Jump to content

User:Siddasute

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from User:Veena.manikprabhu)

ವೈಕಿ ಬರೆಯಲು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.

Have benefitted by Wiki, Wish to contribute to Wiki, what I know.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿವೆರೆಗೆ ಇರ್ದ ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದೊಳ್