Wikimedia CEE Spring 2023/Structure/Ukraine/Extended/Science and Medicine

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
For main article lists, see Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Ukraine

Extended lists for Ukraine[edit]

Medicine[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Danylo Zabolotny (1866–1929) + + + + + + + + 8 Q1959350 19 +
2 Yurii Voronyi (1895–1961) + + + + + 5 Q8885805 18
3 Nikolay Strazhesko (1876–1952) + + + + + + + 7 Q4443293 19 +
4 Volodymyr Karavayev (1811–1892) + + + + + 5 Q4213587 17 +
5 Alexander Bogomolets (1881–1946) + + + + + + + + + + 10 Q724434 29 +
6 Alexander Shalimov (1918–2006) + + + + + + 6 Q4519697 25 +
7 Ministry of Healthcare of Ukraine + + + + + 5 Q4294367 16 +
8 Mykola Volkovych (1858–1928) + + + 3 Q4123406 14 +
9 I. I. Mechnikov Dnipropetrovsk Oblast Clinical Hospital View on maps + + 2 Q4329288 8 +
10 Sergiy Ryzhenko (b. 1963) + 1 Q28702098 7 +
11 health in Ukraine + + 2 Q12136984 7 +
12 Yuriy Drohobych (1450–1494) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1372399 16 +
13 Yuriy Shcherbak (b. 1934) + + + + + + + 7 Q3889308 16 +
14 Eupraxia Mstislavna ♀ (12. century–1131) + + + + + + + + + 9 Q4163672 11 +
15 Olena Zatonska ♀ (1890–1974) + 1 Q12106063 5
16 Serhii Diachenko (1898–1992) + + + 3 Q45914471 18
17 Holubovska Olga Anatoliivna ♀ (b. 1965) + 1 Q20066548 15
18 Illya Yemetz (b. 1956) + + + + + + 6 Q4175471 16 +
19 Georgy Vysotsky (1865–1940) + + + + + + 6 Q7290386 18 +
20 Pyotr Peremezhko (1833–1894) + + + + 4 Q19368672 15
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 0 3 7 2 0 0 0 2 9 2 2 0 0 1 5 0 14 0 0 0 0 0 1 7 1 0 16 0 0 0 0 0 1 2 20 0 105 avg: 5\3\14% 309 Wikimedia Commons


Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Коваленко Юрій Олександрович (?) + 1 Q117423965 2
2 Tamara Oleksiyivna Grinchenko ♀ (b. 1938) + + + 3 Q65199928 11
3 Vadim Berezinskii (1935–1980) + + + + + 5 Q27094155 11
4 Zenit-2 + + + + + + + + 8 Q6501191 7 +
5 science and technology in Ukraine + + + 3 Q7433664 7 +
6 Mykhailo Kravchuk (1892–1942) + + + + + + + 7 Q1386138 24 +
7 Yuri Kondratyuk (1897–1942) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q921167 17 +
8 list of presidents of the National Academy of Sciences of Ukraine + + 2 Q30961529 2
9 Stepan Rudnytsky (1875–1937) + + + + + 5 Q4399551 18 +
10 RK-360MC + + 2 Q65202696 2 +
11 Mykhailo Maksymovych (1804–1873) + + + + + + + + 8 Q2639333 17 +
12 Evgeny Paton (1870–1953) + + + + + + + + + + + + 12 Q1389588 28 +
13 Ivan Puliui (1845–1918) + + + + + + + + + + + + 12 Q699547 19 +
14 Mykola Hulak (1821–1899) + + + + + + 6 Q4151783 13 +
15 Lev Pisarzhevsky (1874–1938) + + + + + + + 7 Q1985211 19 +
16 Alexander Dmitrievich Zasyadko (1779–1837) + + + + 4 Q1959181 14 +
17 Fedir Vovk (1847–1918) + + + + 4 Q4123362 17 +
18 Mikhail Ptukha (1884–1961) + + + 3 Q12145481 16 +
19 Stephen Timoshenko (1878–1972) + + + + + + + + 8 Q551204 27 +
20 Pavlo Rusyn (1474–1517) + + + 3 Q11814534 13 +
21 Ivan Horbachevskyi (1854–1942) + + + + + + + + + 9 Q683558 25 +
22 Aleksandr Ilyich Leypunskiy (1903–1972) + + + + + + 6 Q433318 23 +
23 Sergey Alexeyevich Lebedev (1902–1974) + + + + + + + + 8 Q1396305 25 +
24 George Kistiakowsky (1900–1982) + + + + + + 6 Q902967 24 +
25 Nikolai Pylchykov (1857–1908) + + + + 4 Q7035914 14 +
26 Mikhail Ostrogradsky (1801–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q355892 24 +
27 Erwin Chargaff (1905–2002) + + + + + + + + + + + + 12 Q455944 23 +
28 Fyodor Pirotsky (1845–1898) + + + + + + 6 Q1353851 12 +
29 Borys Paton (1918–2020) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2704774 33 +
30 Valentin Glushko (1908–1989) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q342397 26 +
31 Viktor Glushkov (1923–1982) + + + + + + + + + + + + 12 Q93031 33 +
32 Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q316371 37 +
33 Nikolai Kibalchich (1853–1881) + + + + + + + + + + + + 12 Q723519 17 +
34 Ahatanhel Krymsky (1871–1942) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q400122 26 +
35 Antin Syniavskyi (1866–1951) + + 2 Q12152915 12 +
36 Oleg Antonov (1906–1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q312969 24 +
37 Anton Dumanskyi (1880–1967) + + + 3 Q4170562 16
38 Georgy Voronoy (1868–1908) + + + + + + + + + 9 Q268869 23 +
39 Petro-Bohdan Krypiakevych (1923–1980) + + 2 Q12114870 16 +
40 Aleksandr Ilʹich Brodskiĭ (1895–1969) + + + 3 Q4096777 17
41 Sergei Winogradsky (1856–1953) + + + + + + + + + + + + 12 Q356526 24 +
42 Fedir Fedorovych Tereshchenko (1888–1950) + + + 3 Q12160736 12 +
43 Fedir Anders (1868–1926) + + + 3 Q4065263 11 +
44 Vladimir Karavayev (1864–1939) + + 2 Q4213589 16 +
45 George Gamow (1904–1968) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q59478 36 +
46 Aleksandr Palladin (1885–1972) + + + + + + + 7 Q4342711 20 +
47 Kostiantyn Sytnyk (1926–2017) + + + + + + 6 Q4448244 20 +
48 Duga radar View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q902605 13 +
49 Central Geophysical Observatory + 1 Q12168380 0
50 Anastasia Volkova ♀ (b. 1992) + + 2 Q97301820 8
51 Institute of Marine Biology View on maps + + + 3 Q17298593 9 +
52 I. I. Schmalhausen Institute of Zoology + + + 3 Q12074617 11 +
53 Omeljan Pritsak (1919–2006) + + + + + + + + 8 Q2997351 26 +
54 Yuriy Izotov (b. 1952) + 1 Q25441958 8
55 Semen Hamaliya (1743–1822) + + 2 Q4132959 13 +
56 Dmitry Bagaley (1857–1932) + + + + + + 6 Q4074687 26 +
57 Klim Churyumov (1937–2016) + + + + + + + + + + + 11 Q12170857 22 +
58 Yosyp Kosonohov (1866–1922) + + + 3 Q4235180 13
59 Volodymyr Antonovych (1834–1908) + + + + + + + + 8 Q2474266 29 +
60 Maksym Strikha (b. 1961) + + 2 Q4444032 14 +
61 Jan Koum assua Nicolas (b. 1976) + + + + + + + + + + + + 12 Q15737800 16 +
62 Grigori Nelyubov (1934–1966) + + + + + + 6 Q1376859 15
63 Myron Zarytskyi (1889–1961) + + 2 Q12105919 21 +
64 Osip Bodyansky (1808–1877) + + + + + + + + 8 Q1346366 24 +
65 Petro Prokopovych (1775–1850) + + + + + + 6 Q2641485 14 +
66 Vernadsky Research Base View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1469808 14 +
67 Ivan Ivanovich Zavadovsky (1780–1837) + + 2 Q4182852 14 +
68 Serhii Shaparov (b. 1970) + + 2 Q30962091 9
69 Maksim Kovalevsky (1851–1916) + + + + + + + + + + + 11 Q1374145 23 +
70 Oleh Kryshtal (b. 1945) + + 2 Q4243052 20 +
71 National Academy of Sciences of Ukraine View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q958769 18 +
72 Mykolaiv Observatory View on maps + + + + 4 Q4320429 10 +
73 Pavel Popovich (1930–2009) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q118490 26 +
74 Svetlana Gerasimenko ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q12095007 15 +
75 Natalena Koroleva ♀ (1888–1966) + + + + + + + + + + 10 Q3504672 20
76 Maryna Viazovska ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q23721911 21 +
77 R-360 Neptune + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q28706540 14 +
78 Zabolotny Danil Kirillovich Prize + 1 Q12143886 5
79 Ostrogradskii Prize + 1 Q55237008 5
80 Ivan Puliui Prize + 1 Q12143903 6
81 Dmitry Pavlovich Grigorovich (1883–1938) + + + + + + 6 Q513184 14 +
82 L. V. Pisarzhevsky Prize + + 2 Q55086759 6
83 Mykhailo Hrushevskyi Award + 1 Q55236977 5
84 Glushkov Prize + 1 Q49547989 5
85 Bogolyubov Prize + + 2 Q618287 6
86 Tugan-Baranovsky Prize + 1 Q55236881 4
87 M. V. Ptukha Prize + 1 Q55237077 5
88 O. V. Palladin Prize + 1 Q12143898 5
89 Antonov Prize + 1 Q12143900 4
90 I. I. Mechnikov Prize + 1 Q12143884 5
91 M. G. Kholodny Prize + 1 Q25442078 5
92 M. D. Strazhesk Prize + 1 Q12143892 5
93 O. I. Leipunsky Prize + 1 Q12143897 5
94 D. I. Chyzhevsky Prize + 1 Q55237107 5
95 M. M. Amosov Prize + 1 Q12143895 5
96 Alexander Ilyich Brodsky Award + 1 Q12143896 5
97 O. O. Bogomolets Prize + 1 Q12143901 5
98 P. A. Tutkowskyj Prize + 1 Q12143904 5
99 L. P. Symyrenko Prize + 1 Q20091791 4
100 Lyudmila Chernykh ♀ (1935–2017) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q234878 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 57 12 9 21 12 1 16 1 31 58 16 12 13 12 12 23 0 15 9 7 10 5 1 0 43 16 0 75 3 8 11 6 9 18 5 100 0 647 avg: 6\17\17% 1,494 Wikimedia Commons


Other suggestions[edit]

Main list: Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Ukraine

Extended lists

See also: