Wikipedia Asian Month 2015/Judging/ta.wikipedia.org/கி.மூர்த்தி

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
 • கம்போடியா மக்கள் தொகையியல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடியர் இலக்கியம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • தன்னினப்படுகொலை yes given by AntanO (talk · contribs) (Remarks: ok)
 • கம்போடிய இனக்குழுக்கள் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • அங்கோர் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடியாவின் புவியியல் yes given by AntanO (talk · contribs) (Remarks: Improved)
 • கம்போடியாவில் விளையாட்டு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடிய அரசின் வெளிநாட்டு உறவுகள் yes given by AntanO (talk · contribs) (Remarks: More than 300)
 • கம்போடியாவின் பொருளாதாரம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • போடம் சாகோர் தேசிய பூங்கா yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடியாவில் பௌத்த மதத்தின் வரலாறு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • மாலத்தீவின் வரலாறு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பகுரைனில் கல்வி yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பூட்டானில் விளையாட்டு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • புரூணையின் வெளிநாட்டு உறவுகள் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பூட்டானில் போக்குவரத்து yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஓமானில் பெண்கள் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • மியான்மரில் விவசாயம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஆலாவெர்தி yes given by AntanO (talk · contribs)
 • முகர்ரக்கு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஒர்து yes given by AntanO (talk · contribs)
 • சிரியா மக்கள்தொகையியல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • நீலவானில் ஒரு வெள்ளை சூரியன் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடியாவின் மனிதாபிமான நெருக்கடிகள் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • தைவானில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • சீனாவில் அருமண் தொழிற்சாலை yes given by AntanO (talk · contribs)
 • வங்காளதேசத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கம்போடியாவில் போக்குவரத்து yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பாக்தாத் உயிரியல் பூங்கா yes given by AntanO (talk · contribs)
 • மாலத்தீவுகளில் சுற்றுலா yes given by AntanO (talk · contribs)
 • மோகானி yes given by AntanO (talk · contribs)
 • சீனாவில் காற்றுத் திறன் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஆசிய விஞ்ஞானி yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பகுரைனில் விளையாட்டு yes given by AntanO (talk · contribs)
 • குவைத் அரசியல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • பாக்கித்தான் புவியமைப்பியல் அளவை நிறுவனம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • புக்கித் திமா yes given by AntanO (talk · contribs) (Remarks: Reference needs)
 • மங்கோலியக் கலாச்சாரம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஆங்காங்கின் சூழலியல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கிழக்கு திமோரின் பொருளாதாரம் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கோ மாக் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • நி உவா yes given by AntanO (talk · contribs)
 • மா வான் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • தம்ரா yes given by AntanO (talk · contribs)
 • கத்தாரின் அரசியல் yes given by AntanO (talk · contribs)
 • ஏல மலைகள் yes given by AntanO (talk · contribs)