Wikimedia CEE Spring 2022/Structure/Ukraine/Extended/Science and Medicine

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
For main article lists, see Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Ukraine

Extended lists for Ukraine[edit]

P chemist-green.png Medicine[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Danylo Zabolotny (1866–1929) + + + + + + + + 8 Q1959350 19 +
2 Yurii Voronyi (1895–1961) + + + + + 5 Q8885805 18
3 Nikolay Strazhesko (1876–1952) + + + + + + 6 Q4443293 17 +
4 Volodymyr Karavayev (1811–1892) + + + + + 5 Q4213587 16 +
5 Alexander Bogomolets (1881–1946) + + + + + + + + + + 10 Q724434 29 +
6 Alexander Shalimov (1918–2006) + + + + + + 6 Q4519697 25 +
7 Ministry of Healthcare of Ukraine + + + + + 5 Q4294367 15 +
8 Mykola Volkovych (1858–1928) + + + 3 Q4123406 14 +
9 I. I. Mechnikov Dnipropetrovsk Oblast Clinical Hospital View on maps + + 2 Q4329288 8 +
10 Sergiy Ryzhenko (b. 1963) + 1 Q28702098 7 +
11 health in Ukraine + + 2 Q12136984 7 +
12 Yuriy Drohobych (1450–1494) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1372399 16 +
13 Yuriy Shcherbak (b. 1934) + + + + + + + 7 Q3889308 15 +
14 Eupraxia Mstislavna ♀ (12. century–1131) + + + + + + + + 8 Q4163672 11 +
15 Olena Zatonska ♀ (1890–1974) + 1 Q12106063 5
16 Serhii Diachenko (1898–1992) + + + 3 Q45914471 18
17 Holubovska Olga Anatoliivna ♀ (b. 1965) + 1 Q20066548 15
18 Illya Yemetz (b. 1956) + + + + + 5 Q4175471 16 +
19 Georgy Vysotsky (1865–1940) + + + + + + 6 Q7290386 18 +
20 Pyotr Peremezhko (1833–1894) + + + + 4 Q19368672 14
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 0 3 6 2 0 0 0 2 7 2 2 0 0 1 5 14 0 0 0 0 0 1 7 1 16 0 0 0 0 0 1 2 20 0 102 avg: 5\3\15% 303 Wikimedia Commons


P chemist-green.png Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Tamara Oleksiivna Grinchenko ♀ (b. 1938) + 1 Q65199928 11
2 Vadim Berezinskii (1935–1980) + + + + + 5 Q27094155 11
3 Zenit-2 + + + + + + + + 8 Q6501191 7 +
4 science and technology in Ukraine + + + 3 Q7433664 7 +
5 Yuri Kondratyuk (1897–1942) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q921167 17 +
6 list of presidents of the National Academy of Sciences of Ukraine + + 2 Q30961529 2
7 Stepan Rudnytsky (1877–1937) + + + + + 5 Q4399551 18 +
8 RK-360MC + + 2 Q65202696 2 +
9 Mykhailo Maksymovych (1804–1873) + + + + + + + + 8 Q2639333 17 +
10 Evgeny Paton (1870–1953) + + + + + + + + + + + + 12 Q1389588 27 +
11 Ivan Puliui (1845–1918) + + + + + + + + + + + 11 Q699547 17 +
12 Mykola Hulak (1821–1899) + + + + + + 6 Q4151783 13 +
13 Lev Pisarzhevsky (1874–1938) + + + + + + + 7 Q1985211 19 +
14 Alexander Dmitrievich Zasyadko (1779–1837) + + + + 4 Q1959181 14 +
15 Fedir Vovk (1847–1918) + + + + 4 Q4123362 17 +
16 M. V. Ptukha (1884–1961) + + + 3 Q12145481 16 +
17 Stephen Timoshenko (1878–1972) + + + + + + + + 8 Q551204 26 +
18 Pavlo Rusyn (1474–1517) + + + 3 Q11814534 13 +
19 Ivan Horbachevskyi (1854–1942) + + + + + + + + + 9 Q683558 22 +
20 Aleksandr Ilyich Leypunskiy (1903–1972) + + + + + + 6 Q433318 23 +
21 Sergey Alexeyevich Lebedev (1902–1974) + + + + + + + + 8 Q1396305 25 +
22 George Kistiakowsky (1900–1982) + + + + + + 6 Q902967 24 +
23 Nikolai Pylchykov (1857–1908) + + + + 4 Q7035914 14 +
24 Mikhail Ostrogradsky (1801–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q355892 24 +
25 Erwin Chargaff (1905–2002) + + + + + + + + + + + + 12 Q455944 23 +
26 Fyodor Pirotsky (1845–1898) + + + + + + 6 Q1353851 12 +
27 Borys Paton (1918–2020) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2704774 33 +
28 Valentin Glushko (1908–1989) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q342397 27 +
29 Viktor Glushkov (1923–1982) + + + + + + + + + + + + 12 Q93031 31 +
30 Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q316371 37 +
31 Nikolai Kibalchich (1853–1881) + + + + + + + + + + + + 12 Q723519 16 +
32 Ahatanhel Krymsky (1871–1942) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q400122 25 +
33 Antin Syniavskyi (1866–1951) + + 2 Q12152915 12 +
34 Oleg Antonov (1906–1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q312969 24 +
35 Anton Dumanskyi (1880–1967) + + + 3 Q4170562 16
36 Georgy Voronoy (1868–1908) + + + + + + + + + 9 Q268869 23 +
37 Petro-Bohdan Krypiakevych (1923–1980) + + 2 Q12114870 16 +
38 Aleksandr Ilʹich Brodskiĭ (1895–1969) + + + 3 Q4096777 17
39 Sergei Winogradsky (1856–1953) + + + + + + + + + + + + 12 Q356526 23 +
40 Fedir Fedorovych Tereshchenko (1888–1950) + + + 3 Q12160736 12 +
41 Fedir Anders (1868–1926) + + + 3 Q4065263 11 +
42 Vladimir Karavayev (1864–1939) + + 2 Q4213589 14 +
43 George Gamow (1904–1968) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q59478 35 +
44 Aleksandr Palladin (1885–1972) + + + + + + + 7 Q4342711 20 +
45 Kostiantyn Sytnyk (1926–2017) + + + + + + 6 Q4448244 19 +
46 Duga radar View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q902605 10 +
47 Central Geophysical Observatory + 1 Q12168380 0
48 Institute of Marine Biology + + + 3 Q17298593 8 +
49 I. I. Schmalhausen Institute of Zoology + + + 3 Q12074617 10 +
50 Omeljan Pritsak (1919–2006) + + + + + + + + 8 Q2997351 24 +
51 Yuriy Izotov (b. 1952) + 1 Q25441958 8
52 Semen Hamaliya (1743–1822) + + 2 Q4132959 11 +
53 Dmitry Bagaley (1857–1932) + + + + + + 6 Q4074687 26 +
54 Klim Churyumov (1937–2016) + + + + + + + + + + + 11 Q12170857 22 +
55 Yosyp Kosonohov (1866–1922) + + + 3 Q4235180 13
56 Volodymyr Antonovych (1834–1908) + + + + + + + 7 Q2474266 29 +
57 Maksym Strikha (b. 1961) + + 2 Q4444032 14 +
58 Jan Koum (b. 1976) + + + + + + + + + + + + 12 Q15737800 17 +
59 Grigori Nelyubov (1934–1966) + + + + + + 6 Q1376859 14
60 Myron Zarytskyi (1889–1961) + + 2 Q12105919 21 +
61 Osip Bodyansky (1808–1877) + + + + + + + + 8 Q1346366 24 +
62 Petro Prokopovych (1775–1850) + + + + + + 6 Q2641485 14 +
63 Vernadsky Research Base View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1469808 14 +
64 Ivan Ivanovich Zavadovsky (1780–1837) + + 2 Q4182852 14 +
65 Serhii Shaparov (b. 1970) + + 2 Q30962091 9
66 Maksim Kovalevsky (1851–1916) + + + + + + + + + + 10 Q1374145 23 +
67 Oleg Kryshtal (b. 1945) + + 2 Q4243052 18 +
68 National Academy of Sciences of Ukraine View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q958769 18 +
69 Mykolaiv Observatory View on maps + + + + 4 Q4320429 10 +
70 Pavel Popovich (1930–2009) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q118490 25 +
71 Svetlana Gerasimenko ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q12095007 14 +
72 Natalena Koroleva ♀ (1888–1966) + + + + + + + + + 9 Q3504672 20
73 Maryna Viazovska ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q23721911 21 +
74 R-360 Neptune + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q28706540 14 +
75 Zabolotny Danil Kirillovich Prize + 1 Q12143886 4
76 Ostrogradskii Prize + 1 Q55237008 4
77 Ivan Puliui Prize + 1 Q12143903 6
78 Dmitry Pavlovich Grigorovich (1883–1938) + + + + + + 6 Q513184 14 +
79 L. V. Pisarzhevsky Prize + + 2 Q55086759 6
80 Mykhailo Hrushevskyi Award + 1 Q55236977 4
81 Glushkov Prize + 1 Q49547989 4
82 Bogolyubov Prize + + 2 Q618287 5
83 Tugan-Baranovsky Prize + 1 Q55236881 3
84 M. V. Ptukha Prize + 1 Q55237077 4
85 O. V. Palladin Prize + 1 Q12143898 4
86 Antonov Prize + 1 Q12143900 3
87 I. I. Mechnikov Prize + 1 Q12143884 4
88 M. G. Kholodny Prize + 1 Q25442078 4
89 M. D. Strazhesk Prize + 1 Q12143892 4
90 O. I. Leipunsky Prize + 1 Q12143897 4
91 D. I. Chyzhevsky Prize + 1 Q55237107 4
92 M. M. Amosov Prize + 1 Q12143895 4
93 Alexander Ilyich Brodsky Award + 1 Q12143896 4
94 O. O. Bogomolets Prize + 1 Q12143901 4
95 P. A. Tutkowskyj Prize + 1 Q12143904 4
96 L. P. Symyrenko Prize + 1 Q20091791 4
97 Lyudmila Chernykh ♀ (1935–2017) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q234878 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 55 10 9 17 12 1 16 1 29 57 14 12 12 12 11 23 15 9 7 10 5 1 0 43 16 73 3 8 10 6 6 18 5 97 0 623 avg: 6\18\18% 1,414 Wikimedia Commons


Other suggestions[edit]

Main list: Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Ukraine

Extended lists

See also: