, у яких ідеться саме про цю групу, можливо, етнічні газети, журнали, артефакти, архіви, наративи тощо.

Використання інклюзивної мови у статутах, політиках та комунікації зацікавлених сторін

Використовувати інклюзивну мову у всіх писаних статутах, політиках та комунікаційній роботі у всьому нашому русі. Рух Вікімедіа глобальний, і побудований на баченні досягнення кожної окремої людини і роботи над стратегічною ціллю справедливих знань для всіх. Зацікавлені сторони руху Вікімедіа мають використовувати мову, що підтримує різноманіття та інклюзію усіх голосів.

Відданість різноманіттю також має проявляти себе в управлінських структурах організацій нашого руху та в мові, яку ми використовуємо. Комунікація онлайн та офлайн (політики і настанови, оголошення, кнайпи, соціальні мережі, дописи в блозі, прес-релізи) мають бути виконані у стилі, що уникає стереотипів та упереджень. Поки афіліати руху мають лише дуже обмежений вплив на правила та структури проектів Вікімедіа, однією з речей, які ми можемо контролювати, це влаштування наших організацій, і тут ми маємо прагнути подавати приклад.

Статути афіліатів Вікімедіа мають бути розроблені настільки інклюзивними та антидискримінаційними, наскільки це можливо (у місцевому юридичному контексті). Це можна забезпечити адекватними моделями консультування на ранніх етапах розвитку афіліата. Це також важливо у плані політик дружнього простору: щоб вони були ефективними, необхідно забезпечити, що статути та політики дружнього простору не протирічать одне одному.

Правління афіліатів Вікімедіа та оплачувані працівники мають за замовчуванням також стати інклюзивними та різноманітними (за гендером, етнічною приналежністю, фізичними спроможностями тощо) якнайшвидше, згідно зі своїми процесами організаційного розвитку. Це можна заохотити через зміну статутів, як згадано вище.