Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Slezská muzejní noc 2012

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Žádost[edit]

Název[edit]

Slezská muzejní noc 2012

Kdo žádá[edit]

Gampe a Packa

Cíl a rozsah projektu[edit]

V rámci jednání s vedením Slezského zemského muzea v Opavě byla dohodnuta účast zástupců WMČR na Muzejní noci dne 1. června 2012 (tisková zpráva). Současně budou s vedením muzea projednány další podrobnosti ohledně:

 • fotografické soutěže Wiki miluje památky 2012 (ředitel SZMO převzal záštitu nad soutěží, v rámci soutěže bude zřízena samostatná kategorie "Nejlepší fotografie slezské památky")
 • konkrétní možnosti spolupráce v rámci projektu GLAM (principiálně již dohodnuto).

Prospěch projektu[edit]

 • rozšíření aktivit do Slezska, propagace projektů wikimedia a sdružení WMČR v regionu
 • zacílení části soutěže WLM 2012 na konkrétní potřeby muzea a wikipedie
 • získání zdrojů ze sbírek SZMO

Požadovaná částka a rozpočet[edit]

Finanční obnosy jsou zatím jen odhady, protože ještě není vyjasněna ani otázka dopravy (vlak nebo auto podle množství převážených věcí), ani ubytování.

 • jízda autem (Packa), 800 km x 3.5 = 2 800 Kč
 • ubytování - maximální položka 2 000 Kč (podle velmi zběžné informace o hotelích v Opavě), ubytování poskytne muzeum.
 • stravné - 400 Kč (2 osoby, 2 dny, pokud odjedeme později nebo přijedeme dříve, bude částka náležitě redukována)
 • drobný materiál (napínáčky, zavírací špendlíky) xx Kč (pagarony nemám po ruce, doplním

Další (nefinanční) požadavky[edit]

 • letáky
 • pexesa (200 - domluveno s Chmee2)
 • pár knížek
 • roletku Wikimedia ČR
 • notebook
 • projektor (možná)

bude upřesněno po vyjasnění HW možností v muzeu

Další poznámky[edit]

Pokouším se současně dohodnout slezský wikisraz, ale odezva je zatím nulová.

Stanovisko Oka[edit]

 • Žádost jsme zaznamenali. Díky za ni, budeme ji posuzovat. --che 18:39, 6 May 2012 (UTC)
  Schváleno. --che 07:17, 28 May 2012 (UTC)

Zpráva o akci[edit]

Průběh[edit]

Do Opavy jsme dorazili kolem 14. hodiny. V nově zrekonstruované hlavní výstavní budově máme poskytnut prostor budoucí, zatím nezařízené, počítačové učebny. V menší vstupní části přes zapůjčený datový projektor promítáme upouávku na soutěž WLM 2012. Ve větší části máme stolek s letáky a druhý (pobočkový) datový projektor, na který promítáme Wikipedii.

Paní Juračková se nám věnuje opravdu obětavě, postupně zorganizovala setkání s jednotlivými pracovníky muzea:

 • Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea - vyslovuje zájem o spolupráci (GLAM), bude ale nutné se sejít na samostatné schůzce a konkrétně dohodnout. Zorganizuje termín a ozve se,
 • Mgr. Markéta Kouřilová, náměstkyně pro společenské vědy - bavíme se především o WLM, SZM by stálo i o historické fotky, které možná mají lidé doma. Vysvětluji, že se jedná o fotografickou soutěž a toto tedy od ní nejde očekávat. Navrhuji na to udělat samostatnou akci, ale přes Wikipedii to asi nebude mít takový dopad, jako kampaň např. v místním tisku,
 • Kamila Poláková, muzejní pedagožka, lektorské oddělení SZM - mluvíme o možnosti spolupráce při workshopech pro studenty,
 • Luděk Wünsch, kurátor fotografického pracoviště - WLM 2012, možnost pořádat dílny pro zájemce ze strany fotografů (obdoba "vycházky s botanikem").

Dále nám paní Juračková přivedla delegaci Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v čele s děkanem Zdeňkem Stuchlíkem - mluvíme o programu Studenti píší Wikipedii. Ukazuje se, že studenti Oddělení informační vědy již delší dobu píší v rámci studia články do Wikipedie.

Poskytujeme krátké rozhovory pro místní tisk - především o WLM:

 • Roman Konečný, šéfredaktor časopisu "Region Opavsko",
 • ještě jeden novinář, co neměl navštívenku a já si jeho jméno nezapamatoval.

Účast ve výstavní budově SZM byla asi 3 000 osob. Do našeho stánku vstoupilo podle Packova odhadu asi 400 osob.

Cestou zpátky Packa pofotil Fulnek.

Hodnocení Gampe[edit]

 • umístění našeho stanoviště asi není ideální: v dolním patře na konci chodby. Pracovníci muzea posílají návštěvníky do naší učebny, roleta se snaží lákat... Mnoho lidí ale jen nakoukne a často ani po oslovení a pozvání nevstoupí. Na druhou stranu si neumím představit, že by vstoupili všichni.
 • upozorňujeme na WLM, zvláště na její Slezskou kategorii,
 • jméno webové stránky WLM je nezapamatovatelné, musím ho psát lidem na papírek; měli bychom udělat nějaký informační letáček,
 • část lidí, především dříve narozených, usedne na židle a prohlédne si promítané fotografie z upoutávky na WLM, poděkuje a odejde,
 • zvláště v pozdějších hodinách se zdá, že návštěvníci jsou už přesyceni,
 • někteří lidé přislíbili fotky slezských památek do WLM,
 • paní Juračková po nějaké chvíli vystupuje jako zkušený wikipedista,
 • starosta obce Rohov žádá o zaslání kontaktu na WLM,
 • k podrobnostem o Wikipedii se nechají nalákat spíše studenti a žáci,
 • tři studentky SU podají naprosto přesný výklad o tom, jak se pozná, zda je článek na wiki spolehlivý, až srdce wikipedistovo plesá,
 • skautští vedoucí z Krnova se zajímají projekt Chráněná území se pokusí se svými skauty doplnit článek Staré hliniště,
 • dáma píše dokument o Františku Bardonovi, článek na wiki je prý chybný. Ona ale internet nenávidí a věnovat se mu nebude,
 • u dětí má největší úspěch Pexeso,
 • rozdali jsme něco přes stovku Pexes, letáků jen pár desítek. (Danny B. a Chmee2 měli pravdu, když mnou požadovaných 200 kusů prohlásili za megalomanské),
 • kalendáře jsme dali představitelům SU a SZM vždy spolu se sadou letáků a časopisů, knížku jsme neprodali žádnou,
 • poměrně velká část návštěvníků se chce jen koukat,
 • k mému zklamání se nepřihlásil žádný slezský wikipedista,
 • téměř před koncem vstupuje německá turistka, která je velmi překvapena skutečností, že existuje také česká Wikipedie.

Podtrženo sečteno: jednání s představiteli SZM i SU proběhla na vysoké úrovni a byla vstřícná, otevřená a plodná, předpokládám, že budou následovat konkrétní jednání ve WLM, GLAMu i Ambasadorství. Řediteli SZM a děkanovi SU pošlu ještě dopis.

Trochu slabší dopad na veřejnost (například v porovnání s Muzejní noci v NTK 2011) přisuzuji ne příliš šťastnému umístění a improvizované organizaci na poslední chvíli. Shodli jsme se s pracovníky muzea, že příští rok zorganizujeme s dostatečným předstihem nějaký doplňující program, který by lépe návštěvníky zapojil. Muzeum o naši účast v příštím roce zájem určitě má.

Hodnocení Packa[edit]

Gampe už skoro všechno napsal, takže spíš jen menší upřesnění:

 • umístění na konci dlouhé chodby skuetčně nebylo ideální, navíc organizátorka naší účasti, pí Juračková, nechtěla dávat na stěny šipky – instruovala prý průvodkyně, aby lidem říkali, že "Wikipedie je za rohem",
 • asi 300–400 lidí se v naší místnosti chvilku zdrželo - koukli na aspoň část prezentace o WLM, zašli si pro letáky nebo pexeso; z nich se asi 100 (po krátkém oslovení, proč tu Wikipedie je) na něco zeptalo nebo dokonce diskutovalo,
 • dalších asi 200 lidí se obrátilo ve dveřích se slovy "tady nic není" apod.; někteří jen hledali WC :)
 • asi 10–15 lidí si napsalo nebo nechalo napsat adresu www.wikilovesmonuments.cz – aspoň polovinu z nich bych viděl jako potenciální účastníky soutěže,
 • někteří z lidí, kteří projevili zájem se zúčastnit WLM, (a pár dalších) se ptalo, jak se nahrávají fotky na Commons: asi by bylo dobré na WLM napsat lidem stručný, ale praktický návod (koukám, že Commons:První kroky to nepopisuje zrovna názorně – nebo existuje někde názorný český návod?).

Celkově tuto muzejní noc považuji za nejúspěšnější naši výstavní akci za poslední rok (možná i dva). Vzhledem k množství příchozích byl počet těch, kteří se ptali nebo diskutovali, neobvykle velký. Absolutně nadstandardní byl i servis pí Juračkové, které měla naši účast na starosti. Věřím že se příští rok podaří překonat dětské nemoci (chybějící tištěné informace, nevhodné umístění ve spojení s chybějícími směrovkami), vymyslet a propagovat konkrétní program. Pokud to půjde, rád pomohu a pojedu.

Poznámky[edit]