WiR at City Library, GLAM Macedonia, Diary 2018

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

GLAM Macedonia is sending user Gordi as Wikipedian in Residence in The City Library "Braka Miladinovci" - Skopje in 2018.

View the usage of the uploaded files with those tools: GLAMorous tool and GLAMorgan.

This page will serve as a diary for WiR's work.

13 March 2018[edit]

Macedonian/ македонски
  • Првите контакти со новото раководство во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, договор околу понатамошен тек на соработката и таботата на матичен Википедианец.
  • Поради јубилејот 100 години од крајот на Големат војна, во првиот дел од проектот ќе биде насочен кон внесување референци, подобрување на постоечките и внесување на нови статии, ѕа што во тек на април ќе биде организиран и уредувачки ден со вклучување на поголем број соработници.
  • Избор и прегледувње на литература во матичната библиотека и можноста за користење на библиотечните фондови преку нивната соработка со другите библиотеки.
  • Внесени 4 референци.

29 March 2018[edit]

  • Посета на клоновите на Градската библиотека; Библиотека „Страшо Пинџур“, „Библиотека Јане Сандански“, Библиотека „Другарче“ во кои е договорена соработка со можноста за обука на библиотекарит за користење на Википедија и подобрување на квалитет на поставените статии.

26 March 2018[edit]

English/ англиски